Hein Pragt Heinpragt.com    © Hein Pragt ( Facebook ,  )
Taalfoutje melden 
Volg site op Facebook 
 

Betekenis van symbolen pagina 1 van A t/m F

Op deze pagina geef ik een eigen impressie weer van de betekenis en herkomst van symbolen, tekens, amulet of talisman. Aangezien er zoveel symbolen zijn heb ik de pagina's opgedeeld, op deze pagina kunt u de uitleg van de symbolen vinden waarvan de naam begint met A t/m F, de rest van de symbolen kunt op de vervolg pagina's vinden.
© 1998-2014 Hein Pragt

3 puntjes symbool

drie puntjes op de hand symbool Dit 3 puntjes symbool komt veel voor bij zeelieden, zwervers en veroordeelden en de betekenis is geloof, hoop en liefde. De puntjes staan ook bekend als hobo-dots, oftewel zwerverspuntjes. De oorsprong van dit symbool is mij helaas niet bekend.

Aarde symbool

aarde symbool aarde symbool Deze symbolen stammen uit de alchemie en ze staan voor het element aarde. Ook Heksen gebruiken dit symbool. De aarde staat ook voor bestendigheid, goddelijke krachten, tegenpool van de hemel en vruchtbaarheid. Ook staat het symbool voor de onwrikbaarheid en bestendigheid van de aardbodem, vruchtbaarheid en een basis om op te bouwen.

Abracadabra symbool

Abracadabra symbool Dit is een hele beroemde talisman, het is al eeuwen in zwang als een algemeen geluksamulet tegen kwalen en pijn. Over de herkomst bestaat enkele twijfel, sommigen denken dat het van Romeinse afkomst is, een uitvinding van een hofarts tegen koortsen, anderen denken dat het zijn oorsprong heeft uit de oude Babylonische zin "abbada ke dabra" dat verdwijn als het woord betekent, een duidelijke opdracht aan de demonen. De driehoek kan zowel omhoog als omlaag wijzen.

Adinkrahene symbool

adinkrahene symbool Dit symbool is van oorsprong West-Afrikaans en is ontstaan vlak na 1800. Het wordt veel gebruikt op muziek instrumenten en dan met name op jembe's, het symbool wordt in verschillende taferelen gebruikt en staat symbool voor grootmoedigheid, standvastigheid en zorgvuldigheid, het symbool wordt daarom ook vaak ge-associeerd met leiderschap.

Adonis symbool

adonis symbool Dit symbool komt voort uit de Grieksche mythologie, Adonis was volgens een buitengewoon knappe jongeling, die door Aphrodite werd bemind. Daarom noemt men een knappe jongen ook wel eens een Adonis, maar ook staar Adonis voor een pronker die zich op zijn schoonheid laat voorstaan en overdreven werk maakt van kleding en opmaak. Volgens de Griekse mythologie werd Adonis in het huidige Libanon geboren uit een verhouding tussen prinses Myrrha en haar vader Cinyras. Toen de vader Cinyras ontdekte dat hij met zijn dochter had geslapen wilde hij haar doden, maar de goden veranderden haar in een mirreboom die na negen maanden een hele knap jongetje baarde, genaamd Adonis. De godinnen Persephone en Aphrodite die verliefd op hem was, voedden hem op. Adonis was een onverschrokken jager, die vaak roekeloos te werk ging als hij op gevaarlijk wild jaagde.

Akuaba Pop symbool

Akua'ba Pop symbool De naam van deze poppen "Akua'ba" zou zijn oorsprong vinden in een Akan-legende over een vrouw met de naam Akua, die vanwege haar onvruchtbaarheid een waarzegger raadpleegde. Ze kreeg het advies een houten pop van een kind te laten snijden en deze te verzorgen en rond te dragen als een echt kind. Door haar dorpsgenoten werd ze bespot en haar houten kind kreeg de naam Akua'ba (kind van Akua). Toen ze echter inderdaad zwanger raakte en een dochter kreeg werd deze pop algemeen erkend als middel tegen onvruchtbaarheid. Het popje ziet er uit als een vrouwelijke figuur op een sokkel met de handen rustend op de heupen. Ze heeft een relatief lange romp en de hals bestaat uit een zevental 'ringen'. Ook heeft het popje een bijna rond hoofd, waarin heel duidelijk ogen, neus en mond zijn uitgewerkt. Het kapsel is hoog opgewerkt in een halve maanvorm, gearceerd en met motieven versierd.

Alchemie symbool

Alchemie symbool Dit is een simpel 17e eeuws tekens dat het samensmelten van diverse geometrische figuren aangeeft. Het staat voor de verschillende elementen en spreuken die nodig waren voor de alchemie. Tegenwoordig duikt het op in sommige computer spelletjes. De eerste Chinese alchemisten lijken de taoÔsten geweest te zijn omstreeks 550 v.Chr. Terwijl de westerse alchemie uitging van 4 elementen en 3 principes, maakte de Chinese alchemie gebruik van de elkaar complementerende principes van yin en yang waarbij Yin staat voor het passieve, vrouwelijke element en yang het actieve mannelijke. In de westerse alchemie vinden we ditzelfde idee terug met sulfur en mercurium als het vaste en het vluchtige.

Alziend oog symbool

Alziend oog symbool Het alziend oog is een symbool waarbij een oog omgeven wordt door stralen en soms door een driehoek. In het christendom komt het alziend oog voor als een verwijzing naar de Goddelijke oog dat waakt over de mensheid. Binnen de vrijmetselarij komt het alziend oog ook voor en moet het tijdens de tempelloge verlicht worden. Het hangt in alle tempels van vrijmetselaars aan de wand tegenover de ingang. Op dollarbiljetten staat ook een piramide met daarin een oog. In de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten hebben Vrijmetselaars een grote rol gespeeld en ook de piramide en het oog zijn symbolen van de Vrijmetselaars. De symboliek van het oog is veel godsdienstiger, het is het oog van God dat ons allemaal in de gaten houdt en de piramide is volgens sommige kunsthistorici een verwijzing naar de heilige drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.

Allah Mohammed kraal

Allah symbool Dit symbool is een heel bescheiden amulet en er staan slechts twee woorden op. Aan de ene kant staat Allah en aan de andere kant Mohammed, geschreven in Arabisch schrift.

Amra symbool

Amra symbool Aum Amra is gevormd naar een mango en wordt geassocieerd met Heer Ganesha. Mango's zijn de zoetste vruchten, symboliseren voorspoed en de gelukkige vervulling van gerechtvaardigde wereldlijke verlangens.

Amsterdam drie kruizen symbool

Amsterdam drie kruizen symbool Dit symbool met drie kruisen is het symbool van de stad Amsterdam, de drie kruisen zijn zogenaamde Andreaskruisen. De Andreaskruisen worden door heel Amsterdam gebruikt, in het Amsterdamse wapen staan de kruisen in een verticale baan in het midden van het schild. De gemeente gebruikt de kruisen ook als logo en door de stad staan groene paaltjes, de zogenaamde Amsterdammertjes, die als afscheiding tussen fietspad en rijbaan worden gebruikt en om te voorkomen dat auto's op de stoep parkeren.In het wapen van Amsterdam worden de kruisen al gebruikt vanaf de 14de eeuw.

Ananse ntontan symbool

ananse ntontan symbool Dit symbool, de Ananse Ntontan wordt ook wel "het spinnenweb" genoemd en het is een oud Afrikaans symbool van wijsheid, creativiteit en de complexiteit van het leven. Het is afgeleid van Ananse, de boodschapper van het suprÍme wezen een erg slimme spin die constant op zoek is naar meer wijsheid. Van oudsher worden er verhalen verteld rond kampvuren, bij dit verhaal was het gebruikelijk dat de verteller het verhaal onderbrak om een raadsel te vertellen. Dit raadsel moesten de luisteraars dan oplossen voordat het verhaal verder ging. Ook konden de luisteraars een bijdrage leveren aan het verhaal.

Anker symbool

anker symbool Het anker is het algemene symbool van hoop. In de Christelijk cultuur staat het voor de hoop in Jezus Christus. Dit symbool was ook het embleem van Sint Clement, de Bishop van Rome die volgens de overlevering vastgebonden aan een anker in zee geworpen werd. In de brief aan de HebreeŽn staat: "De hoop is voor ons een vast en onwrikbaar anker, uitgeworpen aan gene zijde van het voorhangsel, waar Jezus als onze voorloper reeds is binnengegaan, nu Hij hogepriester is geworden tot in eeuwigheid." (HebreeŽn 06,19-20).

Ankh symbool

ahnk sysmbool Het ankh of hengselkruis (Lat. crux ansata), is een oud Egyptisch symbool dat 'leven' betekent. Het kan als T-vormig taukruis opgevat worden, met bovenaan een lus die als handvat dient. Het wordt daaraan door goden als de levensschenkende stralen van de zon aan de mensen voorgehouden, maar ook wel afzonderlijk afgebeeld op beeldwerk dat het overleven van de lichamelijke dood voorstelt. In vroeg Christelijk tijd werd in Egypte het ankhkruis als symbool van het eeuwige leven gezien. Omdat de vorm ook wel iets weg heeft van een sleutel wordt hij ook wel levens- of Nijlsleutel genoemd, als embleem wordt hij wel gebruikt door esoterische groeperingen.

AT tekenof @ teken

at teken Het at (@) symbool, ook wel apestaart of amfora genoemd, dateert uit de 16de eeuw en was een inhoudsmaat. Ook in het Spaans kwam het voor, waar het stond voor Arroba, een gewichtseenheid van circa 12,5 kg. In de jaren 70 is koos de computer ingenieur Ray Thomlinson het apestaartje in de aanduiding voor e-mail adressen. Ray Thomlinson werkte aan het ARPANET project, wat later uitgroeide tot het Internet. Het @ heeft bovendien in het Engels de toepasselijke betekenis van "at" oftewel "bij". Het @ symbool wordt (bijvoorbeeld op twitter) ook regelmatig gebruikt om aan te duiden voor wie een boodschap bedoeld is (@ontvanger) en in SMSjes: CU 7.30@tennis.

Atoom symbool

atoom symbool Een symbool voor een atoom. Het is tegenwoordig meer het symbool voor uranium het element dat voor kernenergie centrales en atoombommen gebruikt word. Het staat ook voor nucleair onderzoek en voor de locatie van kerncentrales op kaarten. Tegenwoordig is het ook een symbool voor atheÔsten, sommigen van hen dragen dit symbool als halssieraad, net zoals de christenen een kruisje dragen.

Aya symbool

Aya symbool Het symbool van de Aya is een afbeeldng van een varen. Dit is een bestendige plant die op de meest moeilijke plekken kan groeien. Het symbool draagt de boodschap uit dat men niet bang is voor een bepaald persoon, u tegen een stootje kunt en alle mogelijke problemen het hoofd zult bieden. Dit symbool kan gedragen worden als een uiting van een openlijke uitdaging van een onderdrukker of een bedreiger. Het symbool is afkomstig uit de Adinkra cultuur uit Ghana.

Ayat amulet

Ayat amulet Het ayat amulet is het populairste Islamitische symbool en het is een klein rechthoekig plaatje dat meestal gemaakt is van goud of zilver. Op dit plaatje staat als inscriptie een spreuk uit de koran in Arabisch schrift. Het vers dat op het amulet staat wordt Ayat al Kursi genoemd en dit is de vertaling: In de naam van Allah, de Weldadige, de Barmhartige Allah! Er is geen god anders dan Hij, de Levende, de Zelfstandige, de Eeuwige. Geen sluimer kan hem grijpen, noch slaap. Alle dingen in hemel en op aarde zijn van Hem. Wie kan voorspraak doen bij Hem tenzij met Zijn verlof. Hij kent wat voor en achter Zijn schepsels is. Van Zijn kennis omvatten zij geen enkel ding behalve wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en Hij wordt niet moe die te bewaken en te behoeden, want Hij is de Hoogste en de Verhevenste. Allah, de Hoogste, spreekt de waarheid.

Bas of F sleutel

bas symbool Dit symbool word in de muziek gebruikt om de waarde (hoogte) van de noten op de notenbalk aan te geven. Op stereo apparatuur word het symbool gebruikt om de regelaar voor de lage tonen of bas aan te geven.

Baubo symbool

Baubo symbool Een oudgrieks symbool uit de mythologie. Het staat in verband met vreugde, zang en dans, ongeremde seksualiteit en met vruchtbaarheid. Ze wordt vaak afgebeeld zonder romp, met het hoofd direct op de benen. Baubo wordt genoemd als de grappenmaakster die met haar obscene grollen Demeter aan het lachen maakte toen zij zich terugtrok van de aarde en verborg in een grot. Baubo is een oude vrouw die haar jurk optilt om haar vagina te tonen, in het Grieks wordt dit aangeduid als ana-suromai.

Bes symbool

bes symbool Een afbeelding van de bescherm demon Bes uit het oude Egypte. Het symbool dient als bescherming tegen de boze blik, magie en gevaarlijke dieren. Ook is Bes het symbool van vreugdebrenger bij een drinkgelag en symbool van seksuele potentie (met het lid in erectie). De beeltenis van Bes werd ook op de bijgebouwen van tempels aangebracht. Hij moest barende vrouwen beschermen tegen verderfelijke invloeden.

Bijl symbool

bijl symbool De bijl is sinds de Steentijd belangrijk voor de strijd en het werk. In Afrika is een decoratieve (sierbijl) vaak het symbool van de waardigheid van opperhoofd. Omdat grote offerdieren in veel culturen met de bijl gedood werden, werd de bijl ook in verband gebracht met het bloedoffer en ook als teken van gezag zoals bij de oude Romeinen. In de christelijke tijd werd de bijl tot symbool of attribuut van de Heilige Jozef (de timmerman) en van de Heilige Bonifatius, die er de aan de dondergod gewijde eik mee velde. Een bijzondere vorm is de tweesnijdende bijl (dubbele bijl, labrys). De strijdbijl van de Indianen was oorspronkelijk een strijdknots en werd pas na het contact met de Europese kolonisten met een bijlkling uitgerust.

Lachende boeddha beeld

lachende boeddha symbool De lachende boeddha, ook bekend als de maitreya boeddha, ofwel de boeddha van de toekomst. Dit is een symbool van geluk, vriendelijkheid en onschuldige vreugde. Hij zou grote welstand kunnen brengen en hij was de schutspatroon van de goudsmeden in het oude China. Zijn ronde buik wordt beschouwd als een lichamelijke voorstelling van geluk en rijkdom. Wie een keer per dag over zijn buik wrijft, zou zijn kansen op fortuin vergroten.

De dikbuikige boedha

Dikbuikige boedha Deze vrolijk grijnzende kale man met zijn ontblote bovenlijf is de Chinese Mi-lo fo, dat wil zeggen eigenlijk een latere belichaming van Boeddha. Omstreeks 1000 n.C. werd Mi-lo fo in heel Oost-Azie geliefd als symbool van onbezwaarde blijdschap, met een gevulde geschenkenzak in de hand en vaak omringd door spelende kinderen. Ongeluk en ellende van de werkelijke wereld zouden door dit vriendelijke tegenbeeld worden overwonnen en plaats maken voor het uitzicht op een puur aardse gelukzaligheid. In Japan wordt hij Hotei genoemd en zou hij als huisgod vrede en welstand brengen.

Boek en passer symbool

Boek en passer symbool Vrijmetselaars hanteren het boek en passer symbool als logo. Het staat voor een passer en (of) een winkelhaak waarbij het boek het Johannes evangelie voor moet stellen. Het boek (van de Heilige Wet) met de passer en (of) de winkelhaak gebruiken de vrijmetselaars onder meer om beloften en verbintenissen af te leggen. In sommige gevallen wordt de letter G tussen passer en winkelhaak geplaatst, dit verwijst naar het heilige en kan worden opgevat als God, Grote Geometer of Gnosis.

Caduceus symbool

caduceus symbool Het caduceus symbool of de Mercuriusstaf is een symbool van de Griekse godheid Hermes (bij de Romeinen Mercurius), de bode van de goden. De staf bestaat uit een staf waaromheen zich symmetrisch, met de koppen naar elkaar twee slangen slingeren. Soms is de caduceus aan zijn top voorzien van twee vleugels. In de beeldenwereld van de alchemie staan de beide slangen voor het evenwicht tussen de stoffen Sulphur en Mercurius (zwavel en kwik). In de moderne symboliek is de caduceus symbolisch voor handel en verkeer.

Calumet symbool

calumet symbool De calumet of de heilige pijp van de Noord-Amerikaans Indianen wordt door Europeanen vaak vredespijp genoemd. In werkelijkheid was de heilige pijp een ritueel en symbolisch voorwerp en het kenteken van de bode. De twee geveerde pijpbuizen samen stelden symbolisch de adelaar voor. Ze werden bij ceremoniŽle zegeningen boven het hoofd van de verzamelde stamgenoten gezwaaid en bij het rituele roken stak men de tabak aan en reikte de pijp aan de woordvoerder, die enkele trekken deed en de rook naar de hemel, naar moeder aarde en in de vier hemelrichtin≠gen blies, waarbij hij het mondstuk de beoogde kant uit liet wijzen. Vervolgens gaf hij de pijp door van oost naar west en beschermde iedereen die deelgenomen had.

Chimaera symbool

chimaera symbool De Chimaera is een monsterlijk wezen uit de Griekse mythologie, het is Het is een samengesteld wezen uit delen van meerdere beesten, de kop van een leeuw, het lijf van een geit en de staart van een slang. Soms kan het vuur en vlammen uitwerpen en soms heeft het ook nog vleugels. Het is in de beeldhouwkunst een veel voorkomend motief als ornament. Het zien van een Chimaera was een voorteken van onweer, schipbreuken en natuurrampen en in de middeleeuwse christelijke kunst is de Chimaera een symbool van satanische krachten.

Cicade symbool

Cicade symbool Cicaden komen over de hele wereld voor en ze staan bekend om hun vermogen te kunnen zingen en maken een geluid dat vaak sterk lijkt op een hoge zoem- of fluittoon. De symboliek gaat terug tot in de Oudheid waar het beestje een geluksbrenger is en staat voor wederopstanding, onsterfelijkheid en spirituele ontwikkeling. In China symboliseerde de cicade (sjan) in oude tijden de onsterfelijkheid of het voortleven na de dood, en overledenen legde men wel een jade cicade-amulet in de mond. Ook worden gestileerd cicaden ornament over de hele wereld gebruikt.

Claddagh symbool

Claddagh symbool De claddagh is een hart dat door twee handen word vastgehouden, met een kroon erboven. De twee handen staan voor vriendschap, het hart voor liefde en de kroon loyaliteit. Het is van oorsprong een Iers symbool. De naam komt waarschijnlijk van een visserdorpje genaamd Claddagh waar de ring ontworpen zou zijn en werd gedragen door de vissers van Claddagh. Oorspronkelijk zou het teken op de boten en zeilen zijn geschilderd. Als de vissers van Claddagh vreemde collegaís in hun wateren aantroffen, werden die gecontroleerd op dit teken. Ook zou de Ierse Drie-eenheidDe ring een van de eerste symbolen van de Ierse Drie-eenheid zijn. De kroon stelt dan de Vader voor, de linkerhand de Zoon en de rechterhand de Heilige Geest.

Coco de mer symbool

Coco de mer symbool Dit zijn van oorsprong massieve, dubbele kokosnoten die,elk 23 kg wegen en de grootste zaden ter wereld bevatten. De vorm van deze gigantische noten stelt uitwendig het hart voor en de binnenkant stelt de dijen en de buik van een vrouw voor.Deze noten worden coco de mer genoemd. Vanwege de seksuele associatie is een kleine afbeelding van de noot in gebruik als vruchtbaarheid symbool.

Christoffel amulet

Heilige Christoffel symbool Dit is een bekend reis amulet van de Heilige Christoffel de beschermheilige voor de reiziger. Het voorkomt ongelukken en zorgt dat men veilig thuis komt. De herkomst is het verhaal van de grote sterke reus Offerus. Hij was op zoek naar machtigste en via de koning en daarna de duivel kwam hij bij een kluizenaar die hem vertelde over Jezus Christus, de echte Koning die was gekomen om mensen te helpen. Offerus wilde die koning vinden en elke dag bracht hij mensen over de rivier door ze op zijn schouders te dragen. Dat deed hij zeven jaar lang, tot een kind over de rivier bracht die in werkelijkheid Jezus Christus was, die hem doopte en zei dat hij vanaf dat moment Christoffel de Christusdrager zou heten. Sindsdien is Christoffel de Christusdrager, de patroon van de reizigers, omdat hij mensen veilig naar de 'overkant' brengt en weer terug.

Het Darwin symbool

darwin symbool Dit symbool bestaat uit een vis met pootjes en het is de tegenhanger van het Christelijke vis symbool. Het symboliseert de evolutie en het beschermende oppergezag van wetenschappelijke redelijkheid over geloof. Het is een beschermend symbool voor evolutionisten.

Davidster symbool

Davidster symbool De davidster (in het Hebreeuws: mageen dawid) is een hexagram, een combinatie van twee gelijkzijdige driehoeken. De driehoek met de naar boven gerichte punt zou het mannelijke symboliseren, de driehoek met de punt naar beneden het vrouwelijke. Volgens de overleveringen stamt de zespuntige ster uit de tijd van Salomon en David en zou eens de tempel in Jeruzalem hebben gesierd. Het werd in de oudheid en in de Middeleeuwen al in de joodse kunst toegepast. In de Arabische mystiek was het een zegel van de koning Salomon.

Denkyem symbool

Denkyem symbool Dit symbool is afkomstig uit Ghana (Afrika) en wordt het gebruikt voor het versieren van kleding. Het staat voor een krokodil en dit dier leeft in het water en toch ademt hij lucht en dit symboliseerd de mogelijkheid om zich aan te passen aan de omstandigheden.

Dharma-chakra wiel

Dharma-chakra symbool In dit wiel zit de basis leer van het boeddhisme, het wiel heeft 8 spaken die staan voor het edele achtvoudige pad, namelijk: juist begrip, juiste gedachten, juiste spraak, juist handelen, juiste wijze van levensonderhoud, juiste inspanning, juiste indachtigheid, juiste concentratie. Ook staat het wiel voor de cyclus van tijd en is het een symbool van de volmaakte schepping.

Donderbeitel symbool

Donderbeitel symbool De donderbeitel is ook bekend als diamanten scepter en is in IndiŽ en Tibet een symbolische en rituele voorwerp. In het tantra≠ boeddhisme worden ze gebruikt om de onwetendheid te kloven en de kennis te bevrijden. Oorspronkelijk was de donderbeitel het wapen van de hemelgod Indra uit de Veda's, die er de wolken mee verdeelde en het regenwater eruit verloste.

Drietand symbool

Drietand symbool Een drietand is een vork of speer met drie tanden en een traditioneel wapen om vis te spiesen en in die vorm was de drietand het attribuut van de Griekse zeegod Poseidon. Bij de gladiatoren in het oude Rome was de retiarius met een drietand en visnet gewapend. In het HindoeÔsme is de drietand (trishula) een van de attributen van de god Shiva en ook is de drietand het wapen van OekraÔne. Ook word de duivel vaak afgebeeld met een drietand, tegenwoordig is de drietand populair (net als duivels hoorntjes) als een teken dat men ondeugend en uitdagend is.

Duif met palmtak

Duif met palmtak symbool De duif is een symbool voor verzoening en vrede, de duif verwijst ook naar eenvoud, onschuld en zuiverheid. Dit symbool werd ook in de Bijbel gebruikt voor het eind van de zondvloed, toen de duif een olijftak naar de ark van Noach bracht. In de christelijke traditie is de duif zittend op een grafsteen het symbool van de ziel van de overledene, die krachten verzamelt voor de reis naar de hemel.

Duivelsval symbool

Duivelsval symbool Dit symbool is een bezwering waarmee het kwaad moet worden afgeweerd. In het symbool komt een spiraalvormige spreuk voor (vaak in onleesbaar schrift) om het kwaad en het ongeluk te vangen. Als talisman dient het om het kwaad uit te bannen en het geluk aan te trekken.

Eenhoorn symbool

Eenhoorn symbool De eenhoorn is een fabeldier dat al sinds de oudheid en de middeleeuwen geliefd is als symbool van maagdelijkheid en schoonheid, maar ook van dapperheid en strijdlust. Het dier werd al vermeld door de oude Grieken maar komt ook voor bij de Romeinen en komt ook voor in Indiase en Chinese mythen. De eenhoorn is een soort wilde ezel, ongeveer zo groot als een paard, hij is wit en heeft donkerblauwe ogen en op zijn voorhoofd draagt hij een hoorn van ongeveer 45 cm die spiraalvormig gedraaid is en uitlopend op een punt. Zijn hoeven zijn gespleten en zijn staart is een leeuwenstaart en bovendien heeft hij een geitensik.

Fasces symbool

fasces symbool De fasces of roedenbundels waren het symbool van het Romeinse gezag. Ze werden door lictoren (hoge ambtenaren) voor hoge magistraten uit gedragen. Een fascis werd bijeengehouden door een rode riem en in het midden stak er een scherprechtersbijl uit als symbool van macht over leven en dood maar niet binnen de stad Rome waar het volk de hoogste instantie voor doodvonnissen was. De fasces is van oorsprong een Etruskisch symbool waarbij de bijl een dubbele bijl was. Het fascisme ontleend zijn naam aan de fasces.

Fallus symbool

fallus symbool Ook een penis in erectie werd gebruikt als middel tegen het boze oog. Aangezien er ook een element van dreiging uitgaat van een penis in erectie wordt ook gedacht dat op deze wijze het kwaad afgewend kon worden. In het oude Rome werd dit amulet een 'cenfascinum' genoemd. In Rome werden deze opvallende amuletten openlijk gedragen vooral door soldaten als ze ten strijde trokken. In Thailand kent men een dergelijk amulet dat niets aan duidelijkheid te wensen overlaat, de 'palad khik' wat 'achtenswaardige plaatsvervangende penis' betekent. Mannen dragen dit amulet om hun geslachtsdelen te beschermen en hun geluk bij het andere geslacht te verhogen.

Feniks symbool

Feniks symbool Dit is een symbool wat staat voor wedergeboorte, opstanding en onsterfelijkheid. De Grieken geloofden dat de feniks in staat was steeds weer opnieuw (om de 500 jaar) uit zijn eigen as herboren kon worden. Hij zou dan bovenin een boom van kruiden een nest maken en daarin verbranden en door de geur van de kruiden zou hij opnieuw geboren worden. Ook kenden de oude Romeinen dezelfde verhalen. Het christelijk geloof zag in de feniks het symbool van de herrijzenis.

Fica symbool

Fica symbool Dit is het Fica symbool (of het fica-gebaar, het vijgengebaar). Dit symbool dat het boze oog zou afweren zou in het algemeen tegen vijandige wezens en krachten beschermen. In een gebalde vuist wordt daarbij de duim tussen wijs en middelvinger gestoken, wat als obsceen gebaar het symbool van de geslachtsdaad voor moet stellen. De beschermende werking hangt wellicht samen met het feit dat demonen geestelijke en dus geslachtsloze wezens zijn.

Fihankra symbool

fihankra symbool Dit is een symbool dat komt uit Ghana en het is een symbool van zekerheid en veiligheid, Het is kenmerkend voor Akan (Asante) architectuur, de gemeentelijke woningbouw heeft slechts een in en uitgang.

Franse Lelie symbool

Franse Lelie symbool De Franse Lelie of Fleur-de-Lis stelden in de Byzantijnse tijd voorspoed en koninklijkheid voor. Koning Lodewijk VII van Frankrijk gaf de lelie een plaats in zijn familiewapen en onder zijn regering werd de lelie het embleem van de Franse monarchie en het symbool van de Heilige Maagd voor de Christenen. De Franse lelie werd het embleem voor de Franse koningen.

FU symbool

fu symbool FU is een chinees symbool dat staat voor autoriteit, macht en de kracht om goed van kwaad te onderscheiden. In veel westerse landen word het gebruik als een symbool voor rechtvaardigheid of justitie. In het oude China was de een symbool voor de vleermuis als geluksbrenger. Vijf vleermuizen zijn het symbool voor de vijf aardse gelukzaligheden, lang leven, rijkdom, gezondheid, deugdzaamheid en een natuurlijke dood.
 
<< Betekenis symbolen A t/m F Betekenis symbolen G t/m K >>

Veel mensen bezoeken deze site nadat ze een tattoo (tatoeage) hebben laten zetten om de naderhand de betekenis van dit symbool op te zoeken. Het zou veel verstandiger zijn om deze betekenis vooraf op te zoeken omdat het wel erg wrang is om bijvoorbeeld een heidens symbool te dragen die helemaal niet met uw levensinstelling overeenkomt. Veel van de symbolen op deze pagina's worden gebruikt als tatoeage.


Boeken over de betekenis van symbolen.

boek boek bestellen Bijna alle culturen en religies kennen mythische verhalen met allerlei symbolen. Bij de oude Egyptenaren, de Kelten, de Noord-Amerikaanse indianen en de Mayas, in het boeddhisme, christendom en taoÔsme: de diversiteit aan symbolen is indrukwekkend. Ze vertellen waar we vandaan komen, waarom we op aarde zijn en waar we op mogen hopen. In Spirituele Symbolen " Volkeren, Religies, Mysteries zijn de fraaiste, krachtigste en heiligste bijeengebracht: andreaskruis, ankh, chakra, dharma, dondervogel, Driekoningen, fallus, feniks, Heilige Graal, hierogliefen, I Tjing, kruisiging, het Lam Gods, lotus, de lijkwade van Turijn, mandala, mantra, Pasen en Pinksteren, Popol Vuh, raaf, scalp, scarabee, sfinx, sjamaan, slang, spirituele seks, swastika, de tarot, Thoth, totem, yin en yang, zonnedans en nog veel meer.


boek boek bestellen De bekende Engelse psycholoog Fontana geeft in dit mooie, informatieve en toegankelijk geschreven boek een inkijk in de rijk geschakeerde wereld van de symbolen, door de eeuwen heen, wereldwijd, in verschillende culturen. In de inleiding gaat hij in op de betekenis en het gebruik van symbolen en besteedt hij i.h.b. aandacht aan het werk (m.n. de archetypen) van de filosoof Jung. Vervolgens worden honderden symbolen beschreven en afgebeeld, gerangschikt onder thema's als kosmos, natuur, mens, goddelijkheid, mythen. In kaderteksten komen o.a. de grote wereldgodsdiensten, esoterische groeperingen (bv. Rozenkruisers) en symboolstelsels (astrologie) aan bod.


boek boek bestellen Christelijke symbolen van A tot Z behandelt in de vorm van een beknopt woordenboek onder meer de symboliek uit Oude en Nieuwe Testament, van Christus, Maria, apostelen, heiligen, engelen, van planten, dieren, vormen en getallen, van zinnebeelden, christelijke kunst en liturgie. Voor het gebruik is geen uitgebreide kunsthistorische kennis vereist. Het boek is ruim geÔllustreerd en mag niet ontbreken in de catechese en in het onderwijs. Predikanten, liturgisten, bloemschikgroepen, beeldende kunstenaars, maar ook bezoekers van musea, tentoonstellingen, of oude kerkgebouwen en geÔnteresseerden in geschiedenis en symboliek vinden in dit handzame naslagwerk een praktische gids.


boek boek bestellen Dit handzame boekje geeft een overzicht van symbolen in de beeldende kunst over de hele wereld, in verschillende culturen, door de eeuwen heen. In een algemene inleiding begint Gibson (historica en specialist op dit gebied) met de oudste (oer)symbolen en gaat zij in op (het gebruik van) symbolen en symbolisme, achtergrond, context en onderlinge verbanden. De rangschikking in het boek is geografisch en thematisch. Per werelddeel (Afrika, de 2 Amerika's, Azie, Europa, Oceanie) worden achtereenvolgens religieuze symbolen, identiteitssymbolen en symboolsystemen (soms ook allegorieen) behandeld. Elk besproken symbool is afgebeeld en kort beschreven met aandacht voor vorm, betekenis en geschiedenis.


Last update: 05-06-2013
 

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com)