Hein Pragt Heinpragt.com    © Hein Pragt ( Facebook ,  )
Taalfoutje melden 
Volg site op Facebook 
 

Verliefd

Deze pagina gaat over verliefdheid. Verliefdheid is een gevoel dat mensen hebben wanneer ze een mogelijke liefdespartner leren kennen. Het is een onbeschrijfelijk fijn gevoel, het voelt het alsof men op wolken loopt, overal kriebels heeft, nergens trek meer in heeft, moeite heeft zich te concentreren en de hele dag met de geliefde in gedachten loopt. Vaak gieren de geluks- en knuffelhormonen door het verliefde lijf waardoor men super veel energie krijgt en men in een gelukzalige toestand terechtkomt. Op deze pagina ga ik in op dit geweldige gevoel. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Waarom en hoe worden we verliefd?

(C) 2006 Hein Pragt

intiem Waarom worden we verliefd en nog belangrijker waarom net op die ene persoon? Verliefdheid kent vele symptomen waaronder trillende handen, stralende ogen, geen eetlust, vlinders in de buik, een bijna onbeperkte energie en een hevig verlangen om in de buurt van de andere persoon te zijn. Wanneer u verliefd bent leeft u in een soort waas, waarin u alleen nog maar aan die andere persoon kunt denken. U ziet de minder goede kanten van diegene waar u verliefd op bent niet meer en uw eigen humeur is vaak niet stuk te krijgen.Verliefdheid heeft dus eerder iets weg van een emotionele stoornis dan van een emotie.

De liefdesmal

Er is een theorie die veronderstelt dat zich in onze vroege jeugd een soort 'liefdesmal' vormt in onze hersenen. Iemand die precies voldoet aan deze mal vinden we aantrekkelijk en dat vergroot de kans dat we op hem of haar verliefd worden. Deze liefdesmal zou worden bepaald door onze vroegste levenservaringen, het karakter van onze ouders en bijvoorbeeld de sfeer in huis. Dit is maar een theorie die voorspelt waarom we op de een vallen en niet op de ander, maar de liefdesmal is helaas grotendeels onbewust. Dit is ook de reden dat deze theorie zo moeilijk te toetsen is, het blijft dus een theoretische veronderstelling.

Toch weer de genen

Wanneer we over een grote groep mensen kijken bestaat er redelijke eensgezindheid over wie er echt knap is en wie niet. Dat blijkt vooral te maken te hebben met symmetrie in het gezicht, en dat lijkt weer samen te hangen met gezondheid en een goed afweersysteem. Het lijkt dus of we op zoek zijn naar een set goede genen om goed nageslacht te kunnen produceren. We kunnen dus veronderstellen dat we gezonde mensen over het algemeen knapper en aantrekkelijker vinden.

Uw eigen waarde

Iedereen probeert de meest aantrekkelijke persoon te versieren, maar is ook door schade en schande wijs geworden en bewust van zijn eigen waarde, hoe aantrekkelijk we zelf zijn bepaald uiteindelijk wel wat bereikbaar is. Hoewel soms blijkt dat een bijzonder aantrekkelijk persoon toch voor een onaantrekkelijk partner kiest die een heel mooi karakter blijkt te hebben. Verliefdheid is dus niet alleen gebaseerd op uiterlijk, we kunnen ook verliefd worden op een heel mooi karakter. Een klassiek voorbeeld hiervan is het sprookje Belle en het Beest. Maar meestal moet er ook een zekere vorm van lichamelijke aantrekkingskracht zijn. Op dating sites sturen mensen wel eens een foto van 10 jaar geleden en hopen dat ander dan verliefd gaat worden op een mooi karakter. Men hoopt dan dat bij de eerste ontmoeting het uiterlijk er dan niet meer zo toe doet. Helaas voelt de ander zich meestal zo bedrogen dat deze truc meestal in het nadeel werkt.

Openstellen

Het blijkt ook belangrijk dat u zich open stelt voor verliefd zijn. Wanneer u graag verliefd wilt worden, dan zal dit ook sneller gebeuren. Maar meestal is verliefdheid is iets wat mensen zomaar overkomt. U kunt zonder dat u het zelf wilt van het ene op het andere moment volledig verliefd op iemand zijn. Het lijkt er op dat u er zelf geen invloed op uit kunt oefenen maar er is vastgesteld dat u uw emoties deels zelf kunt controleren. We kunnen bijvoorbeeld een verliefdheid in de kiem smoren door ieder contact te vermijden maarstand boven gevoel.

En dan de liefdeshormonen

Wat we wel weten is dat tijdens de verliefdheid hormonen worden aangemaakt die een bijzonder gelukzalig gevoel veroorzaken. Een van die stoffen (fenylethylamine) is een zogenaamde oppepper waardoor u heel actief kunt worden. Ook worden er in grote hoeveelheden endorfine stoffen aangemaakt waardoor u bijzonder vrolijk en opgewekt gevoel krijgt. Deze endorfine stoffen veroorzaken een vorm van verslaving en dat is de reden waarom u iemand steeds wilt zien wanneer u verliefd bent. Nog een hormoon dat het lichaam tijdens een hevige verliefdheid aanmaakt is amfetamine. Dit is vergelijkbaar met de drug speed, het zorgt ervoor dat u zich gelukkiger gaat voelen en dat uw hart sneller gaat kloppen. Ook maakt het lichaam dopamine aan dat op zijn beurt weer de aanmaak van de stof oxytocine stimuleert, ook wel een knuffelstof genoemd. Al met al is verliefdheid dus een complex chemisch proces.

Na verloop van tijd gaat het dopamine niveau bij verliefde mensen uit zichzelf weer omlaag en zal de verliefdheid ook minder worden. Wanneer alles goed gaat is de verliefdheid dan inmiddels overgegaan is in houden van en daar zijn weer allemaal andere chemische stoffen bij betrokken. Meestal duurt de periode van verliefd zijn maximaal een jaar, verliefd zijn en houden van zijn dus twee heel verschillende dingen. Een veelgemaakte fout is dat iemand in de verliefdheidsfase al zegt "ik hou van jou". Vooral de iets nuchtere vrouwen kunnen hier nog al eens kribbig op reageren.

Tweelingzielen of zielsmaatjes

(C) 2010 Hein Pragt

Het enigszins naïeve verlangen naar die ene, de ware, die unieke prachtige persoon met wie men de ultieme en onvoorwaardelijke wederzijdse liefde kan delen is denk ik vrij universeel. In de spiritualiteit spreekt men wel van een tweelingziel waarbij iedereen iemand heeft die zelfs na eeuwen een keer samen komen en elkaar ontmoeten. Iemand die niet speciaal is om zijn of haar uiterlijk maar iemand waarmee men een ultieme innerlijke (emotionele) verbondenheid mee ervaart. Men voelt dat er op een heel diep niveau een verbinding is tussen zichzelf en de ander en het gevoel dat men ooit al één is geweest en dat men elkaar teruggevonden heeft. Men heeft het gevoel dat men echt op elkaar afgestemd is, op dezelfde golflengte zit en elkaar perfect aanvult in alles. Het is men op alle vlakken zoals verlangens, humor, zorgen, interesses, gevoelens en gedachten elkaar feilloos aanvoelt.

Veel mensen ervaren dit gevoel als ze erg verliefd zijn, waarbij het een vertekend beeld kan zijn van de roze bril, maar soms ervaren mensen dit ook als de verliefdheid is overgegaan in ware liefde, dit is dan de echte tweelingziel. Maar tweelingzielen of zielemaatjes zijn niet noodzakelijk zielen die in een liefdesrelatie verbonden hoeven zijn, het kan ook om een puur platonische vriendschap gaan, waarbij het wel om een intens diepe vriendschap gaat.

Niet durven of kunnen zeggen dat u verliefd bent

(C) 2008 Hein Pragt

Wat moet u doen als u verliefd bent op iemand en het eigenlijk niet durft te vertellen? Eerste moet u eens nagaan waarom u het niet durft te vertellen! Soms kan het zijn omdat u bang bent om afgewezen te worden, of omdat u bang bent dat de ander onbereikbaar is (gebrek aan eigenwaarde) of de angst om bijvoorbeeld de vriendschap of andere omgang die u heeft met de persoon waar u verliefd op bent te verliezen. Om dit te illustreren zal ik een waar gebeurd verhaal vertellen over mijzelf.

Toen ik vijftien jaar oud was kwam er een nieuw meisje op school dat op het meisjes pensionaat naast onze school zat, haar naam was Gertuud. De eerste keer dat ik haar zag was ik over mijn oren verliefd, maar ik was ook jong en onzeker en had het gevoel dat dit meisje ver boven mijn bereik lag. In het schooljaar daarop kwam ik wel in contact met haar, we hadden soms lange gesprekken in de middagpauze en ik werd meer en meer verliefd op haar. Vanuit de angst om datgene wat we hadden niet te verliezen, durfde ik haar niet duidelijk te maken dat ik verliefd op haar was. Ik ging uit en werd ook verliefd op andere meisjes, ik had soms verkering maar de verliefdheid voor Gertruud bleef altijd aanwezig in mijn hoofd en in mijn hart en belemmerde mij ook om mijzelf helemaal over te geven aan een andere verliefdheid.

Deze situatie duurde jaren, tot we examen deden en ik wist dat ik haar nooit meer zou zien. Ik hoopte dat het gevoel over zou gaan maar dat gebeurde niet. Na een jaar besloot ik om naar Groningen te gaan en haar op te zoeken. Ik had alle moed verzameld en ik zou haar vertellen dat ik al jaren verliefd op haar was. Helaas had zij op dat moment een vriend, maar toen we 's avonds alleen waren bekende ik toch dat ik al jaren verliefd op haar was. Ze reageerde dat ik dat zij ook vanaf het moment dat ze mij zag, verliefd op mij was geweest maar het ook niet had durven zeggen. Op dat moment realiseerde ik dat onze kans voorbij was en dat we al die jaren stiekem verliefd op elkaar geweest waren. Wanneer een van de twee de moed had gehad om het te zeggen hadden we een relatie kunnen krijgen en na een lang gesprek kwamen we tot de conclusie dat die kans nu voorbij was. Met een hele wijze levensles en een illusie armer ben ik weer naar huis gegaan.

Toch heeft deze situatie zich nog minstens drie keer opnieuw voorgedaan. Het heeft nog vele jaren daarna gekost om zelfvertrouwen op te bouwen en te leren dat ik gewoon tegen iemand kon zeggen dat ik verliefd was en dat de wereld gewoon doorgaat als de verliefdheid niet wederzijds is. Wanneer ik deze stap genomen had toen ik vijftien was had ik de kans gehad op een mooie relatie en wie weet wat dat gebracht zou hebben. Wanneer het niet wederzijds was geweest, had ik mijzelf de kans gegeven om mijn hart volledig open te stellen voor een andere relatie. In beide gevallen was ik beter af geweest door het te vertellen, maar dit is een les die ik pas veel later inzag.

Wanneer iemand verliefd is op een ander en deze persoon het niet durft te vertellen of niet kan uiten aan de ander spreken we soms van een stille verliefdheid. Hoewel dit voor het grootste deel voorkomt bij mensen zonder relatie, blijkt het ook binnen een relatie vaak voor te komen, ongeveer één op de tien mensen met een gebonden partners is in stilte verliefd op iemand anders. Vaak zijn mensen stiekem verliefd op personen die ze dagelijks van dichtbij meemaken, berucht is de verliefdheid van een leerling voor een onderwijzer, maar men kan ook verliefd zijn op een bekend persoon die onbereikbaar is. Maar vaak zijn het klasgenoten, onderwijzers, collega's, leidinggevenden, vrienden of, partners van vrienden. Wanneer we de cijfers uit onderzoeken bekijken zouden we kunnen concluderen dat we massaal in stilte verliefd zijn op iemand anders. Volgens een theorie van de Amerikaanse onderzoeker Roy Baumeister, zou iedereen graag een aantrekkelijke partner willen hebben maar in de praktijk blijkt meestal echter dat meest aantrekkelijke mensen elkaar uitzoeken voor een relatie. Hierdoor is er dus een grote groep mensen die genoegen neemt met minder maar wel een meer aantrekkelijke partner zouden willen hebben. Dit kan leiden tot een hopeloze of stille liefde. Vaak blijft de verliefdheid een stille verliefdheid omdat de persoon die de stille verliefdheid heeft denkt dat de stille liefde veel te hoog gegrepen is voor hem of haar.

Er zijn echter ook situaties waarin het bekennen dat u verliefd bent u in grote problemen kan brengen, bijvoorbeeld wanneer u verliefd bent op een leraar of therapeut. Dit komt vaak voor en ontstaat vaak uit een gevoel van aandacht en begrip op een moment dat u dit erg hard nodig heeft en deze persoon u deze aandacht en begrip geeft, In deze situaties is erg meestal geen kans op een relatie. Uit professioneel oogpunt kan de andere persoon dit ook niet maar is het wel vaak beter om het de ander duidelijk te maken om misverstanden te voorkomen. Dit doet u dan meer om uzelf een kans te geven om deze verliefdheid af te sluiten en uzelf weer de kans te geven uw hart open te stellen voor iemand die wel binnen uw bereik ligt. Hoe moeilijk het ook lijkt om een verliefdheid bewust op te offeren het is rationeel helaas vaak de beste oplossing voor uzelf. Door af te sluiten bent u weer in staat uw hart volledig te geven aan een ander, door vast te houden aan een onmogelijke verliefdheid, ontneemt u zichzelf die kans. Hier moet u maar aan vasthouden wanneer u deze moeilijke stap moet zetten.

Hoe kunt u verliefdheid stoppen?

(C) 2008 Hein Pragt

Dit is een heel lastige vraag, men kan verliefdheid niet uitzetten door een knopje om te draaien. Aangezien het lichaam op dat moment heerlijke verslavende stofjes aanmaakt, wil de geest de verliefdheid helemaal niet kwijt. Het is dus vrijwel net zo moeilijk van een ongewenste of onmogelijke verliefdheid af te komen als het stoppen met een andere verslaving. Om van verliefdheid af te komen zijn hier in ieder geval een aantal tips:

 • Probeer uzelf toe te spreken dat deze verliefdheid u alleen maar pijn gaat brengen wanneer uw gedachten weer afdwalen naar de persoon waar u verliefd op bent. Probeer de verliefde gedachten om te zetten in de harde werkelijkheid, geef uzelf een schop onder de kont.
 • Zoek afleiding in andere dingen die niets met de persoon waar u verliefd op bent te maken hebben. Ga sporten, ga extra hard leren of zoek gezelschap van vrienden en vriendinnen op. Probeer de persoon uit uw gedachten te houden door met andere dingen bezig te zijn.
 • Probeer elk contact met de persoon waar u verliefd op bent te voorkomen, niet tijdelijk maar het liefst definitief. Nu kan dit moeilijk zijn wanneer u bij deze persoon op school zit of deze persoon een collega is maar probeer contact te vermijden.
 • Maak een lijstje van de minder leuke eigenschappen van de persoon waar u verliefd op bent en lees deze keer op keer. Bedenk desnoods wat negatieve eigenschappen, dingen die u echt irriteren of afstoten, die u aan de ander toekent.
 • U kunt zich de persoon waar u verliefd op bent ook voorstellen in situaties die niet zo smakelijk zijn, denk aan hoe deze persoon op de wc zit te stinken of onsmakelijk uit zijn of haar neus zit te eten, dit maakt hem of haar al iets minder leuk.

Wanneer u verliefd bent overheerst uw gevoel boven verstand. Wanneer u de verliefdheid echt wilt stoppen omdat het echt een onrealistische verliefdheid is moet u over schakelen van gevoel naar verstand. Dit kan heel moeilijk zijn omdat het gevoel erg kan overheersen en het de verliefdheid niet los wil laten. Probeer de feiten realistisch op een rij te zetten en uzelf echt te overtuigen dat er geen toekomst zit in deze verliefdheid, dat ze onmogelijk of zelfs verboden is. Doe uzelf dan niet meer pijn en probeer verder te gaan met uw leven. Wanneer het enigszins mogelijk is kunt u het beste elk contact verbreken ook al zal het de verliefdheid niet onmiddellijk stoppen zal het eenvoudiger zijn wanneer de verliefdheid niet meer telkens aangewakkerd wordt als u de ander tegenkomt of ziet. Probeer ook de persoon waar u verliefd op bent uit uw gedachten te verbannen en probeer afleiding te vinden waardoor u aan andere dingen moet denken. Heb verdriet en neem afscheid van uw verliefdheid, hoe fijn het gevoel ook is. Door bewust afscheid te nemen kunt u zich weer richten op uw toekomst. Ga dingen doen, zoek een nieuwe hobby of uitdaging, ga op een cursus of ga sporten. Door andere dingen te doen heeft u geen tijd om te denken aan de persoon waar u verliefd op bent. Ook kunt u steun zoeken bij iemand die u echt kunt vertrouwen die u kan helpen, of soms even boos kan toespreken, om uw verliefdheid te boven te komen. Probeer uzelf te overtuigen dat dat u het waard bent dat u de liefde zult vinden samen met iemand waarmee u ook een echt toekomst heeft, u bent het waard om een goede gelijkwaardige relatie te hebben en neem uzelf voor dat u niet genoegen met minder hoeft te nemen.

Sommige mensen zoeken snel een nieuwe verliefdheid om de oude te vergeten, dit lijkt erg veel op de methode van de rebound relatie. De term rebound gebruikt men als iemand na een lange relatie heel snel weer in een nieuwe relatie duikt. Linda de Mol gaf bijvoorbeeld in een openhartig interview na haar scheiding aan dat ze ervoor gekozen heeft de pijn te verdoven door ogenblikkelijk een andere relatie aan te gaan. Het wordt ook wel een tussenrelatie genoemd omdat het vaak geen lang leven beschoren is. De nieuwe partner is meestal het slachtoffer, deze denkt in een nieuwe relatie te stappen, maar uiteindelijk is het alleen een tijdelijke tussenrelatie.

Verliefdheid en versieren

(C) 2010 Hein Pragt

Wanneer je verliefd bent denk je de hele dag aan die ene persoon, dat is logisch, je vindt alles wat hij of zij doet geweldig. Van verliefdheid kun je heel vrolijk zijn, maar ook heel zenuwachtig, je krijgt een lekker kriebelgevoel in je lijf als je die persoon ziet wat men ook wel vlinders in de buik noemt, maar sommige mensen krijgen juist pijn in de buik. Je weet niet wat je zeggen moet, of je zegt juist heel veel om indruk te maken. Wanneer jet dit allemaal herkent dan ben je waarschijnlijk verliefd. En dan, het is leuk dat je verliefd bent maar nou die ander nog, hoe versier je iemand? Hier zijn enkele tips:

 • Zoek oogcontact;
 • Zorg dat je 'toevallig' in de buurt komt;
 • Maak een praatje, laat merken dat je geïnteresseerd bent;
 • Glimlach voor zover dat als niet vanzelf gaat;
 • Geef complimentjes;
 • Raak de ander per ongeluk aan;
 • Leer de ander beter kennen via MSN;
 • Vraag een vriend/vriendin om te polsen of het wederzijds is.

Wil je weten of het wederzijds is, vertrouw op je gevoel, vaak voel je wel aan of de ander ook belangstelling heeft. Stuur een sms'je of probeer er via MSN achter te komen, merk je dat de ander je ontloopt en niet reageert, dan is de kans groot dat het niet wederzijds is. Maar let wel op, sommige verliefde mensen gedragen zich juist een beetje afstandelijk en nors omdat ze zich niet goed raad weten met hun gevoel. Dit maakt het af en toe nog meer verwarrend, maar de beste wijze om er achter te komen of iemand ook verliefd is, is natuurlijk het gewoon te vragen, hoe moeilijk dat ook is. Denk daarbij dan aan, dat wat het antwoord ook gaat zijn u in ieder geval zekerheid zult hebben en niet geschoten, is altijd mis. Veel succes.

Geeft verliefdheid echt vleugels?

(C) 2010 Hein Pragt

Wanneer men verliefd is lijkt alles vaak beter te gaan, volgens een bekende uitdrukking geeft de liefde u vleugels. Ik las een mooi voorbeeld, het record op de marathon heeft blijkbaar 23 jaar op naam gestaan van Gerard Nijboer die toen hij deze in 1980 liep en won, bekende dat het goed weer was en hij de wind in de rug had maar wat nog belangrijker was, hij was net zijn huidige vrouw tegengekomen. Door de verliefdheid was hij in staat om ineens uitzonderlijke prestaties te leveren, de verliefdheid gaf hem letterlijk vleugels. Wie op zoek gaat naar harde gegevens over stimulerende bijwerkingen van de menselijke verliefdheid merkt als snel dat de wetenschap zich er niet zo mee bezig heeft gehouden. Dat is ook niet zo verwonderlijk: verliefdheid is een eigenschap die moeilijk bij proefdieren is uit te testen en met levende mensen is het lastig experimenteren. En omdat de farmaceutische bedrijven er nog geen echt belangen in hebben ontbreekt zowel het geld als de motivatie voor onderzoek op dit gebied.

Toch is er wel een wetenschappelijke theorie over de biochemische grondslag van verliefdheid. Deze theorie spreekt zelfs over het chemische stofje van de liefde dat fenylethylamine heet wat onze hersenen kan aanmaken. Volgens deze theorie vormt fenylethylamine (afgekort PEA) de eerste schakel in een uitgebreid netwerk van chemische stoffen die het lichaam bij een hevige verliefdheid besturen. PEA zou het startsein geven voor de aanmaak van hormonen zoals dopamine, adrenaline en noradrenaline, die een sterk stimulerende effect hebben op de prestaties. Dat de liefde vleugels geeft, kan voorlopig nog niet door biologisch onderzoek worden gestaafd en voor het bestaan van stimulerende effecten van een verliefdheid ligt nog geen stevig wetenschappelijk bewijs op tafel. Maar of het nu een chemische reactie is of een psychologische reactie, één ding is duidelijk wanneer men verliefd is heeft men het gevoel dat men de hele wereld aan kan en is men vaak in staat om grote prestaties te verrichten.

Trekken tegenpolen elkaar aan?

(C) 2012 Hein Pragt

Eerst wil ik even uitleggen wat een 'broodje aap verhaal' is, dit is een verhaal die mensen elkaar als waargebeurd doorvertellen. Maar vaak zijn deze verhalen verzonnen en grote onzin. Dat tegenpolen elkaar aantrekken is in veel opzichten een psychologisch broodje aap verhaal. U kunt geen blad openslaan of populaire liefdes comedy film bekijken of het gaat over hoe tegenpolen een onweerstaanbare aantrekkingskracht op elkaar hebben. En in de film leefden ze nog lang en gelukkig, maar hoe zit dat in de praktijk?

Pieternel Dijkstra is een psycholoog, onderzoeker en schrijver van meerdere succesvolle boeken. In het boek 99% liefde zet ze een belangrijke kanttekening bij het populaire idee van de succesvolle tegenpolen in de liefde. Tegenpolen kunnen wel aantrekkelijk zijn, maar voor een harmonieuze, langdurige relatie kun je beter een partner hebben die op je lijkt. De kans op conflicten en ergernissen is dan veel kleiner, bij tegenpolen is het in de verliefdheidsfase vaak nog wel aantrekkelijk maar na verloop van tijd leiden de verschillen vaak tot onbegrip, ergernis en ruzie. En veel wetenschappelijke onderzoeken geven Dijkstra gelijk, getrouwde mensen die op elkaar lijken, hebben bijvoorbeeld een stabieler en gelukkiger huwelijk, zo schrijven Scott Lilienfeld & co in hun boek 'de 50 grootste misvattingen in de psychologie'. Naast overeenkomsten in persoonlijkheid zijn ook overeenkomstige normen en waarden belangrijk, ontdekten wetenschappers. Wanneer partners op elkaar lijken dan heeft dit herkenning, zelfbevestiging en harmonie tot gevolg. De meeste partners langer bij elkaar zijn, hebben vaak veel overeenkomsten op achtergrond, IQ, meningen en persoonlijkheid.

Toch blijkt de tegenpolen die elkaar aantrekken mythe erg hardnekkig, ondanks enig bewijs gelooft maar liefst 77 procent van de studenten erin. Vaak denken mensen dat partners elkaar kunnen aanvullen en dat de verschillen elkaar dus zullen aanvullen. Het idee dat we iemand nodig hebben die ons aanvult is ook net zo hardnekkig. Omdat we in het dagelijks leven ook meer romantische verhalen over tegenpolen horen en zien is dat een reden dat de mythe hardnekkig in stand blijft. Het is een soort van opgedrongen ideaalbeeld. Het is dus geen wonder dat we hier zo sterk in blijven geloven. Maar als het er op aan komt doet de natuur vaak toch wel het werk, in de praktijk laat mensen zich toch leiden door gevoelens, chemie en aantrekkingskracht. Het wensenlijstje dat men vooraf had, doet er vaak niet meer zo toe als men hals over kop verliefd is geworden.

De chemie en evolutie achter partnerkeuze.

(C) 2012 Hein Pragt

Volgens de meeste geloofsovertuigingen en volgens het geloof van de evolutie zijn we op aarde om onze genen door te geven, niets meer en niets minder. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen zitten er zowel bij mannen als vrouwen allerlei mechanismen ingebouwd die de partnerkeuze (lees de persoon waarmee we de genen gaan doorgeven) bepalen. Volgens de evolutie komt dat er voor mannen op neer dat ze een zo vruchtbaar mogelijke vrouw zoeken en vrouwen willen een man die vooral tijdens de kwetsbare zwangerschap en de zoogtijd na de bevalling, voor haar en het jong kan zorgen en hen kan beschermen. Vruchtbare vrouwen hebben het figuur van een zandloper (een verhouding van tien op zeven zou ideaal zijn) wat weer komt door de vrouwelijke hormonen. Maar zelfs de voorkeur voor blonde vrouwen is te verklaren uit het vruchtbaarheid principe, wanneer vrouwen ouder worden zal het haar ook donkerder worden. gezond lang blond haar is dus een teken van jeugdige gezondheid en dus vruchtbaarheid en mannen zoeken jonge en vruchtbare vrouwen.

De rol van de man bij een succesvolle voorplanting is in eerste instantie de bevruchting en het voorkomen dat een andere man hetzelfde probeert te doen. Daarna kan hij het voortplanten bevorderen door goed voor de vrouw te zorgen tijdens de zwangerschap en in de vrouw en het kind na de bevalling te beschermen. Vrouwen selecteren dus op goede genen en een goede beschermer, hiervoor is niet alleen uiterlijk belangrijk maar ook de status en positie binnen de groep. Zieke en zwakke mannen hadden en hebben geen hoge status of positie binnen de groep sinds de oertijd.

Ook in onze huidige samenleving is er nog een duidelijk (oer) verband tussen gezondheid, sociaal gedrag en dus kansen op de liefdesmarkt. De meeste vrouwen letten op kracht, conditie en op symmetrie van het lichaam van de man omdat bij een gezonde man het lichaam zich symmetrisch ontwikkelt. Een goede hoeveelheid van het mannelijke hormoon testosteron zorgt voor een goede verhouding heup-taille van ongeveer één op één en ook speelt geur een rol omdat mannen met veel testosteron feromonen afgeven waardoor vrouwen ze veel aantrekkelijker vinden.

Maar toch vallen vrouwen ook voor minde ideale mannen, dit is heel normaal omdat zowel mannen als vrouwen vaak een partner zoeken die binnen hun bereik ligt. Als je als man een zesje bent dan zal de ideale partner ook rond een zesje liggen, het is een zaak van vraag en aanbod in de natuur. Maar een minder aantrekkelijke man kan een gebrek aan een goed uiterlijk compenseren met geld, macht, status of intelligentie, want daarmee kan hij in deze tijd ook goed beschermen.

Vrouwen kunnen een gebrek aan lichamelijke tekenen van vruchtbaarheid niet compenseren met intelligentie en status, maar ze hebben wel de mogelijkheden om door middel van kleding, corrigerende lingerie en het kleuren van het haar, meer vruchtbaar en dus aantrekkelijker te lijken. Toch vinden mensen die niet aan het ideaal voldoen vaak een fijne en stabiele relatie, want ook het compromis zoeken zit ingebakken in onze natuur. Verliefdheid maakt blind zegt men een man met een zesje wordt verliefd op een vrouw met een zeven maar door de verliefdheidstofjes ziet hij haar als een perfecte tien. Dit is goed want ze zullen voor elkaar waarschijnlijk de beste keuze zijn. Vaak is het zo dat wanneer men een erg onaantrekkelijke partner ziet met een erg aantrekkelijke partner dat deze dan zeker iets te compenseren heeft in de vorm van goed kunnen beschermen of verzorgen of maatschappelijke status of geld.

Maar alles blijft maar theorie, aan liefde valt voor wetenschappers weinig eer te behalen. Liefde en verliefdheid zijn soms te grillig en onvoorspelbaar omdat biologie, evolutie, chemie, psychologie en cultuur allemaal een rol spelen. Ondanks dat we soms denken dat we er iets van begrijpen en er ook patronen te herkennen zijn blijft de liefde altijd een beetje een mysterie en soms is dat juist schitterend.

Verliefdheid of liefde en de top van de berg.

(C) 2011 Hein Pragt

Wie herinnert zich niet het overweldigende gevoel van de eerste verliefdheid, het was waarschijnlijk erg overweldigen, u ging er helemaal in op en u stond er helemaal onbevangen in. Veel mensen zullen zich ook de eerste keer dat hun hart gebroken werd kunnen herinneren, de enorme pijn en wanhoop en het gevoel dat u enorm gekwetst was. Veel mensen ervaren dat het nooit meer zo mooi zal worden als die eerste verliefdheid. Ik zie ook mensen die een zekere gereserveerdheid ervaren als ze opnieuw verliefd worden. Uit angst voor pijn en verdriet houd men een zekere (emotionele) afstand want door uzelf niet afhankelijk te maken van de ander zorgt u er voor dat u ook niet erg gekwetst kunt worden. Wanneer we een beetje rondkijken op datingsites zien we de “waarschuwingen” duidelijk staan, mensen zijn onafhankelijk, hebben hun leven goed op orde en zoeken een maatje om het leven nog een beetje leuker te maken. Er zijn zelf mensen die als zo gereserveerd zijn dat ze een eventuele relatie al als bijna zakelijk benaderen met een eisen en wensenlijst.

Wanneer u zichzelf helemaal durft te geven in een relatie dan bent u in staat om naar de top van de berg te klimmen. De top van de berg staat in dit geval voor het totale en pure gevoel van verliefdheid of liefde. Helaas kunt u ook erg diep vallen wanneer u tot deze grote hoogte klimt en in een diep (emotioneel) dal vallen. Veel mensen die één of meerdere keren door dat dal gegaan zijn, worden uiteindelijk bang om de berg weer te beklimmen tot de top, met alle risico’s van dien. Ze blijven liever veilig ergens halverwege de berg hangen op een plek die zeker en comfortabel is maar niet te eng. Wanneer men dan valt, dan valt men niet zo diep is het gevoel dat hier dan achter zit. Maar door de angst om weer naar de top te klimmen ontzegt men zich ook weer de topervaring van een pure en totale verliefdheid of liefde.

Wanneer u bij uzelf deze angsten ontdekt en realiseert dat dit u belemmert om naar de top te klimmen, er helemaal voor te gaan en pure verliefdheid of liefde te ervaren is het belangrijk om bij uzelf te blijven. Confronteer uzelf met uw angsten en realiseer dat dit niet met de ander te maken heeft en niets over de ander zegt. De ander is ook geen helderziende die uw gevoelens en angsten zomaar kan doorzien en er goed mee om kan gaan. U kunt uw angsten overwinnen en zichzelf realiseren dat u zonder risico’s te nemen ook geen topervaringen kunt beleven. Door open over uw angsten en gevoelens te spreken en de ander deelgenoot te maken kunt u afrekenen met oud zeer en oude angsten en wanneer uw partner hetzelfde doet kun u samen uw weg naar de top afleggen. Door uw angsten te overwinnen en te laten varen en te accepteren dat u misschien weer diep kunt vallen bent u in staat om weer naar de symbolische top van de berg te klimmen en weer (samen) onbevangen en zonder voorbehoud van verliefdheid of liefde te genieten.

Leuke weetjes over verliefdheid.

Voor altijd verliefd?

(C) 2009 Hein Pragt

De gangbare opvatting is dat verliefdheid hoogstens een tot anderhalf jaar kan duren om dan over te gaan in liefde. Het lichaam zou de verliefde toestand langzaam afbouwen, maar recent onderzoek toont aan dat dit lang niet altijd het geval is. De Amerikaanse psycholoog Arthur Aron en zijn collega's van Stony Brook University in New York hebben aangetoond dat in de hersenen van mensen die al twintig jaar of langer samen zijn en zeggen nog steeds verliefd te zijn, dezelfde gebieden nog steeds actief zijn als bij pas verliefden.

Voor dit onderzoek scanden de psychologen de hersenen van mensen die gemiddeld twintig jaar samen waren en die zeiden dat ze nog steeds verliefd op elkaar waren. Ze keken daarbij naar een foto van hun geliefde en men kon zien dat hun hersenen op dezelfde wijze reageerden als mensen die pas verliefd waren, echter zonder de angst en stress van een nieuwe verliefdheid. Het is heel goed mogelijk dat één op de tien stellen zo lang verliefd kan blijven.

Volgens de onderzoekers was al bekend wat de basisvoorwaarden zijn voor een langdurig goede relatie en een lange periode van verliefdheid en dat is: goede communicatie en geen grote problemen zoals armoede, oorlog, de dood van een kind of depressie. Voor een blijvend gelukkige relatie is echter nog meer nodig zoals partners die blij zijn met elkaars successen en dat ook vieren. Ook helpt het om samen nieuwe dingen te ondernemen. Als met al toch goed nieuws als u na jaren nog steeds het gevoel heeft verliefd te zijn, u bent een gelukkige uitzondering.


Angst en lichamelijke opwinding doet de kans op verliefdheid toenemen.

(C) 2006 Hein Pragt

Een onderzoek toonde aan dat angst en lichamelijke opwinding in bredere zin de kans op verliefdheid doet toenemen. In Canada is er een ravijn met daarover een stabiele betonnen brug en een tweede wiebelige hangbrug van touwen en planken. Voor dit onderzoek werd bij beide bruggen een charmante dame gezet. Zij vroegen de mannen die net over de brug gekomen waren of ze bereid waren deel te nemen aan een klein onderzoekje. Dit dummy onderzoekje bestond uit het vertellen wat men zag op plaatjes. Na afloop kregen de mannen een briefje met het telefoonnummer van de dame met de mededeling dat ze altijd mochten bellen als ze nog iets over het onderzoek wilden weten. De uitkomst was erg leuk! Veel meer mannen die over de wiebelige brug waren gekomen gaven seksueel getinte antwoorden op de plaatjes maar wat nog veel opmerkelijker was dat veel meer mannen die over de wiebel brug gekomen waren ook daadwerkelijk telefonisch contact opnamen. De verklaring is dat de mannen op de wiebelige brug een bepaalt soort lichamelijke opwinding ervoeren die ze vervolgens onbewust foutief interpreteerden als ze de dame aan het eind van de brug zagen.

In Londen heeft met eind jaren negentig een groot experiment gedaan om achter het geheim van verliefdheid te komen. Zeventig hevig verliefde studenten lieten hun hersenactiviteit registreren terwijl ze afwisselend naar een foto van hun geliefde of een foto van een willekeurige medestudent keken. Het bleek dat hersengebieden die met geluksgevoel verbonden waren oplichten en andere gebieden die met een slechte stemming samenhangen, werden uitgeschakeld. Dit was vergelijkbaar met een persoon onder invloed van drugs.


Verliefdheid kan uw baan kosten

(C) 2008 Hein Pragt

Bij een van mijn vroegere werkgevers is er ooit een rel geweest toen een typiste en een redacteur betrapt werden op een vrijpartij op de brancard van de EHBO afdeling. De dame werd op staande voet ontslagen en de heer kreeg een waarschuwing. De verklaring voor het verschil is dat een typiste vrij eenvoudig te vervangen was maar een redacteur niet. De rest van het personeel was behoorlijk verontwaardigd over dit besluit en dit heeft ook vele weken de nodige spanningen op het werk opgeleverd.

Toen ik ooit met een van de directie leden sprak over dit onderwerp sprak deze de historische woorden, "ach er zijn er hier op het bedrijf meer gemaakt dan er overleden zijn!" Toen ik hem ongeloofwaardig aankeek zei hij dat ik maar eens tussen de middag moest opletten naar de toegangsdeur naar het lege magazijn, en ja hoor diverse mannen en vrouwen slopen in hun middagpauze heimelijk naar het lege magazijn.

Ook het verhaal dat hij bij het uittesten van een nieuwe verrekijker naar zijn eigen kantoor keek en zag hoe de secretaresse door een medewerker genomen werd op zijn bureau. Hij vertelde dat hij toen belde naar zijn eigen nummer en geroepen heeft "hallo is dat werken?" waarna hij smakelijk kon lachen om zijn eigen grap. Ook deze affaire is bij een waarschuwing gebleven.

Onderzoek van uitzendorganisatie Randstad

Uit het nieuws

Mensen die hun baan graag willen behouden, kunnen beter niet verliefd worden op een leidinggevende binnen hun bedrijf. Bij veel organisaties bestaat de kans dat de verliefdheid moet worden bekocht met een overplaatsing of ontslag. Dat blijkt uit een onderzoek van uitzendorganisatie Randstad onder vierhonderd werkende Nederlanders. Vier procent van de werkenden is verliefd op een collega, leren de uitkomsten van het onderzoek. Een derde van deze mensen heeft besloten niets met de gevoelens van liefde te doen. De helft van de verliefden wil er zo lang mogelijk van genieten en een 'kleine minderheid' is vastbesloten er werk van te maken.

Volgens de helft van de respondenten zijn liefdesaffaires op het werk geaccepteerd. Wel geeft ruim twintig procent aan dat 'vrijwel zeker' flink over de romance zal worden geroddeld. Ruim een op de tien ondervraagden (elf procent) geeft aan dat een van de collega's in een dergelijk geval wordt overgeplaatst of ontslagen. Per ongeluk verliefd worden op de baas of het bewust aanknopen van een affaire met een leidinggevende helpt de carrière niet vooruit, denkt driekwart van de ondervraagden.

Word niet verliefd op collega of baas

Verliefd zijn op de baas of een affaire beginnen met een collega doet de carrière geen goed. Bij veel organisaties kan de 'verboden' liefde zelfs leiden tot overplaatsing of ontslag. Dat vindt driekwart van de werkende Nederlanders, aldus onderzoek van uitzendbureau Randstad.

Ongunstig

Hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk denkt ook dat een romantische relatie niet gunstig is voor de carrière. 'We weten wel uit onderzoek dat slijmen helpt. Maar dat is wel even wat anders dan een affaire. Heftige emoties zijn bovendien niet bevorderlijk voor de prestaties op het werk', zegt zij in het Algemeen Dagblad.Een relatie tussen een mannelijke leidinggevende en een vrouwelijke collega met een lagere functie komt het meest voor. Vonk: 'Vrouwen zijn sneller verliefd op succesvolle mannen. En andersom vallen mannen op mooie, jonge vrouwen en niet op een vrouw met een hoge functie.'

Probleem

De grote problemen ontstaan als de relatie eindigt of de liefde onbeantwoord blijft. 'De beste manier om over de liefde heen te komen is geen contact meer hebben. Een collega kom je echter elke dag tegen. Zoiets kan jarenlang je leven beheersen', zegt Vonk. Volgens het onderzoek van Randstad is op dit moment 4 procent van de werkenden verliefd op een collega. Daarvan besluit eenderde niks met die gevoelens te doen. Een kleine minderheid is vastbesloten er 'werk' van te maken. Bijna de helft van de ondervraagden accepteert liefdes op het werk. Twintig procent geeft aan dat er wel veel over wordt geroddeld.

Verliefd op een ander

(C) 2013 Hein Pragt

Het komt vaker voor dan u denkt, u bent getrouwd of woont samen en hebben samen een huis en misschien zelfs kinderen. En plotseling duikt er iemand op, wie weet zelfs een oude liefde en u bent ineens tot over de oren verliefd. De aantrekkingskracht naar de ander lijkt enorm en u heeft een intens verlangen om de ander te zijn. Ondanks dat u een gelukkige relatie heeft spookt de ander ineens de hele dag door uw hoofd. U voelt zich herboren en barst ineens van de energie, u kunt de hele wereld aan, Dat gevoel is ineens terug en u wilt het eigenlijk niet meer kwijt. De kans is groot de uw oude relatie ineens saai en zonder veel passie overkomt en dat de zekerheden ineens heel beklemmend overkomen.

U voelt uzelf schuldig naar de vaste partner maar het fijne gevoel van verliefdheid overspoelt dit maar toch krijgt u last van schuldgevoelens. Er ontstaat een groot conflict want u wilt uw vaste relatie eigenlijk niet kwijt en zeker niet alles wat u samen opgebouwd heeft maar toch verlangd u naar de ander. Bedenk u dat deze verliefdheid ook kan ontstaan doordat een gebrek aan waardering, gebrek aan respect, gebrek aan liefde, iets missen in uw leven of de bevestiging dat u nog steeds de "moeite waard bent".

Vaak zal deze verliefdheid een gevecht tussen gevoel en verstand worden en dat helder denken erg moeilijk is geworden. De kans dat u dan door de aandacht van de ander of door gevoelens van passie ontrouw bent aan uw vaste partner. Uit onderzoek blijkt helaas dat tenminste 50% van de mannen en tenminste 35% van de vrouwen wel eens een scheve schaats rijdt. Toch is het belangrijk om in deze situatie de ratio boven het gevoel te zetten, hoe moeilijk dit soms ook is met alle op hol geslagen hormonen. Bedank dat u ook ooit eens tot over de oren verliefd was op uw vaste partner al lijkt elke nieuwe verliefdheid weer meer intens dan die ervoor. Vreemdgaan gaat in de meeste gevallen gewoon om lust en begeerte, u begeert iets wat je niet heeft.

Probeer na te denken wat u kwijtraakt wanneer uw overspel uitkomt en of dit het allemaal wel waard is. Wanneer de spanning van het overspel weg is heeft de ook de nieuwe relatie de kans op dezelfde situatie waar u nu in zit. Bedenk u dat relaties die beginnen met vreemdgaan hier ook vaak weer met eindigen. Wanneer u besluit om niet toe te geven aan deze verliefdheid kan het helpen om elk contact met de ander te vermijden. Wanneer u zich realiseert dat u iets mist in uw huidige relatie kunt u hier proberen aan te werken, soms is het ook een opluchting wanneer u de vaste partner kunt vertellen van uw plotselinge verliefdheid met de verzekering dat u hier niet aan wilt toegeven en dat de liefde voor de ander toch sterker is. In dit geval kunt u er samen aan werken en kan het de huidige relatie zelfs verbeteren.

Verliefdheid is een tijdelijke vorm van niet rationeel kunnen zijn en dit kan fatale gevolgen hebben voor uw vaste relatie en alles wat u samen opgebouwd heeft. Ook in dit geval gaat op: bezint eer ge bemind.


Boeken over verliefdheid.

boek boek bestellen Verliefd op een ander (EBOOK) - Verliefd op een ander. Wat betekent dat? Misschien voel je je eenzaam in je relatie of ben je verveeld. Misschien heb je het gevoel dat er iets aan je leven ontbreekt. Mira Kirshenbaum identificeert 17 verschillende soorten verhoudingen en probeert zo te achterhalen waarom mensen vreemdgaan. Is het een 'we zien wel-affaire', een 'afleidingsaffaire' of een 'seksuele paniek-affaire'? Als je dat weet is het antwoord op de vraag 'wat te doen' ineens niet zo moeilijk meer: weggaan bij je partner, stoppen met je affaire, of beide. In Verliefd op een ander wijst Mira Kirshenbaum je de weg naar een evenwichtige en gelukkige relatie met een geliefde die bij je past.


boek boek bestellen Onmogelijke liefdes - openhartige verhalen van minnaressen, getrouwde mannen en bedrogen echtgenotes! Het vervolg op het succesvolle Verboden liefdes. Onmogelijke liefdes geeft een completer beeld dan ooit over mensen die verliefd werden op de 'verkeerde'. Een boek over minnaars, minnaressen, bedriegers en bedrogenen. Vervolg op 'Verboden liefdes' (2002) waarin elf vrouwen vertelden over hun vaak langdurige relatie met een getrouwde man. Joosten zocht de vrouwen acht jaar later weer op om te vragen hoe het hun is vergaan, wat valt te lezen in de update toegevoegd aan een aantal teruggekeerde hoofdstukken uit het vorige boek. Verder sprak ze met mannen die jarenlang een grote affaire verzwegen voor hun vrouw, met bedrogen echtgenotes, met een echtpaar dat jaren uit elkaar was vanwege een andere vrouw maar nu weer bij elkaar is, met een getrouwde man wiens minnares een kind van hem kreeg en met een single man die de grote liefde vond bij een getrouwde vrouw en jarenlang op haar moest wachten. Hoe voelen al deze mensen zich onder zo'n heimelijke relatie? Weet de bedrogen partij echt niet wat er aan de hand is? Wat voor consequenties heeft het voor hun verdere leven? Fascinerend om te lezen, maar niet om vrolijk van te worden, want niemand in deze relaties heeft het echt gemakkelijk. 'Verboden liefdes' werd een bestseller.Reacties op het onderwerp: Verliefdheid


2012-04-22 19:39:00
Reacties op de pagina: Verliefdheid
Hier kunt u reageren op het onderwerp van deze pagina!

Reacties:
Er zijn: 8 reacties!
2012-04-22 19:39:00
Angst om afgewezen te worden, dat is de meest eerlijke reden dat ik niet tegen hem durf te zeggen dat ik verliefd op hem ben. Andere reden is dat ik een zoon heb van 14 jaar. Hij is 11 jaar ouder dan mij en ongehuwd. Ik zoek de stomste smoesjes om hem even te kunnen zien en horen alléén heeft hij dat schijnbaar niet door. We bezitten beiden veel humor maar als het serieus wordt dan klapt hij dicht. Wat moet ik doen cq. wat kan ik doen ? Eerlijk zeggen dat ik verliefd op hem ben ? Groetjes, Angelique.
Reactie van een bezoeker van de site!
2012-04-23 11:53:00
Vaak is het juist zo als iemand in stilte op iemand verliefd is dat het meer dan 90% wederzijds is. Alleen durven mensen het helaas niet tegen elkaar te zeggen omdat men voor de ander gaat denken.
Ze denken gauw "" hij vindt mij niet knap, ik ben niet zijn type o.i.d.""
Maar men gaat niet voor niks met je om.
En dat van stilte op iemand verliefd zijn is een soort magie want het blijkt dus dat het bijna altijd wederzijds is.
Dus de kans is erg groot dat hij meer voor jou voelt dan vriendschap.
Stel je valt onder de uitzondering dat hij niet verliefd op je is dan voel je je
als man erg vereert om te horen dat een meisje verliefd op je is.
Hij zal dus echt niet de vriendschap verbreken of anders met je omgaan.
Kans is alleen groter als je het verteld dat je ook te horen krijgt dat hij wat voor jou voelt.
Dus praten en toch de moeilijke stap zetten!
Reactie van een bezoeker van de site!
2013-09-15 20:10:00
Wij kennen elkaar 7 jaar. Meteen een klik alleen was- en is zij 22 jaar jonger. Zij ging toen al wel best ver in de verleiding.
Ik zag haar toen alleen niet als een mogelijke partner en was niet echt verliefd.
Zij is nu 30 en ik nu dus 52. Altijd een goede band gehad en ook best wel diepgaand en soms bijna intiem. Ik werd verliefd op haar een paar jaar geleden en heb dat ook duidelijk laten merken en ook aangegeven maar zij kon daar nooit echt duidelijk op antwoorden.
Bleef lief en ging ook steeds verder. Ging de confrontatie met de realiteit (van mijn verliefdheid) uit de weg en liet mij dus ook nooit los. Steeds heerlijk als wij samen waren. Mooie gesprekken, vertrouwt, lol. Ze wou nooit echt weg, steeds de allerlaatste trein. Ze bleef onduidelijk en ik besloot afscheid te nemen. Een laatste ontmoeting geplanned. En die laatste keer was dus het ergst. Zo'n fijne avond met z'n twee, nóg meer diepgang, nóg meer vertrouwen en plezier. Alsof ze het aan voelde komen, liet ze mij een prachtig liefdesnummer horen. Wéér wou ze niet echt weg. Wou haar tas laten staan, zodat ze een reden had om snel weer terug te komen, zei ze. Ze zei me dat ze een avond als deze zó zou missen. Ik heb afscheid genomen op het station en haar een afscheidskadootje gegeven met een gedicht. Daarna berichten van haar met vele zoenen, dat ze snel weer zou komen. Dat ze, zoals de zon achter de wolken schijnt, ook altijd weer naar mij toe zou komen.
Ik trok dat niet meer. Heb haar om hele duidelijke, duidelijkheid gevraagt. Kort antwoord van haar; haar gevoelens zijn uit vriendschap. Verder neits meer van haar gehoord. Ik kan het nóg nauwelijks geloven na die 7 jaar en alles.
Meer dan 90% wederzijds?? Hoe verklaard u dit dan??
Reactie van een bezoeker van de site!
2013-11-04 14:09:00
Verliefd om een goede vriend van mijn man...
Signalen dat hij mij toch ook wel ziet zitten en tegelijk ook weer signalen dat dit niet het geval is... Op mijn goede dagen denk ik dan maar dat het voor hem ook lastig is omdat ik nu eenmaal in een relatie zit. Waarom probeert hij anders mijn man regelmatig af te kraken en zichzelf op te hemelen tegenover mij? Waarom geeft hij mijn dochtertje wél aandacht? Waarom de dubbelzinnige plagerijtjes en het zeer regelmatige intense oogcontact? Zo kan ik nog wel even doorgaan. De twijfel over zijn gevoelens naar mij breken me nu echt op. Werd helemaal naar toen een andere dame naar mijn idee te dicht bij hem stond en ben weggelopen... Dit kan zo niet langer en ik ga ook proberen geen situaties meer op te zoeken om hem tegen te komen. Helaas zal dit nog een hele kluif worden aangezien hij regelmatig (lees 3 à 4x per maand) bij ons over de vloer komt.
Reactie van een bezoeker van de site!
2013-12-06 12:32:00
7 jaar geleden werd ik op slag verliefd op mijn leraar. Hij was toentertijd 30 en ik 24, hij getrouwd 2 kinderen en ik 4 jaar gelukkig met mijn vriend (inmiddels man). Op een of andere manier heerste er een onverklaarbare magie tussen ons... Je voelde dat het klopte, dat we dit beide voelde... Maar ergens wist ik het ook niet zeker. Hij vroeg of ik vakantiewerk in zijn bedrijf wou doen, tuurlijk wou ik dat... Na vakantiewerk, een jaar stage werd ik uiteindelijk na mijn stageperiode vast in dienst aangenomen. Ergens genoot ik van zijn aanwezigheid en mijn stille verliefdheid, anderzijds was het steeds moeilijk en dubbel... Dit kon toch niet?!? Ook al
Zagen we mekaar niet vaak, toch bleef dit magische gevoel tussen ons, terwijl er nooit iets gebeurde... Of dat we beide iets probeerde... Mekaar aankijken was genoeg... Ik stond in vuur en vlam en kon het gewoonweg niet weerstaan... Hoe graag ik hem wou vergeten, het ging gewoonweg niet voorbij. Na 6 jaar dit intense gevoel, deze enorme verliefdheid had ik besloten mijn liefde te verklaren en hem niet meer te zien en elders te gaan werken. Het heeft mij heel veel moeite gekost maar het hoge woord was eruit... Hij reageerde heel begripvol en accepteerde mijn keuze... Voor mij was dit verleden jaar een teken dat het ondanks hoe hij naar mij keer, tegen mij zei het blijkbaar toch niet wederzijds was... Ik was intens verdrietig, ik voelde mij namelijk zo stom... Zo voor de gek gehouden (mbt wat hij altijd tegen mij zei)... Enfin, ik ben dit jaar getrouwd maar bleef stiekem altijd aan hem denken... Het sleet, maar de liefde en het gevoel bleef... Ineens op een zomerdag kreeg ik een berichtje van hem, na 9 maanden geen contact... Hij vroeg hoe het met mij was??? Wat ik toen voelde, trilling, warmte, slappe spieren... Het is met geen pen te beschrijven wat hij met mij deed en nog steeds doet... Nadat we rustig contact opbouwde vertelde hij dat hij net een paar maanden gescheiden was... Omg, hij, de man van mijn dromen is ineens vrij... Het maakte mij kapot... Het gevoel wat terug opgerakeld was is intenser en heviger dan ooit... Na intens contact vertelde hij mij: ik ben al sinds de tweede keer dat ik je zag verliefd op jou... Maar ik heb dit nooit willen toelaten omdat ik een gezin had... Maar dit wisten we beide toch wel? Dit was toch te voelen... Dus ja, blijkbaar klopt het dat 90% van de stille verliefdheid wederzijds is... Ik had dit nooit, nooit, nooit gedacht... Zwijg stil durven dromen... Maar het is toch echt waar. Nu verlang ik meer dan ooit naar hem en hoop ik op een goede dag dat onze liefde voor altijd mag zijn... Mijn man heb ik dit alles verteld, hij is er kapot van maar heeft mij blijkbaar bedrogen... Iets wat ik nooit gedaan heb en waarmee hij mijn hart verscheurd heeft... Ik houd jullie op de hoogte, lang leve de liefde... Want echte liefde overwint alles!!!! Groetjes, A
Reactie van een bezoeker van de site!
2013-12-13 15:03:00
Oh my god wat een verhaal zeg...
Weet je, ik kan me zo goed voorstellen hoe jij al die maanden / jaren zelfs (?) jezelf hebt ingehouden, gevochten met je eigen gevoelens en twijfels of het wederzijds was. Zoiets is vernietigend zwaar enerzijds, maar geeft ook weer energie anderzijds. Dat allemaal vanwege die verliefdheidshormonen die, wanneer ze gevoed worden - hoe kort ook - toch weer je de moed en kracht geven om met je eigen leven door te gaan zonder hem in je leven (maar wel in je hart). Kortom; ik ken het. Anders zou ik hier niet zijn.

Bij mij is er al bijna 2 jaar sprake van een soort magisch magnetische aantrekking met een man. Een keer gesproken, daarna nooit meer gedurfd beiden (bezet). Maar de blikken worden steeds meer vol verlangen en intenser. Net nadat ik hem uit mijn hoofd had gezet blijkt hij elke keer juist nog veel intenser het nonverbale contact op te zoeken: Onze blikken en de elektriciteit liegt er niet om. Ik heb lang getwijfeld of het alleen van mij uit kwam maar nu weet ik het zeker; het is wederzijds.

Ik ken dus je twijfel en weet ook dat je dat echt kan opvreten. Het kan lang duren en met sommige periodes ben je er obsessief veel mee bezig, terwijl andere perioden juist veel meer gematigd lijken. Dan kan je het meer loslaten en je eigen leven leiden zonder diegene in je achterhoofd.

Nu jij - na eerst een misleidend antwoord gekregen te hebben - hebt gehoord dat de liefde wederzijds was en is.....Hoe kun jij in godsnaam nog bij je man blijven?!! Ik vind dat alleen al zo gigantisch 'knap'. Hoe wel knap is niet het goede woord, gedisciplineerd beter. Maar echt, je zult jezelf af moeten vragen in hoeverre ons leven draait om een ooit gedane belofte van trouw (die jouw man blijkbaar als eerste schond nog ook! Dit daar gelaten nog...Ik zou bijna zeggen dat je beter verdient. Misschien wel een man die eerst netjes scheidt van zijn vrouw en daarna pas zijn verliefdheid op jou ruimte geeft?).

Ik vind het zelf ook gek wat ik schrijf, want in feite adviseer ik je weg te gaan bij je man zo lijkt het. Dit is niet wat ik bedoel. Maar ik bedoel wel dat je niet bij hem moet blijven alleen vanwege de gedane belofte van trouw, en het huwelijk. Of welke andere reden dan ook. Denk alsjebleift goed na of je echt bij je man wilt blijven, die blijkbaar niet zo trouw is (geweest) naar jou. Of dat je wellicht je zelf eenkans wilt geven op echte liefde die al een tijd in stilte heeft doorgeleefd. En met een man die je, dat moet je hem echt nageven, blijkbaar echt de juiste standaarden van moraliteit heeft en zelfs pas zijn verliefdheid uitspreekt en in de praktijk brengt nadat hij zich vrijgezel heeft gemaakt.... Ik gun je nu gewoon het beste. Het is aan jou te bepalen wat dat is. Maar vergeet in die beslissing alsjeblieft je hart niet.

Want als ik 1 ding heb geleerd van mijn stille liefde tijdens de afgelopen 2 jaar dan is het wel: Wat is het leven waard zonder dat je hart er in zit, zonder hartstocht, en echtheid? En het gevoel te leven tot in elke vezel, en de liefde leven die je altijd droomde - maar dan in de praktijk.

Dit alles uiteraard allemaal besloten en besproken in eerlijkheid - daar ben ik voor.

Lieve groet Meisje-vrouw
Reactie van een bezoeker van de site!
2014-07-07 13:46:00
Verliefdheid.
Ik ben sinds zaterdag 5 april 2014 heel erg intens en heftig verliefd. Zo heftig zelfs, dat ik niet eens meer kan lezen wat iemand schrijft. Ik hoor niet meer wat de ander zegt, en geef hele stomme antwoorden die echt nergens op slaan op hele normale vragen...
Is het mogelijk om ZO erg verliefd te zijn, dat je hersens als ware uitgeschakeld zijn?

Dat je een simpel antwoord als: Nee joh, afgelast, pfff Niet eens meer goed kan lezen?
Dat je denkt dat er staat: Nee gelukkig niet afgelast, pfff Is dat echt mogelijk?
Want, als dat zo is, dan is dit de eerste keer dat ik dit meemaak in mijn hele leven! En ben al 32...
Reactie van een bezoeker van de site!
2014-10-06 11:46:00
Nu ik ben al in de 40 en ontmoette een man die steeds oogcontact maakte en om mijn grapjes lachte, met me mee liep na de vergadering en steeds kwam ik hem toevallig tegen. Ik vond hem wel aardig en vond het gezellig aangezien veel mensen gesloten zijn. Hij was gezellig en als er iets is komt hij gelijk naar me toe. Hij stuurde foto,s van zichzelf, staarde uit het raam en keek of ik langs liep, en kwam naar me toe dat er geroddeld werd over ons dat wij iets zouden hebben. Hij wou de anderen voor de gek houden en onder dat mom kwam hij dichtbij me staan, zocht ,e vaker op, hielp mij met klusjes twrwijl ik een man heb en raakte hij mijn arm aan, zat aan mijn fiets tijdens een gesprek, en maakte opmerkimgen alsof we wat haddwn. We hadden lol en ineens was ik toch verliefd, dat alsof veranderde in ja en door de hele dag te appen kon ik hem niet uit mijn hoofd zetten, dat ik sxuele verlangens kreeg en zijn stem zachter en mooi donker werd en hij straqlde net alsmik daar schrok ik van, zo erg dat ik zei geen contact te willen en even afstand, ik hield het niet lang uit maar ben wel bang voor mijn gevoelens, dat ik zoveel verlangen kan hebben ieks, normaal broodnuchter maar nu,.......hormonen vieren feest en ik schaam me ervoor. Hij blijft me volgen en zie dat ie steeds in zijn app heeft gekeken, en loopt soms weer langs en ik appte dat ik het nodig had die afwtand maar hij nu weer normaal kan doen. Oh ik gedraag me debiel, ik luister nooit naar iemand niks boeit me wn nu luoster ik ineens wel en wordt ik minder nuchter. Scary ,...........gaat mijn nuchterheid. En ik dacht nog uit die cultuur wil ik nooit een man, kijk mij nou nu ja ik hoop wel en niet dat het afloopt en toch weer niet domme hormonen!
Reactie van een bezoeker van de site!


Vragen en reacties m.b.t. dit onderwerp

Hier kunt u de vragen over dit onderwerp lezen van andere bezoekers van deze site en eventueel een antwoord of reactie plaatsen. Om de volledige vraag te lezen en alle reeds gegeven reacties kunt u op de vraag klikken! U kunt alleen de vraag en reacties lezen, u hoeft niet te reageren!

03 - Liefde  -  Verliefdheid
Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
Jongens probleem(1 )2015-05-26 20:17:00
Ik ben verliefd op een jongen maar die jongen heeft al met iemand anders en ik durf het niet aan hem te vragen. En daarbij komt dat iemand anders mij heeft gevraagd en ik me daar echt super rot over voel. Ik weet echt zeker dat ik op die jongen verliefd ben als ik zijn naam hoor komen er vlinders en die prachtige stem. Hij is zo lief als hij maar alleen is met die vrienden van hem erbij is hij stom. Ik ben een meisje van elf hij zat laatst naast me met muziek en raakte me aan op het voetbalveld ,maar die eerste was omdat het moest van de juf en die tweede was omdat hij flauw wou doen. Wat moet ik nou doen?
verliefd op een meisje dat een lief heeft(1 )2012-04-23 11:47:00
hallo, ik heb deze zomer een meisje leren kennen. maar ze heeft al 3 jaar een vriend. we kwamen eerst heel goed overeen. maar als we dan terug thuis waren begon ik haar te missen en werd ik steeds meer verliefd. ik wist niet wat ik moest doen maar ik werd steeds meer verliefd op haar. ik zocht het goede moment om het haar te vertellen, maar ineens zei ze dat ze naar peru ging gaan in april met haar vriend. ik wist niet meer wat ik kon doen. maar ik heb het haar dan uiteindelijk toch nog verteld en ze zei dan da ze ook gevoelens had voor mij maar dat het zo moeilijk was. ondertussen is ze al terug uit peru. wat moet ik doen? contact terug meer opnemen of proberen haar te vergeten?
Wordt de kans op verliefd worden na je 50e kleiner?(5 )2012-04-10 17:08:00
Beste mensen, ik ben een vrouw van 54. Ben 2x langdurig getrouwd geweest en heb een latrelatie achter de rug. Ik zie er nog goed uit, ben intelligent en zelfstandig, maar ik vind het alleen zijn niet makkelijk. Er zijn zeker mannen die geïnteresseerd zijn in mij. Het probleem is als ik zo'n man ontmoet, ik hem vaak heel aardig vind, maar het verliefde gevoel (dat ik natuurlijk wel ken) komt maar niet. Nu vraag ik mij af of de kans dat je verliefd wordt afneemt naarmate je leeftijd toeneemt. Is dat zo en zo ja hoe komt dat dan? Heeft het te maken met de overgang? Of het te maken met mijn angst om een nieuwe verbinding aan te gaan. Ben ik te kritisch? Groet van een single vrouw
Verliefd op een meisje van de vakantie(1 )2012-03-20 17:53:00
Afgelopen oktober ben ik op vakantie geweest naar Amerika met een singlereis. Na de vakantie heb ik contact gehouden met een deel van de groep. Ook met een vrouw waar ik na de vakantie verliefd op geworden ben. Ik heb haar een paar weken opgebeld en gevraagd om iets te eten of te drinken. Dat vond ze prima en afgelopen vrijdag was het zover, maar een week eerder kreeg ik de vraag van een andere vrouw van de groep met de vraag of ze ook mocht aanschuiven, want ze wilde ook even bijpraten met haar. Ik stemde toe, want de vrouw waar ik verliefd op ben heeft weinig tijd en ik wilde geen onenigheid in de groep. Ik kon haar daardoor niet duidelijk maken dat ik verliefd op haar ben. Wat moet ik doen: opnieuw een afspraakje met haar maken of is ze niet verliefd op mij? Want het was ook haar idee om die andere vrouw te laten aanschijven.
verliefdheid gaat te snel over(2 )2012-03-16 15:18:00
Iets waar ik eigenlijk al 25 jaar mee zit. Ik kan best verliefd worden op een vrouw maar het is eigenlijk bij altijd al zo geweest dat al voor het echt iets werd de verliefdheid over ging. Zodoende heb eigenlijk nooit een fatsoenlijke relatie gehad. Ik heb mezelf altijd beloofd nooit tegen mijn eigen gevoel in te leven maar vind het toch echt jammer dat ik hierdoor nooit een fatsoenlijke relatie op heb kunnen bouwen. Pas nog iemand ontmoet, een geweldig leuke vrouw, ik kan er uren mee praten, we delen erg veel interesses. Ik was al snel verliefd maar zo gouw ik het gezegd had voelde ik een soort verantwoordelijkheid over het gezegde of iets. Midden in de nacht werd ik wakker en voelde de verliefdheid wel ebben. Was er bijna ziek van. Wel contact gehouden en ook eerlijk geweest en daarna komt er wel wat terug maar niet meer de echte verliefdheid, jammer, jammer, jammer. Ik weet dat het normaal is dat verliefdheid verdwijnt maar je zou eerst toch de kans moeten hebben om een relatie op te bouwen.
Krijg er geen hoogte van.(1 )2012-03-01 13:38:00
Ben alleenstaande vrouw,die al vier jaar hopeloos verliefd is. Helaas op een getrouwde man,die maar iedere zegt geen verwachtingen te mogen hebben,maar mij wel ergens in de paar wkn opzoekt. We hebben zo'n aantrekkingskracht dat we niet van elkaar af kunnen blijven. Er is ondertussen meer gebeurd dan alleen zoenen. Hij is nog nooit bij mij thuis geweest en ik kan niet zeggen dat het alleen de s&x is.Twee mnd terug ben ik boos geworden, heb ik gezegd of ik een hoertje voor hem ben. Want ondanks dat ik weet, geen verwachtingen, heb je toch vaak hoop. Omdat dit al 4jaar duurt en hij aangeeft zijn eigen als een puber te voelen, dus ook een soort verliefdheid. Ik heb ook het idee dat hij dit niet als vreemdgaan ziet, want hij zegt als ik thuis niets vertel, dan lieg ik ook niet. Hoe kan iemand zolang achter je aan lopen en zo steeds reageren, zou die nou nooit met zijn eigen in de knoei liggen? en een gevoel hebben?
Een groot hart... Wat nu(1 )2012-02-03 15:48:00
Ik heb een probleem! Ik heb gewoon een te groot hart, ik kan op 10 jongens tegelijkertijd verliefd zijn! Het is vaak oom op de verkeerde momenten! Dan zit je net in de fase met jou "bijna" vriendje dat het wat serieuzer wordt en dan spreek ik of zie ik weer een ex en dan ben ik gelijk weer in de wolken ...... Wat kan ik hieraan doen? En waarvoor moet ik dan kiezen .....
mij vrouw terugwinnen uit een verliefdheid naar een ander(4 )2012-01-18 10:29:00
Na 16 jaar huwelijk is mijn vrouw nu verliefd op een collega op haar werk. Mijn wereld stortte in. Ja ook maakte fouten in de relatie (gaf haar bij tijden te weinig aandacht). Zij werd verliefd voor de aandacht denk ik. Ze is eerlijk geweest tegen me en heeft het verteld. We willen proberen voor het huwelijk te vechten, maar er zijn veel twijfels van haar kant, begrijp ik, maar ze wil niet in relatie therapie of er veel over praten. Ik geeft haar mijn vertrouwen en werk sterk aan e relatie. Hoe kan ik er zeker van zijn dat we een tweede kans hebben en eigenlijk leren uit deze verschrikkelijke ervaring (heb nog steeds het gevoel dat ze verliefd is) gezien de andere partij niet op geeft. Bovendien zijn er twee kinderen bij ons in het spel. Ze moet toch nadenken, hoop ik... Is er een manier om ze terug te winnen, graag raad... een lieve man en papa
Verliefd zijn op 2 mannen(1 )2011-12-26 15:58:00
Ik ben verliefd op een dame, waarvan ik voel, zie aan haar houding, gedrag en wat ze schrijft ook verliefd op mij is. Als ik het aan haar vraag, durft ze hier geen antwoord op te geven. Kun je dezelfde verliefdheidsgevoelens voor 2 mensen hebben?
Hoe te vragen / vertellen?(1 )2011-12-14 12:43:00
Ik ben nu een paar weken verliefd op een jongen die ik ook een paar keer heb gesproken. Ik zie kom hem nu nog steeds tegen, maar altijd als er iemand bij is. Eerst was mijn probleem alleen hoe ik hem moest vertellen dat ik verliefd op hem ben, maar nu denk ik dat hij een vriendin heeft. Ik heb namelijk op internet een foto van hem met een meisje gezien. Toch twijfel ik, want ik had het idee dat hij mij ook leuk vond en ik heb hem nooit iets over een vriendin horen zeggen. Misschien naïef, maar zou het familie kunnen zijn? Hoe moet ik hier achter komen als ik hem nooit alleen spreek en dan, hoe moet ik hem vertellen dat ik verliefd op hem ben? Ik zou kunnen smsen / msnen / mailen / bellen, maar dat durf ik zowieso niet zolang ik niet weet of hij een vriendin heeft.
Verliefd op collega(3 )2011-11-13 16:37:00
Ik ben 25 hij 46..... Ik ben vrijgezel, en hij is getrouwd en heeft 3 kids. We werken een aantal jaren samen, maar sinds een paar maanden is er iets veranderd. Het contact werd iets lichamelijker, net even aanraken, een hand op mijn schouder leggen, of me af en toe even tegen zich aan drukken. Het oogcontact werd meer intens, duurde langer. En alles wat hij zegt, lijkt ineens gezegd te worden om een reactie bij me uit te lokken. Noem het flirten. Vorige maand hadden we een borrel van de zaak...erg gezellig, maar iedereen was ook erg beschonken. Hij heeft me de hele avond opgezocht, en we hebben gezellig gebabbeld. In dat gesprek kwam naar voren dat hij nooit bij zijn vrouw zou weg gaan, maar toch gevoelens kon hebben voor een andere vrouw, en dat had ik in hem los gemaakt. Bij het naar huis gaan kuste hij me op mijn mond, waardoor ik zo geschrokken ben, dat ik even helemaal uit mijn huisje ben. Op de werkvloer is er niets te merken, al heeft hij wel nog laten weten dat het zijn fout was, en dat het niet meer ...
Verliefd op een oudere man en weet niet of het wederzijds is ...(1 )2011-11-07 14:33:00
Ik ben een meisje van eind de twintig en ben zwaar verliefd aan het worden op de pianist van ons koor (hij is eind de veertig) ... Obstakel nummer 1 : ik ben verloofd, hoewel de relatie op dit moment even op "pauze" is gezet wegens te veel chaos in mijn hoofd. De laatste paar maanden is het gevoel voor de pianist sterk gegroeid. We hebben samen al enkele concerten en opera's gedaan. Soms nodigt hij mij uit en soms nodig ik hem uit. Na de repetitie gaan we sowieso allebei steeds iets drinken met de andere koorleden. Rond een uur of half 1, wanneer iedereen naar huis is, gaan we heel vaak met ons tweetjes nog iets drinken of komt hij nog even wat drinken bij mijn thuis. Meestal is het dan 3u - half 4 's nachts voordat we afscheid nemen. Het blijft echter steeds platonisch. Een gemeenschappelijke vriendin liet een dikke maand geleden een ballonnetje op bij hem ... We gingen toen samen naar een concert en ze had hem via mail gestuurd dat hetgeen je zoekt soms onder jouw neus zit. Ik had het gevoel dat hij daarna ...
Van verliefd naar hele goede vriendin(3 )2011-11-07 14:02:00
Ik ben heel benieuwd hoe jullie hier tegen aan kijken. Ik heb iemand ontmoet via internet en een super eerste date gehad, waarbij we beiden aangaven een klik gevoeld te hebben. De 2e date wilde hij nog hebben voordat hij 3 weken naar het buitenland ging want anders duurde het zo lang voordat hij me zou zien. Dag 1 dat hij in het buitenland zat, had ik gelijk een email in mijn box zitten. Na 3 weken mailen en sms had ik spontaan besloten hem op te halen van Schiphol en heb alleen een ritje te geven naar huis zodat hij niet moeilijk hoefde te doen met treinen. Er stond echter nog een familielid van hem op Schiphol die hij niet verwacht had. Hij is eerst met mij naar huis gegaan en daarna doorgereden met de ander. We hebben daarna nog 2 hele leuke dates gehad waarbij hij telkens liet blijken mij leuk te vinden. Hij is me zelfs gelijk thuis komen verwelkomen toen ik terug kwam van vakantie....ik had niets gevraagd, maar hij had spontaan vrij genomen hiervoor. Na nog een super date, kreeg ik vervolgens te horen da ...
Help ik ben verliefd zij ook denk ik maar weet het niet zeker en durf het niet te vragen(2 )2011-09-26 11:48:00
Ik heb haar wel vaker gezien zei is de vriendin van een kennis die ook aardig goed ken ben met ze in contact gekomen weer na jaren en nu heb ik gemerkt dat ik haar wel heel erg leuk vindt en graag bij haar wil zijn zei heeft heel veel problemen in haar relatie met diegene en heeft het liefst dat zei vertrekt maar laat dat liever van haar afhangen maar sinds 2 weken hebben we elke dag contact 's morgens op de com dan gaat ze werken en dan vraagt ze meestal of ik nog kom en dat doe ik dan ook en 's avonds ook weer op de com vorige week zelfs tot laat in de nacht maar ik durf het haar echt niet te vragen ben bang dat ze geen vriendschap meer wil maar als haar vriendin erbij zit stuurt ze normale dingen over het hoe wat van die dag of komt niet online maar als ze weg is zitten we uren te praten over van alles de kids en prive en haar situatie nu heb ik haar een paar keer dingen gegeven om dr te helpen en dan zegt ze moet je niet doen daar wordt ik verlegen van ik kan er eigenlijk niet echt een peil op trekken maa ...
Bloeit hier iets?(1 )2011-09-20 13:50:00
Het begon als een 0ne night stand.. Hierna heb ik hem maanden niet gezien en ineens was hij er weer. Nu zie ik hem elke week. Wat voor de saks begon weet ik nu niet zeker meer. We hebben een hechte band opgebouwd en vertellen elkaar heel veel! Hij kijkt me regelmatig aan lacht erg veel maar ontwijkt opmerkingen zoals: mI$$chien is er toch meer! We willen beiden geen relatie maar ik vraag me af of hij meer v00r me iS gaan voelen!?
verliefd op de juf van mijn kind en ben ook nog een vrouw(7 )2011-09-18 17:17:00
Ik ben een vrouw en heb samen met mijn man 2 kinderen. In het begin vond ik de juf van mijn kind helemaal niet aardig zo erg dat ze me zelfs irriteerde en ik was niet de enige, veel ouders vinden haar niet leuk, afstandelijk en moeilijk te peilen. Maar ik heb haar het afgelopen jaar beter leren kennen. En op een dag zo maar ineens was ik hevig verliefd op haar geworden. Als vrouw zijnde ben ik vaker verliefd op een vrouw geweest. Ik val op een mens en niet op een geslacht. We kunnen goed met elkaar opschieten en mijn kind is helemaal weg van haar. Buiten de schooltijden om hebben we soms ook wel contact. Zij heeft ook een relatie met een man en is gelukkig. Ik hou van mijn man en kinderen, maar ik kan haar niet uit mijn hoofd krijgen. Het gekke is dat het wel wederzijds lijkt te zijn. Ze houdt me altijd in de gaten en probeert constant oogcontact te maken. Ze lacht altijd lief naar me. Ook is ze erg geïnteresseerd in mijn privé leven. Ze heeft gezegd dat ze mijn kind en mij heel lief vindt en geloof me, dat i ...
Vrouwelijke Collega(7 )2011-09-15 14:24:00
ik word er niet goed van!!! Heb sinds 5 jaar een nieuwe collega op het werk en hebben we de eerste drie jaren een goede werkrelatie. Het klikte goed in alle werkgerelateerde zaken en heb ik haar verwend met pluimpjes, kleine attenties e.d. Ik ben een man, gehuwd en ben 51 jaar. Mijn collega is 41 en is vrijgezel. Ruim twee jaar geleden heb ik haar eens uit eten gevraagd of een gezellig dagje uit om te winkelen. Als een donderslag bij een heldere hemel werd ik ter verantwoording geroepen bij mijn baas. Zij heeft namelijk geklaagd dat ze er niet van gediend is en alles te veel op haar ziet afkomen. U kunt begrijpen dat ik volledig teleurgesteld in haar ben geworden. Ik ben er vanuit gegaan dat we dit als volwassenen onderling hadden kunnen oplossen middels een gesprek. Enige maanden geleden had ik dit haar weer gevraagd, maar was het voor haar afgedaan. Ik loop nog steeds met een onbehaagelijk gevoel en zijn nu uitsluitend zakelijk bezig. We vermijden elkaar dus, maar ik vind haar als collega wel gewoon leuk e ...
Zegt tegen zijn zus dat hij verliefd is op mij(1 )2011-09-06 14:25:00
De beste vriend van mijn man heeft tegen zijn zus (zij is weer mijn vriendin) gezegd dat hij al een paar jaar verliefd is op mij. Ik denk dat hij wel de waarheid heeft gesproken, want ik denk dit zelf ook. Hij heeft het niet zelf tegen mij gezegd. Ik ben niet verliefd op hem, ben getrouwd en heb 3 kinderen. Die vriend is zelf ook getrouwd en heeft ook kinderen. Wat denken jullie? Zou hij dus ECHT verliefd zijn op mij, of zou ik het mis hebben en was het een grapje? Maar waarom zegt hij zoiets?
Verliefd op een vriendin(1 )2011-09-06 14:22:00
Ondanks het feit dat ik niet ongelukkig getrouwd ben, ben ik al langere tijd enorm verliefd op een hele goede vriendin. Zij heeft ook een relatie met een man. We hebben het wel besproken, onze gevoelens zijn wederzijds, maar we doen er niks mee. Ik had gehoopt dat het met de tijd over zou gaan of minder zou worden, maar helaas. Het is een lastige kwestie die soms haast obsessief wordt. Ze is voortdurend in mijn gedachten aanwezig en alleen als we bij elkaar zijn voel ik een bepaalde rust in me. Los van de vertrouwde intimiteit die er is, is er ook een enorme lichamelijke aantrekkingskracht. Zijn er meer mensen met deze ervaring? En hoe gaan die er mee om?
Man maakt eerst avances en dan niks(3 )2011-07-09 14:51:00
Een man die ik sinds kort ken, kijkt wel eens en raakt me dan even kort aan. nu hebben nadat we uit eten zijn geweest, gekust en beetje geknuffeld meer niet. Tijdens het etentje praatte hij veel over al zijn exen die hij had gehad (was irritant vond ik maar goed. geen idee waarom hij dat deed). Krijg geen hoogte wat hij wil, we hebben geen nieuwe afspraak concreet gepland, hij heeft niet letterlijk gezegd dat hij me leuk vind, en tijdens het kussen heeft hij geen 1 keer iets over me lichaam/uiterlijk gezegd. Krijg er geen hoogte van. Iemand? Jolanda
Een man is verliefd op mij maar ik niet op hem(2 )2011-06-26 01:33:00
Alles wijst er gewoon op dat een goede vriend verliefd op mij is. Ook al is het er nooit te sprake van gekomen en heeft hij het niet gezegd. Alle signalen etc wijzen er gewoon op. Ook hoort hij mij uit over mijn vriendje. Ik denk dat hij het ook nooit zo tegen mij zal zeggen dat hij verliefd op mij is omdat ik een vriendje heb en dat hij toch weet dat het niks tussen ons wordt. Maar toch vind ik het erg vervelend als ik bij hem ben dat ik al dat spanning van hem zo voel. En dat hij steeds al die signalen af geeft. Wat moet ik doen? Wil gewoon lol met hem hebben zonder dat hij zo nerveus doet of graag afspreekt omdat hij meer voelt. Hoe kan ik ervoor zorgen dat hij gewoon mij als gewoon een goede vriendin ziet.
Als de dood voor exen(1 )2011-06-22 14:50:00
Hallo iedereen, ik zit in een crisis. Ik wil gelijk ook vertellen dat ik een borderline persoonlijk stoornis heb en dat dit misschien van invloed is op mijn crisis. Ik ken sinds 2 jaar een man die van mij houd en een relatie met me wil. ik durfde niet de afgelopen 2 jaar maar ik ben overstag aan het gaan sinds een maand. Ik voel steeds meer voor hem. Ik ben niet verliefd of ja soms een beetje maar een dieper gevoel voel ik wel. Hij was eerder gisteren jarig en hij nodigde twee van zijn exen uit. Ik ben als de dood voor exen, en ja hoor een was bloedmooi. Ik verloor contact met mijn eigen ik, het leek alsof ik in 1000 stukjes viel. Ik heb die avond mezelf in gehouden maar toen we alleen waren escaleerde het. We kregen een ruzie gesprek waarin ik vroeg op wie hij het heftigst verliefd was. Hij bleek op een ander meisje smoorverliefd te zijn geweest. Op mij in mildere vorm, niet zo heftig. Dit is mijn crisis, ik kan niet tegen zijn exen op en maak niet voldoende bij hem los. Ik voel me een minder exemplaar vrouw ...
Is hij het wel?(1 )2011-06-19 16:44:00
Hallo, 10 maanden geleden ben ik een jongen tegen gekomen waar ik wat mee heb gekregen. Opeens heeft hij me toen zo hard laten vallen. In mijn liefdesverdriet periode heb ik een vriend gekregen waar ik alles mee heb besproken en ik merk dat ik verliefd werd op die jongen en hij op mij. Nu hebben we wat alleen slaat bij mij steeds meer de twijfel toe of hij het wel echt is. Ik ben namelijk heel snel verliefd en steeds als ik mijn ex tegenkom slaat mijn hart nog over. Ik heb me er wel overheen gezet en bij neergelegt dat het over is maar ik weet niet of ik mezelf nu in de maling hou of dat ik echt van mijn nieuwe vriend hou. Hoe kan ik dat te weten komen? Groetjes, Eva
Een tweede kans(1 )2011-06-09 18:47:00
Ik ben al een jaar verliefd op een jongen die eerst in mijn klas zat. Ik weet zeker dat hij ook verliefd op mij was(/is). Ik zie nu alles heel negatief in omdat ik in een depressie terecht ben gekomen. Heb me daardoor enorm afgesloten en heb het idee dat hij me nu niet leuk meer vind. Misschien verbeeld ik het me maar ik zit dus totaal niet lekker in mn vel en misschien straal ik dat uit waardoor er een afstand komt. Mijn vraag is eigenlijk: heb ik het nu verpest en bestaat er zoiets als een '2e kans'?
Verliefd op een gebonden iemand en een relatie hebben(1 )2011-05-25 09:16:00
Ik ben een vrouw van 28 jaar en al ongeveer een half jaar ben ik verliefd op mijn getrouwde, veel oudere ex-collega. Mijn relatie loopt niet lekker en ik twijfel heel erg aan mijn gevoel voor mijn vriend. Ik voel me gewoon niet meer aangetrokken tot hem en hebben we geen goede gesprekken. Met mijn vriend woon ik nu 3 jaar samen. Wil ik wel met hem trouwen?Wil ik wel een gezin met hem? Als je gelukkig bent met je vriend, moet je hier toch volmondig JA op kunnen zeggen? Ik denk dat dit ook de reden is ,dat de die verliefdheid op die collega de ruimte heeft gekregen.. Het voelt heerlijk en afschuwelijk tegelijk! Het was voor mij geen liefde op het eerste gezicht. We hebben ruim 5 jaar samengewerkt en tot voor kort heb ik nooit op een dergelijke manier naar hem gekeken en met veel plezier en hecht met hem samengewerkt. Het bedrijf waar wij werkten, bestaat helaas niet meer en daarom moet ik ook op zoek naar ander werk. Misschien maar beter ook. Wellicht ook een oorzaak van mijn twijfel en verwarring. Het l ...
Zou deze man verliefd kunnen zijn?(2 )2011-05-19 16:40:00
Laatst viel het me ineens op, als donderslag bij heldere hemel. Op mijn werk is er een leuke aantrekkelijke mannelijke collega, die altijd grapjes maakt en een beetje de gangmaker is naar mijn idee. Ik moet daar altijd erg om lachen en soms zijn zijn grapjes ook plagerig (naar mij maar heb daar nooit wat achter gezocht). Nu blijft deze collega wel vaker "hangen" op het werk (hij werkt overdag, ik 's nachts), er zijn dan gewoon collega's bij die ook nog "hangen". Nooit wat achter gezocht. Tot een tijdje geleden. Betreffende collega was blijven hangen 's avonds en ging naar huis, zou de volgende ochtend weer vroeg beginnen. Toen al kreeg ik het idee dat hij meer naar me keek. Maakte met andere collega's grapjes, het viel me op dat hij dan gelijk daarna naar me keek (alsof hij wilde weten wat mijn reactie was). Hield de blik ook even vast. De volgende ochtend stond hij als eerste collega op de stoep, was nagenoeg een half uur te vroeg. Hij zag er vermoeid uit en zei tegen mij dat hij die avond nog wat leuks ha ...
Ik ben als vrouw nooit verliefd geweest op een vrouw, nu opeens wel. Verwarrend, wat doen?(3 )2011-04-19 23:57:00
Ik ben nooit verliefd geweest op een vrouw. Nu opeens wel. Dit verwart me enorm. Wat moet ik doen?
kan liefde groeien(2 )2011-02-15 19:48:00
Hoi Ik heb een aantal weken geleden een man leren kennen en ik ben stapel op hem. in een zeer korte tijd is er een ongelofelijke vertrouwensband ontstaan. nu heeft die man aangegeven niet te weten wat hij voelt of hij verliefd is of niet hij zei zelfs dat hij het heel jammer vind dat hij misschien niet verliefd is hoe kun je het jammer vinden als je niet verliefd bent??
Verliefd op mijn vriend!(2 )2011-02-14 20:01:00
Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen en 5 kleinkinderen. Nu ben ik er al jaren geleden al achter gekomen dat ik verliefd ben op mijn beste vriend waar ik ook veel activiteiten mee onderneem. Het meest bizarre is dat ik een getrouwde man ben die dus al jaren verliefd is op zijn vriend! Mijn vriend heeft ong.een half jaar geleden te kennen gegeven dat hij stopt met de (vriendschappelijke)relatie omdat dit hem een onprettig gevoel geeft. Ik denk zelf dat hij vind dat hij het niet kan maken een relatie met me,als getrouwde man,te hebben en dat dit hem dan een onprettige gevoel geeft. Voor alle duidelijkheid,mijn vriend is niet getrouwd en heeft geen relatie. IK zit een beetje op een dood spoor nu want ik weet niet hoe ik hier op termijn mee moet omgaan. Wie heeft er een goed advies voor me? Peter.
is dit nu echt mogelijk(1 )2011-01-20 23:56:00
Ik ben nu 47 jaar toen ik een meisje van 12 kwam er bij ons thuis een nieuw man in haar leven hij was jonger dan haar. Hij was heel snel bij haar ingetrokken ik kwam naast later achter aan gezien ik veel bij oma was. Omdat niet echt moeder heb ik was ongelukje van haar, maar naar een paar dagen begonnen hij vaker en vaker mijn met mijn huiswerk te helpen en voel allebij bij steeds vaker harder onze harten kloppen als naast elkaar zetten en vooral als we per ongeluk elkaar aan raakte . de spanningen namen tussen hem en me moeder meer en meer toe . Dat zelf op een dag toen we beiden allebei alleen waren en onze verlangen niet meer konden beheren. Daarna is hij weg gegaan uit huis naar flinke ruzie met me moeder en ik heb nooit meer gezien en andere relatie gehad. En kon nooit echt vergeten ondanks de ander die er in mijn leven zijn geweest dus nu weer alleen was en diep in mezelf geken had wist dat niet meer aan een man moet gaan beginen dat zou niet eerlijk zijn. Maar ik kon niet laten dus heb via google zij ...
Toch verliefd maar is tegen over gesteld van mij ben 53 zij 35 alle twee gehuwd(2 )2010-12-22 21:31:00
Hallo hoe weet ik of zij het zelfde voelt voor mij. als ik haar nog maar zie of hoor zitten er hele grote vlinders in mijn buik. Zie ik meer in haar dan een goede vriendin maar dan ook wel een heel goede vriendin.ik heb het gevoel dat het voor de rest van mijn leven zo is.al heb ik soms de neiging haar aan te raken.
Obsessief verliefd, ik ben radeloos(1 )2010-12-14 23:01:00
Hoi! Allereerst wil ik u zeggen dat ik met veel ontroering uw artikelen betreffende verliefdheid, liefdesverdriet, opnieuw beginnen heb gelezen. Ik kon me er erg mee identificeren dat ik er zelfs emotioneel van werd. Dit heeft te maken met het feit dat ik zelf obsessief verliefd ben.. Ik hoop dat dit u allemaal genoeg interesseert dat u dit ook daadwerkelijk leest, want ik zie u als een van de weinigen die weet waarover hij praat. Ik heb hem 2.5 jaar geleden ontmoet op een festival en sindsdien ben ik hopeloos verliefd. het eerste jaar ervan heb ik hem afgezien vd ontmoeting niet gezien. Vanaf de ontmoeting ben ik al bezig geweest met proberen over deze jongen heen te komen. het feit dat ik hem een jaar niet zag, heeft het eigenlijk veel heviger gemaakt. We hebben een jaar na de ontmoeting kort iets gehad, en erna nog 4 maanden, dat vorige week uitging aangezien hij me niet kon vertrouwen. Dit is half terecht (ik ben close geweest met jongens, zonder dat hem te vertellen. dat was ik omdat ik minder ban ...
Vaak verliefd maar diegene nooit op mij wordt onzeker(1 )2010-12-14 15:31:00
ik ben heel vaak verliefd op een jongen maar ze vinden mij nooit leuk, nu ben ik heel onzekker mijn vriendinnen hebben heel vaak vriendjes enz en dan schaam ik me dood dat ik nooit een vriendje heb en als ik dat uit probeer te leggen snappen ze me niet wat moet ik nou doen zou ik ooit een vriend krijgen?
Verliefd.. Help me!(1 )2010-11-17 13:49:00
Hallo mensen.. Ik zit ook met een probleempje..Ik ben namelijk verliefd op een.... busschauffeur! Het is denk ik een een jongeman tussen de 20/25 jaar.. Zelf ben ik 20 jaar.. Ik zie hem al bijna een jaar werken bij de RET.. Ik neem elke dag bij een (op een plaats waar alle bussen vertrekken en pauzeren)de bus naar huis.. En soms zie ik hem 1 keer per week, toevallig ook in de bus zittten.. Ik sta meestal bij een bushalte waar er nog 1 bushalte voor staat, daar komt hij dan meestal met de bus wachten op passagiers, en dan sta ik precies tegenover hem, en als hij mij ziet, en ik hem dan hebben we soms wel 5/6 seconden oogcontact.. En dit blijft maar zo doorgaan.. Jammer genoeg rijd hij BIJNA nooit in de bus die ik altijd neem! Ik weet niet wat ik moet doen! Ik weet niet eens precis wat zijn afkomst is, het lijkt op een afghaan maar ook weer op een turk.. Help me!!!!
bepaalde spanning...(1 )2010-11-09 15:36:00
Hoi, ik vind een goede kennis van mij al een tijdje erg leuk. Ik weet alleen niet wat hij van mij vindt en ik durf het ook niet te vragen. Als we uit zijn en hij gedronken heeft, dan wil die met me gaan enzo. Ik heb dat een paar keer afgewezen (ik wil dat leuke contact wat we nu hebben niet kapotmaken, voor iets wat niet zeker is...) maar hij probeert het elke keer weer. En zegt dan dat hij me erg leuk vindt en wanneer we gaan bellen enz. Als er geen drank in het spel is, hangt er altijd een bepaalde spanning en is hij zenuwachtig en verlegen. Dan kunnen we gezellig praten en is hij geïnteresseerd. Voelt hij echt wat voor mij of is het gewoon de alcohol?
verliefd op een ander terwijl ik getrouwd ben met een ander(2 )2010-10-28 11:58:00
Ik zit best wel in een lastige situatie. Ik ben inmiddels 7 jaar getrouwd. Maar ben niet verliefd op mijn man, ik hou wel van hem, maar niet op een romantische manier. Mijn man heeft ook ADD waardoor hij vaak (woede)buien heeft en me weinig aandacht geeft. Nu doen wij wekelijks een bepaalde sport, die ik ontzettend leuk vind en waar ik echt niet mee kan stoppen. Ik heb nl. een aantal jaren in een rolstoel gezeten en nu ben ik zo blij dat ik weer van alles kan. Het probleem is dat ik ontzettend verliefd ben op degene die ons les geeft en hij lijkt niet mijn gevoelens te beantwoorden, maar ik zie hem wel elke week. Tijdens de les is het altijd wel erg gezellig en grapjes maken met elkaar en dan voel ik me helemaal geweldig. Ik heb me de afgelopen jaren nu niet altijd zo happy gevoeld en hij geeft me zo'n goed gevoel. Eigenlijk ben ik verslaafd aan dit gevoel en aan hem. Alleen als ik weer thuis ben, voel ik me zo rot. En ik leef elke week weer naar de dag toe dat ik hem weer zie. Ik denk dat hij we ...
Onzeker over zijn exen(1 )2010-09-13 00:08:00
Sinds een tijdje heb ik een hele lieve vriend. Na verschillende vervelende ervaringen met exen, kwam ik nu dan eindelijk een leuke man tegen die mij precies geeft wat ik nodig heb. Er is alleen een groot probleem: ik ben heel, heel erg onzeker over zijn vroegere exen. Het zijn allemaal hetzelfde type meisje (klein en blond) en ik ben precies het tegenovergestelde (brunette en redelijk lang). Hij zegt zelf niet op een type meisje te vallen, maar helaas wijst de praktijk anders uit. Ook in openbare gelegenheden (zoals de kroeg, etc.) kijkt hij altijd naar meisjes die klein zijn en blond, lang haar hebben. Hoewel ik het heel erg kinderachtig van mezelf vindt, blijft dit maar knagen en blijf ik er maar over huilen. Ik vind mezelf zeker niet onaantrekkelijk, maar bij hem vaak wel om deze reden. En als ik iets belanrgijk vindt in een relatie is het dat ik weet dat degene met wie ik ben mij echt aantrekkelijk en mooi vindt. Heeft iemand tips hiervoor of misschien een verklaring waardoor het zou kunnen komen en hoe i ...
verliefd op mijn buurman(1 )2010-09-05 18:43:00
We hebben elkaar leren kennen in een andere dimensie. Het voelde zo juist aan dat we al direct die andere wilden lossen. Jij haar en ik hem. Meer dan een maand later nu, ik wil je zo graag terugzien. Klaar voor een goede relatie. Al het oude is los. De toekomst beloofd veel warmte en liefde. Doch, mijn bezinning lijkt strop te zitten. Het lijkt wel of ik alles gedroomd heb, toch weet ik dat dit niet zo is. Geduld is een te hoge vereiste op dit moment. Het zijn de gaten in mijn geheugen die me doen twijfelen: wat zijn onze gemaakte afspraken? Hoe weet ik dat jij me wilt? Lieve Martin, laat me weten hoe en wanneer ... en of ik het goed heb. Ik word zo stilaan gek van verlangen. Lieve heer Pragt, laat dit berichtje verschijnen op uw site. Het zal 2 harten die voorbestemd zijn sneller verder helpen.
voelt hij ook wat voor mij?(2 )2010-08-29 12:36:00
2 maand geleden leerde ik een leuke jongen kennen, en werd ik verliefd, ik had hem al eens gezien, maar hij wekte mijn interesse toen niet echt. Op een dag sprak hij me aan en ik voelde wel 'n klik... hij wou mijn naam toen weten en wanneer we elkaar gingen terug zien. Sindsdien hebben we al regelmatig gechat en elkaar ook al paar keer ontmoet, alleen telkens in het kader van z'n werk. Maar hij zoekt telkens oogcontact met me, blijft soms lang me recht in de ogen staren, als we praten kijkt hij me steeds recht in de ogen, geeft complimentjes, raakt me aan, vraagt persoonlijke dingen, als hij merkt dat ik stiller ben wil hij ook meteen weten of er wat scheelt,... ondanks dat hij aan het werk is, maakt hij wel uitgebreid tijd voor mij. Mn vrienden denken dat hij ook wel interesse heeft, maar ik ben daar niet zo zeker van... misschien doet hij dit wel bij iedereen? Ik word er van tijd echt gek van. Laatst gaf ik hem mijn telefoonnummer op een grappige manier... en hij heeft een smsje gestuurd... Best ...
persoon waar je op verliefd was terug opzoeken als je nu in relatie zit?(2 )2010-08-22 14:42:00
Ik ben 3j geleden verliefd geweest. Ik zie die persoon niet meer maar denk er nog heel vaak aan en denk eraan om terug contact op te nemen. ik heb toen nooit durven zeggen dat ik verliefd was en ik denk ook niet dat het wederzijds was (twijfelgeval). probleem is dat ik nu wel al 2j een goede relatie heb en dat het heel goed gaat, maar toch verlang ik nog steeds naar die ene verliefdheid. Contact opnemen of niet ?
Verliefd op een jongere vrouw(1 )2010-08-19 00:10:00
Ik ken haar al anderhalf jaar, maar sinds vier weken, heeft bij mij de verliefdheid toegeslagen. Zij is 28, ik 46. Jaren jaar geleden ben ik op vakantie buitenspel gezet, die ging er toen met mijn vriend vandoor. Emotioneel heeft dit zoveel gedaan, dat ik mezelf nooit meer verliefd liet worden. Maar nu is het anders, de verliefdheid heeft het toch gewonnen van het verstand. Ik kan het niet meer tegenhouden, van buiten ben ik rustig maar van binnen is het een kolkende massa van gedachtes. Slapen doe ik haast niet meer, eten idem dito. Als ik in haar nabijheid bent ben ik weer de rust zelve. Verliefd? Ja dus. We hebben een goede vriendschap en die wil ik, als ik afgewezen word, toch instandhouden. Hoe ga ik dit oplossen? Wachten is pijnlijk, afgewezen ook, net als een vriendschap verliezen. Wat kan ik doen??
verliefd op mij of niet?(2 )2010-06-17 17:11:00
Hoi. Ik ben al een paar maanden verliefd op mijn allerbeste vriend. We zijn gewoon hele goeie vrienden. Alleen, ik ben stiekem verliefd op hem. Hij weet dat natuurlijk niet. Alleen staart hij soms naar mij, en ontwijkt mijn blik als ik naar hem kijk. Als ik met hem praat kijkt hij meestal recht in mijn ogen. Maar soms lijkt het wel alsof hij bijna niet in mijn ogen durft te kijken. Soms lijkt het wel alsof ik voel wat hij voelt. Dan voel ik bijvoorbeeld dat hij zenuwachtig is, Maar miss is dat ook wel mijn eigen gevoel. haha, Maar weet iemand een antwoord op mijn vraag? ; Zou de verliefdheid wederzijds zijn? Nou ja, ik hoor het wel! Liefs, Bianca.
Al 1 jaar lang liefdesverdriet..HELP?(1 )2010-06-17 17:09:00
Vorig jaar heb ik een hele lieve jongen leren kennen. We hebben een paar keer afgesproken en we zijn ook lichamelijk intiem geweest. Ik was helemaal weg van mij en hij vond mij erg leuk. Alleen hield hij zijn gevoelens tegen, omdat we 12 jaar van leeftijd verschillen..Ik ben 17 en hij is de oudste. We wisten allebei niet wat we met de situatie aan moesten omdat ik nog 'zo jong' ben. Als ik 24 was en er nog zo'n verschil in zou zitten zou het natuurlijk een ander verhaal zijn. Hij heeft op een gegeven moment toch gezegd dat we ermee moesten stoppen. Nu, een jaar lang verder, heb ik ondertussen wel een relatie gehad maar dat heb ik uitgemaakt omdat ik steeds aan hem moest denken, ik wist dat ik meer van hem hield dan toen der tijd mijn vriend en dat klopte niet. Maar goed, ik ben er dus nog steeds niet overheen. Ben verliefd op een andere jongen die een vriendin heeft..maar heb nog steeds verdriet om hem. Hij heeft wel gezegd dat als ik 20/22 ben, dat hij dan wel een relatie zou willen.. Wat moet ik doen??
verboden liefde en lust, het eeuwige dilemma(13 )2010-06-15 00:10:00
Wat doe je als verliefdheid je overvalt... je niet verwacht dat hij verliefd op je wordt, je inziet dat hij het eerst zelf niet beseft heeft en dit gevoel ondertussen onbewust maar heel hevig ook groeit in jou? Tot het moment dat je je zalige geluk wel kan uitschreeuwen maar net op tijd en heel plots droogjes beseft wat er aan de hand is. Hevig verliefd op een fijne, innerlijk zalig mooie en intelligente man, een collega, maar... tja, een gelukkig getrouwde man. Het is leuk samenwerken met hem, je voelt hem zo goed aan, hij heeft alleen oog voor jou, je kan je geluk niet op, je straalt optimisme en energie uit, je zit overvol van verboden gevoelens die je ook bij hem discreet merkt, maar die je niet mag beantwoorden? Je gaat weg van een fijne samenwerking naar vriendschap naar vertrouwen en aandacht, en dan die lust... Wat moet ik hier in godsnaam mee? Ellendig opgefokt als een slinger van neerslachtig tot intens blij gevoel, van pijnlijk realistisch tot ingebeelde volle overgave aan mijn diepste oerverla ...
Verliefd. Hij ook?(3 )2010-02-26 00:52:00
Ik werk bij een supermarkt als vakkenvuller. Al een paar maanden vind ik een collega erg leuk. Ik kijk wanneer hij moet werken en als hij moet werken wil ik er goed uitzien. Hij kijkt best vaak naar mij, maar misschien doet hij dit ook wel bij andere meisjes. Als ik bij hem in de buurt ben op het werk, word ik erg verlegen. En gezien hij ook niet iemand is om de gesprekken te openen gebeurt er niets. Telkens ben ik bang wanneer ik een gesprek ga openen dat het verkeerd overkomt. Wanneer ik naar hem kijk en hij keek toevallig ook, kijk ik gelijk weer weg. Erg vervelend.. Hoe weet ik of hij mij ook leuk vind en wat moet ik doen?
wordt je gehoor beter als je verliefd bent?(1 )2010-02-14 23:36:00
Voor een verslag op school wordt mij de stelling voorgezet of je van verliefdheid een beter gehoor gaat krijgen. Ik ben benieuwd of iemand mij dit kan vertellen.
kans van slagen van een nieuwe (2e) relatie(2 )2010-01-13 10:11:00
Zijn er personen die ervaring hebben (als "achterblijver" of als "uitvoerder")met het starten van een nieuwe relatie die gebaseerd is/begonnen is met vreemdgaan binnen het huwelijk. Zijn dit soort relaties gedoemd te mislukken,en binnen welke termijn is dit gebeurd, of hebben ze kans van slagen ?? Dit soort nieuwe relaties zijn tenslotte toch gebaseerd op list en bedrog van minimaal 1 van de 2 partijen en vormt dit een goede basis.??
Verliefd op een vrouw, de ware is echter hetero(1 )2009-11-29 02:44:00
Beste heer Pragt, Het leven heeft al veel gebracht. Zoveel dat ik naast het intens kunnen voelen van vreugde, warmte en compassie ik voortaan de pijnlijke ervaringen zelfs kan zien al bijzonder. Nu ik zo in het leven sta, kom daarin gelijken tegen. En daartussen zit er één die ook nog eens voelt als de ware voor mij. Ik ben openlijk lesbisch en zij is hetero. In de korte tijd dat ik ze ken, bevestigt ze het beeld van de ware zijn voor mij keer op keer. Er is een enorme wederzijdse klik, maar ik weet niet tot welke hoogte. Het enige dat ik kan doen is mijn gevoel uitspreken en checken of het ondanks dat ik weet dat ze hetro is, mijn intensheid van gevoel wederzijds is. Als blijkt dat het niet wederzijds is, weet ik dat afstand moet gaan nemen om deze verliefdheid over te laten gaan. Maar het voelt als een zwaar offer want daarmee geef ik ook een mooi mens in mijn leven op. Momenteel kan ik deze misschien pijnlijk ervaring die er komen gaat, nog niet voelen als bijzonder. Ik weet even niet hoe ik ...
Verliefd op een tv personage, hoe kom ik eraf(2 )2009-10-17 11:59:00
Hoi allemaal, ik zit best met een lastig probleem hier. Ik heb altyd mensen horen praten over hoe zei een tv karakter of cerlebertie leuk vonden, ik geloofde er zelf nooit een woord van en ik hadbgeen idee hoe je in hemels naam nou een tv karakter leuk kan vinden. Ik volg nu al een half jaar een serie, supernatural, en ik zat zondag te kijken en plotseling, helemaal uit het niet kreeg ik een soort gevoel voor Dean winchester (jensen ackles), 1 van de 2 hoofdrolspelers. Ik kan de afgelopen dagen aan niets anders denken, en ik kijk heel graag naar die serie en ik wil hem ook heel graag. Lijven kijken. Iemand iets te zeggen enige tips / ervaringen enz? Hartlijke bedankt, 15 jarige
verliefd op mijn baas(4 )2009-10-16 13:50:00
Ik zit momenteel in een scheidingsprocedure. En ben er tot mijn schrik achter gekomen dat ik verliefd ben op mijn baas. Moet ik het hem vertellen?
ik ben verliefd geworden op een Israelier(1 )2009-10-13 20:25:00
In mei met vakantie geweest in Israel. Tijdens een klein uitstapje ben ik een man tegengekomen. Omdat de reis een druk programma had wilde ik wel een keer andere mensen ontmoeten. Eenmaal weer in Nederland heeft de man in kwestie regelmatig telefonisch contact met mij opgenomen. Hij is nog getrouwd en heeft kinderen maar het huwelijk is al 12 jaar niet goed meer. Hij is ook moslim en is 11 jaar jonger dan ik. Hij heeft voor mij gekozen. In juni ben ik teruggegaan om te kijken of dat ik hem nog steeds interessant vond en ja hoor heeel verliefd geworden, allebei. Hij heeft vanaf het begin in mijn ogen gekeken en is zooo verliefd en ik ook. Helaas krijg ik negatieve reacties uit mijn omgeving. Het zou toch niets worden, misschien dat ik wel verkocht zou worden voor 4 kamelen of opgesloten, te bizar voor woorden. Ik ben geen 20 meer maar 50 jaar. Het is nog steeds leuk, hij belt nog steeds en ik vind het heel leuk. Voor hem is het moeilijk hier te kunnen komen. Maar de verliefdheid blijft. Normaal gesproken als ...
Geloof verschillen(2 )2009-10-09 00:49:00
Iemand is verliefd op een ander, maar ze verschillen van geloof, maar dat kan een groot probleem veroorzaken, wat moet je dan doen??
therapeute ontkent verliefdheid(1 )2009-09-29 19:57:00
een therapeute van wie ik bijna zeker weet dat ze verliefd is op mij heb ik met een omweg gevraagd wat ze van mij vind en ze zei dat ik gezellig en aardig was en meer niet. Alleen ik geloof haar niet, omdat ze een vriend heeft en haar baan op het spel zou zetten als ze eerlijk tegen mij is. Alle kenmerken van verliefdheid zie ik in haar gedrag terug als ik haar zie. Moet ik het nog een keer vragen??
moet verliefdheid er in het begin al zijn of kan het groeien?(2 )2009-09-24 18:57:00
hoi allemaal, Ik wil jullie graag iets voorleggen; ik ben 27 en heb twee serieuse relaties van twee jaar gehad waarbij ik echt verliefd was! de eerste keer breken heeft me sterker gemaakt maar het duurde lang voordat ik weer tot mezelf kwam. De laatste breuk heeft echt dingen in mij vernielt en kan ze nog steeds niet goed terug vinden. dit is nu anderhalf jaar geleden. Ik was heel erg verliefd op mijn ex weet dat ik nooit meer zo'n diep gevoel bij iemand kan hebben. ik kreeg altijd kriebels in mijn buik als ik hem zag..zelfs toen het uit was. helaas had hij een ander en zij verwachten hun eerste kind. Ben nu dus al een tijd alleen en heb geen behoefte gehad aan een man en kon het nog lang niet aan. Nu wordt de behoefte steeds groter en heb een goede vriend waar ik mij heel erg vertrouwd bij voel en hij heeft een prima leven met een goede baan, lieve familie en huis en auto. mijn verstand zegt me dat dit een goede man voor me zou zijn. hij geeft kleine signalen af dat hij me leuk vind..maar ik voel me nog ...
Ik heb een relatie met een een man die een vriendin heeft....hoe vergeet ik hem....(3 )2009-09-15 15:58:00
ik heb nou bijna 3 maanden een relatie met een leuke jongen die een vriendin heeft....deze jongen heeft me vaanaf het begin gewaarschuwd dat ie me hart zou breken als we wat zoudem beginnen of beter gezegd zouden flikflooien....hij had gelijk achteraf.....ik ben verliefd op hem geworden en wil hem t liefst voor mezelf...klinkt misschien vervelend maar zijn vriendin heeft wel wat door de laatste tijd en houdt hem denk ik ok wel sterk in de gaten....ze hebben regelmatig ruzie nu....ik heb spijt dat ik hier ooit aan ben begonnen..maar ik moet eerlijk toegeven dat ik intens geniet met hem wanneer hij hier is...maar het moment dat hij weggaat knapt er iets in mij....ik wil hem voor mezelf maar ik ga hier geen moite vor doen..dus heb ik besloten om hem te vergeten...alleen weet ik niet hoe en kom ik hem elke dag weer tegen omdat hij hier in de buurt woont...ik hoop dat iemand tips heeft voor mij......alvast bedankt..
Ik ben verliefd, zij ook?(4 )2009-09-13 11:47:00
Hey, ik zit in een soort van dilema. Ik ben verliefd op een meisje, maar ik hoop dat het ook wederzijds is. Nu bijvoorbeeld, lig ik in bed slapeloos omdat ik alleen nog maar aan haar kan denken. Ik ken haar al 6 jaar, 3 jaar geleden kreeg ik gevoelens voor haar. Maar in deze 3 jaar heeft ze al 2 vriendjes gehad (wat nu weer over is, sneu voor haar; goed voor mij). Zij weet dat ik haar leuk vindt, want dat heb ik eens een keer aan haar vriendin verteld. Maar hoe weet ik of zij mij ook leuk vindt? Hoe zou ik dat moeten vragen? Of hoe kan ik het herkennen dat ik haar leuk vindt? Lang oogcontact? Dichtbij je staan? Bij voorbaat dank voor enige reactie :D Ps: ik ben nu 17 ter extra informatie.
Voelt hij iets voor me?(3 )2009-08-22 12:15:00
Ik heb hier al eerder de vraag gesteld of mijn hulpverlener meer voor me voelde dan ik zelf in de gaten had. Steeds meer en meer kreeg ik het vermoeden dat hij toch meer wilde. Ook mijn vriendinnen wie ik wel is over dit gebeuren vertelde ,zeiden hij wil iets met je. Dichtbij me komen zitten,aanraken,prive vragen. Bij een volgend gesprek heb ik hem gezegd dat ik open sta voor een nieuwe relatie. Hij fluisterde toen,als ik iets met je wil beginnen moet je naar een andere hulverlener, ik mag je niet meer behandelen. Toen heb ik hem op de man af gevraagd wat hij nu precies van me wil met al die vragen zoals over prive openstaan voor een ander,een nieuwe hulpverlener. Hij ging er niet op in en ik heb maar even zo gelaten. Bij een volgend geprek heb ik hem dat weer gevraagd,nu zei hij,ik wil niks met je. Is hij misschien bang dat ik nu te dichtbij kom? Of ben ik een beetje voor de gek gehouden? Weet het ff niet meer. Ben nu wel opzoek naar een andere hulpverlener,bij deze is toch een stuk vertrouwen weg.
internet liefde(1 )2009-08-03 14:54:00
een paar maanden geleden leerde ik een jongen kennen via school. op het eerste gezicht vond ik hem niks aan en was ik ook niet geintereseerd. hij deed gewoon aardig en sociaal tegen me en dat vond ik aantrekkelijk, dus zocht ik nader contact. per toeval kreeg ik hem op msn en sindsdien praten we vrij vaak en zijn we elkaar ook beter gaan leren kennen. maar nu heb ik hem al tijden niet in het echt gezien... toch vraag ik me af of ik verliefd ben... kan dat uberhaupt als je iemand aleen via je computer kent? en ik zou hem heel graag weer eens in het echt willen spreken, maar hoe moet ik dat aan pakken, ik weet niet of ik daar het lef voor heb...
Voelt hij iets voor me?(1 )2009-07-29 09:46:00
Ik ben een weduwe van 50 jaar,en ik loop door omstandigheden bij een hulpverlener. Begin van dit jaar vroeg hij me niet als hulpverlener maar prive of ik openstond voor een ander. Ik ben hier niet op ingegaan omdat ik dacht dat hij getrouwd was. Kort daarna stond ik een keer met ontbloot bovenlijf bij hem voor onderzoek en raakte hij heel subtiel even mijn blote schouder aan. In de daaropvolgende gesprekken vroeg hij wel is terloops naar mijn hobby's en dat soort dingen. Ongeveer 1 maand geleden stelde hij weer prive de vraag of ik openstond voor een ander,daarbij ging hij met zijn lijf over zijn bureau heenhangen. Het leek alsof hij dicht bij me wilde zijn. Weer ben ik er niet op ingegaan,ervan uitgaande dat hij getrouwd was. Hij was hevig teleurgesteld en zelfs een beetje boos. Nu heb ik via via vernomen dat hij al ruim 1 jaar gescheiden is. Kan het zijn dat hij meer voor me voelt dan dat ik in de gaten had?
verliefd op buitelandse kotgenoot(1 )2009-06-09 18:56:00
Gedurende een viertal maanden woon ik samen met een paar mensen van Canada. Twee weken geleden kuste ik met één van de vrienden mijn kotgenoot. Deze vriend vertelde mij echter dat mijn kotgenoot iets voor mij voelde en hem (de vriend) verteld had dat hij niet wou dat zijn vriend zo met mij omging. Diezelfde avond heb ik mijn kotgenoot gevraagd of hij iets voor mij voelde. Het enige antwoord dat ik kreeg was 'je bent mijn kotgenote en mijn vriendin.' Ik sprak toen opnieuw met zijn vriend en hij zei dat mijn kotgenoot verward was want niet wist dat zijn vriend mij iets gezegd had en dat mijn kotgenoot opnieuw met mij wou spreken. Helaas kreeg ik net hetzelfde antwoord. De dag erna (in meer nuchtere toestanden) heb ik hem dan nog eens gevraagd of hij iets voor mij voelde, toen zei hij mij 'om eerlijk te zijn, niet op die manier.' Ik weet dat de situatie nu moeilijk is: we zijn kotgenoten; en ook naar de toekomst lijkt het zeer moeilijk: ik keer volgend jaar terug naar Nederland en hij blijft in Canada wonen. ...
Ontoereikbare liefde?(1 )2009-06-03 11:16:00
Hallo, Ik zit met een probleem waar ik maar niet uigeraak. Ik heb een lange relatie gehad van anderhalf jaar met een vrouw maar sinds augustus is dit gedaan. (zij heeft het gedaan gemaakt) Nu heb ik nieuwe mensen leren kennen en heb ik ondertussen al 2 relaties gehad maar nooit voelde ik me volledig zeker van de relatie dus beindigde ik ze. Ik ben ook al een lange tijd verliefd op iemand die ik heb leren kennen in het uitgaansleven. We zijn beste vrienden geworden, maar ik merk bij mezelf op dat ik stiekem meer en meer verliefd word. Ik weet dat ze geen relaties wil want ze wijst alle mannen af en laat ze daarna vallen. De reden waarom ze iedereen afwijst en ze laat vallen als ze weet dat ze verliefd zijn op haar blijft mij onbekend. Ik veronderstel dat ze niet voor de vrouwen is aangezien ze een jaar terug nog met een mannelijke kennis van mij is samengeweest. Ik besef dat ik de reden wel misschien zou te weten komen als ik zeg wat ik voel voor haar maar dan ben ik haar hoogstwaarschijnlijk kwijt zoals al d ...
ben ik verliefd en is dit wederzijds???(2 )2009-05-12 18:39:00
Onlangs heb ik iemand leren kennen, hij wist dat ik een vriend heb en kinderen toch heb ik zijn nr gekregen. ik mocht alijd bellen. we hebben al een paar keer afgesproken (met doedkeuring van mijn vriend het was toch alleen vriendschappelijk) maar nu begin ik ,denk ik, gevoelens te krijgen. weet niet wat te doen. maar vraag mij toch af of dit bij hem ook is. hij is geinteresseerd in wat ik zoal doe, maakt grapjes, lacht zo lief, staat direct voor mij klaar. maar wil dit zeggen dat hij ook gevoelens heeft voor mij? moet ik hem vertellen van mijn gevoelens? hoe moet het met mijn vriend (relatie is niet meer wat het moet zijn)?
Verliefd zijn(2 )2009-04-29 22:55:00
Wat als je verliefd ben op een andere man dan je man en steeds naar die persoon verlangt en weet dat het wederzijds is en je jouw man niet meer kan verdragen in je buurt?
Wat moet ik doen met een verliefde vrouw(2 )2009-04-04 09:35:00
Ik heb nu ongeveer al 2 maanden kennis met een leuke vrouw.ik heb ze nu al 2 keer ontmoet we mailen elke dag en regelmatig telefoneren.ik zie deze vrouw graag maar ben nog aan,t aftasten wie ze is waardoor ik nog niet volledig mijn liefde kan geven. ben al een paar keer tot hele mooie lichamlelijke erotische aanrakingen gekomen met haar en nu is ze knalverliefd op mij. ik ben hooggevoelig waardoor ik ook op afstand alles voel van haar met gevolg dat mijn hart de hele dag bonst van verliefdheid terwijl ikzelf niet verliefd ben maar ik gewoon de overdracht can haar verliefdheid voel op mij. wat moet ik doen om bij mijn eigen gevoelens te blijven en niet de gevoelens van mijn vriendin over te nemen
man love man wederzijds??(3 )2009-03-25 00:31:00
ik ben een man en ben al 3 jaar verliefd op mijn collega man nu zie ik hem niet meer maar ik heb nog steeds gevoelens , terwijl ik al gestopt ben met hem te zien na het 1/2 jaar... hij weet dat ik van hem hou maar hij houdt niet van mij ... wat ik ook doe ik kan hem niet vergeten..
De klik en de onwetendheid(2 )2009-02-19 21:39:00
Een tijdje geleden was ik op weekend met een vriendin aan de zee. We stonden te wachten op de tram en toen was er hét oogcontact met hem. Ik leek wel door de bliksem getroffen. Ik moet toegeven dat ik me nog nooit eerder zo aangetrokken voelde tot iemand. Hij stapte op dezelfde tram als ons, maar moest een aantal haltes vroeger afstappen. Nog nooit eerder heb ik zo'n 'klik' gevoeld met iemand en ik vervloek mezelf waarom ik niet op hem afgestapt ben. Want ondanks het feit dat het al een aantal weken geleden is, denk ik nog elke dag aan hem. Het is een hels gevoel, wetend dat ik hem waarschijnlijk nooit meer zal terugzien. Moet ik me hier gewoon bij neerleggen? Want er is geen enkel aanknopingspunt dat me naar hem kan leiden... Of heeft 'het lot' (als dat al bestaat) andere plannen...
Verliefdheid: kan dat groeien?(5 )2009-02-19 21:25:00
Ook ik zit met een probleem wat betreft de liefde. Sinds een paar maanden ben ik lichamelijk intiem met een man die ik in eerste instantie niet eens zo leuk vond. Maar hij vond mij heel erg leuk en lief en schattig en ik ben toch een aantal dates met hem begonnen. Deze waren erg leuk, alleen voelde ik mij wat onzeker, omdat de complimentjes ontbraken en de aandacht eigenlijk steeds minder werd. Laatst hebben we hierover gepraat en toen kwam er uit dat hij mij erg leuk vond, iedere dag aan me dacht, maar nog niet echt verliefd was. Hij wilde het echter wel proberen. Toen kwam ook naar boven dat iedere keer als hij met een vrouw begon te daten, kapte hij het al snel af als het te serieus werd. Maar met mij wilde hij dus wel de kans wagen zei die. Ik, ondertussen al flink verliefd, nam het hem kwalijk dat hij dacht dat 'de klik' er misschien nog wel kwam en er dus nog niet was bij hem. Nu luidt mijn vraag: kan de verliefdheid nog groeien of komen bij deze man in kwestie? Hij weet het zelf namelijk niet en ik heb ...
mijn liefde(1 )2009-02-19 11:37:00
hallo, Ik heb een relatie van ongeveer 6 maanden. Ik ken mijn vriend al meer daan een anderhalf jaar. Hij heeft een jaar lang achter me aan gezeten omdat ie zo verliefd op me was. Ik had hem wel eens een kans gegeven maar zag het toen niet meer zitten maar ik bleef gewoon met hem praten omdat ik een goed gevoel bij hem had en ik voel me op me gemak bij hem. De eerste paar maanden van onze relatie hadden we veel plezier. En we hebben samen toekomstplannen en nog steeds. Alleeen zegt hij tegen me dat ie nog van me houd, maar zijn gevoel is weg mieschien komt het omdat het nu niet goed gaat met hem hij probeert veel moeite te doen om iets voor zich zelf te beginnen maar het wil maar niet lukken. daardoor twijfelt hij aan onze relatie samen. dat we niet samen kunnen trouwen maar hij wil nog niet de keuze maken omdat ie bang is dat hij de verkeerde keuze zal maken. Ik ben nu helemaal tot me oren verliefd op hem en ik hou heel van hem en wil hem graag als mijn echtgenoot alleen weet ik niet of het nog goed zal ...
liefde en onzekerheid(2 )2009-02-19 11:30:00
Ik heb nu 5 maanden verkering met een jongen uit Utrecht. Zelf woon ik in Sneek. Tot nu toe gaat het erg goed tussen ons maar ik ben af en toe wat onzeker. Mijn vriend is vrij direct en maakt wel vaak grapjes die ik dus niet serieus op moet vatten,soms reageer ik met een grapje terug maar soms word ik er ook onzeker van. Afgelopen weekend was ik weer bij hem. Hij had een heel lief Valententijnscadeau gekocht voor me met een hele lieve tekst. Maar ook dit weekend maakte hij weer een aantal grapjes en het ging voor mij iets te lang door. Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Maar op een gegeven moment kwamen we erop dat ik niet zo onzeker moet zijn. En toen zei hij dat om eerlijk te zijn ik ook niet 100% ben wat hij zoekt. Hij zei daarna dat je ook niemand kan vinden die 100% perfect voor je is. Daar werd ik dus wat onzeker van. Maar toen ik het daar met hem over had zei hij dat ie verliefd op me is en dat ie van me houdt en dat er heus niet zo gauw iets zou gebeuren waardoor het uit gaat. Maar wie kan mij tips ge ...
Verliefd op oudere mannen, kan dat(2 )2009-02-07 23:15:00
Op een of andere manier krijg ik altijd gevoelens bij mannen die meestal 8 jaar ouder zijn (ik 18), Hoe kan dat? en is dat erg?
Verliefd op mijn leraar(22 )2009-02-02 20:30:00
Sinds een paar maanden heb ik het gevoel dat ik verliefd ben op mijn leraar. Het begon op een soort kerstviering. Ik speelde toen op de piano (heb geen les gehad) en moest als eerst spelen, ik was zo zenuwachtig dat het in het begin helemaal mis ging..toen gingen we wat eten en alle docenten zo van goed gespeeld en wat zie je er leuk uit en dus ook die leraar waar ik op ben. toen had ik gezegd dat het eigenlijk niet goed was en toen zei hij iets heel aardigs (iets van ..Ja maar je speelde gewoon door en het koor maakte ook behoorlijk wat fouten)en sindsdien ben ik hem heel anders gaan zien..sinds een paar dagen weet ik hoe oud hij is (ik en andere mensen schatten hem +/- 34). Hij is nu 25 en ik ben 13...ik weet echt niet wat ik moet doen, want mijn ouders verschillen elkaar ook 11 jaar en nu voel ik me nog verliefder (het gevoel meer kans te hebben) en ik durf het mijn vriendinnen niet te zeggen.....Wat moet ik doen?
verliefd of aantrekkingskracht(1 )2008-11-23 18:32:00
hallo loop al een tijdje bij een therapeut en vind haar leuk weet niet of ik verliefd ben of dat er iets is wat mij aantrekt in haar, zij zegt tegen mij dat ze mij leuk vind en mooie ogen heb en verlegen van mij word als ik haar aan kijk. en dat voelt goed ben ik nu verliefd of is het om dat zij zo tegen mij praat? groetjes caroline
Hij zegt ik weet niet wat ik voor je voel(5 )2008-11-19 10:58:00
hoi allemaal ik heb een beste vriend waar ik uiteindelijk gevoelens voor heb gekregen ,we zijn vaak samen en sms en bellen vaak omdat hij niet vaak thuis is vanwegen zijn baan ,hij heeft 2 kinderen maar is niet getrouwd geweest ,hij weet dat ik gevoelens heb voor hem en als ik vraag wat hij voor mij voeld zegt hij 5 dingen eerst ik heb meer broer en zus gevoelens voor je ,dan ik ben bang om je pijn te doen ik ben er nooit voor je ,dan die gevoelens zijn er niet voor je maar zegt wel erbij als je ooit een andere man tegen komt dan zal het me ontzettend pijn doen ,soms zijn de gevoelens er wel en soms niet we zijn allebij in de 30 wat moet ik nou ik wet wel dat hij bang is omdat zijn ex hem belazerd heeft maar moet hij daarvoor zijn toekomst opgeven of ??? wat voelt hij nu help ik denk dat er gevoelens zijn we knuffelen vaak en zijn ook naar bed geweest met mekaar dat gebeurd toch niet zo maar ??????
Onmogelijke liefde(4 )2008-11-15 20:52:00
Sinds anderhalf jaar ben ik verliefd op een veel jongere man, hij is 20 ik 35 getrouwd en heb een kind. Ik heb het hem verteld ook dat ik nooit bij mijn man weg zou gaan zijn andwoord was dat hij mijn liefde niet kan beantwoorden...(kan hij niet of wil hij niet) toch blijf ik spanning voelen tussen ons... wat moet ik hier nu mee? krijg hem niet uit mijn hoofd. Ik zie hem weekelijks als vriend!
Relatie maar wat moet ik nu doen?(1 )2008-10-25 21:46:00
Ik heb sinds 2,5 jaar een relatie en woon sinds 8 maanden samen. Nu lijkt het of we alleen nog maar botsen. Hij doet niets in het huishouden, eigenlijk is het zo dat als hij thuis komt gaat eten en computeren. Als zijn ouders komen dan veranderd zijn karakter. We doen haast geen leuke dingen meer samen. Nu ben ik bang dat ik de gevoelens voor hem kwijt ben. Of lijkt dat maar zo? Ik weet niet meerwat ik denken moet. De ene kant van mij zegt ga toch bij hem weg, maar de andere kant zegt geef hem nog een kans. Maar heb hem inmiddels ook al 6 kansen gegeven om zich wat te veranderen. Nu moet ik ook veranderen dat is logisch maar hij moet het ook. Ik sta op het punt om het uit te maken en hij begint iedere keer te huilen, het lijkt wel of ik dan een zwak voor hem heb en dan toch weer toe geef en dat we het nog proberen. Wat is nou verstandig??? Een hopeloos/piekerende Chantal
Al 4 jaar hopeloos verliefd(3 )2008-08-07 00:35:00
Ik had al jaren een slecht huwelijk en voelde me alleen nog maar een dood vogeltje zonder enig gevoel en zelfrespect. Toen kijk hij me aan. De bliksem sloeg in zoals deze nog nooit is ingeslagen. Ik weet niet wat er gebeurde, ik stond aan de grond genageld en ik voelde de deksel opengaan van de diepe put waar ik mijn gevoel al die tijd had weggestopt. Er kwam zoveel energie vrij en ik had het gevoel dat ik weer leefde en weer lief kon hebben. Ik voelde me heel erg schuldig over dit gevoel omdat ik getrouwd ben en ik probeerde dit gevoel weg te stoppen maar dit gevoel liet zich niet wegstoppen zo heftig was het. Later gebeurde weer precies hetzelfde als hij me aankeek. Sindsdien ben ik niet meer dezelfde ik wil bij hem zijn, ik mis hem ieder moment van de dag. Hij weet niet dat ik zo ontzettend gek op hem ben en hij is getrouwd. Ik kan hier dus helemaal niets mee maar het gevoel wordt ook absoluut niet minder zelfs niet na 4 jaar. Ik ga er helemaal kapot aan. Ik zie hem trouwens regelmatig maar ik heb hem nooi ...
Hoe weet ik wat hij voelt(4 )2008-07-21 21:23:00
Ik heb omgang met een leuke man en we hebben ook maar daarna duurt het lang om weer een afspraakje met hem te krijgen. Hij vind me heel leuk maar wil me niet te vaak zien en hij zegt ook dat hij vrienden is geworden met een vrouw, maar daar voelt hij niets voor, of probeert hij me jaloers te maken?
Kun je een man verliefd maken?(5 )2008-05-06 15:06:00
Ik heb wat met een jongen en heb het gevoel dat hij verliefd op me aan worden is .....kan je zelf wat doen om iemand verliefd te maken?
Hoe weet ik nou of die verliefd op mij is?(2 )2008-05-04 14:38:00
Ik ben verliefd op iemand ,,,en ik denk dat hij ook gevoelens voor me heeft...er is veel passie tussen ons.....maar af en toe neem die afstand van mij en laat die niks van zich horen....hoe weet ik nou of die verliefd op mij is?
ik ben niet verliefd maar toch een relatie(74 )2008-04-25 10:48:00
Ik heb ruim een jaar een relatie, woon samen en denk zelfs aan kinderen. Mijn probleem is alleen dat ik niet verliefd ben en ook nooit verliefd ben geweest op mijn partner. Dit probleem blijft door mijn hoofd spoken,zo erg dat ik er niet van kan slapen en ik er dagelijks mee bezig ben. Mijn partner weet dat de gevoelens voor hem ontbreken maar hij vind dat ik zelf een beslissing moet nemen. Ik vraag me dan toch af waarom ik deze relatie ben begonnen en waarom ik het tot zo ver heb laten komen. Ik denk er nu over om de relatie te verbreken omdat ik er zo ongelukkig van wordt. Maar tegelijkertijd twijfel ik omdat ik bang ben dat ik een verkeerde keuze maak
Verliefdheid op oudere leeftijd(8 )2008-04-22 08:54:00
Kun je verliefd raken op een veel jongere persoon in de leeftijd van je eigen kinderen (rond de 25 jaar)
Is het liefde of is het gewoon aantrekkingskracht?(6 )2008-04-06 16:25:00
Hallo, ik ben 35 jaar en een vrouw. Op mijn werk is er een chef en die is 26 jaar oud en ik heb zo het gevoel dat hij iets voor mij voelt... Maar zijn vriendin is in verwachting en hij noemt me steeds bij m'n koosnaampje en ik krijg altijd voorrang tegenover de andere collega's. Maar hij is zo jong en ik ben al getrouwd, ik voel niks voor hem, want het is mijn type niet. Hoe kan ik te weten komen of dat hij echt achter me zit? Anne-Marie.
Kan verliefdheid zomaar weg zijn(3 )2008-01-28 17:59:00
Mijn relatie is net verbroken. Maar we waren voordat het uit ging allebei verliefd op elkaar en het geluk kon niet op. Alles verliep meer dan prima. Uiteraard hebben we het ook over samenwonen gehad en dat deden we samen naar alle tevredenheid, totdat ze op een nacht aangaf dat ze het toch nog een beetje te vroeg vond. We hadden toen 4 maanden een relatie. En ik was het wel met haar eens,want op zich was het gewoon nog te vroeg. maar vanaf dat moment werden we intiem ook minder actief (waarschijnlijk een teken aan de wand) En toen ik voor 14 dagen weg moest voor m'n werk voelde voor mij alles nog geweldig aan. maar na een week weg te zijn geweest gaf zij aan dat ze het niet meer wist qua gevoelens. Maar dat ze wou wachten tot ik weer thuis zou komen om te kijken of de goeie gevoelens nog aanwezig waren. Toen ik thuis kwam voelde het voor mij nog steeds goed ,alleen voor haar niet meer. Ze voelt nog wel meer voor mij dan een gewone vriend maar niet meer dan dat. En vervolgens heeft ze het ui gemaakt,ze kan ...
Dom of gewoon?(6 )2008-01-28 17:53:00
Hoi, Al mijn vriendinnen hebben al een vriendje gehad, maar ik nog niet, ik ben 11 jaar Ik wwil een vriendje als ik hem echt leuk vind, maar ik ben bang dat ik te kiesskeurig ben help my pleas...... XXXX Lisa
Gewoon iets vragen over verliefdheid(2 )2008-01-15 20:57:00
Hallo ik ben verliefd maar ik weet niet wat ik moet doen nu mijn helpen met dat omdat ik weet echy niet wat ik moet aan doen maar ik hou echy heel van die jongen en die jongen vind mijn ook heel leuk ik hem ook maar ik weet niet wat ik moet doen _xxx_ groetjes van millie (K) (L)
Kan je liefdesverdriet hebben zonder dat je ooit een relatie hebt gehad met die persoon(6 )2008-01-06 16:28:00
7 maand geleden heb ik twee nachten achtereen intens gekust met een jongen, een gezamelijke vriend die ik toen nog niet zo goed kende. We hebben enkel gekust , meer niet. Ik heb wel al vaker eens wat gedaan met jongens, slecht voor 1 keer, maar deze keer voelde het anders aan. Ik zag en zie hem nog steed heel vaak, omdat we naar hetzelfde cafe gaan, en hij een goede vriend is van mijn vrienden. Mijn verliefdheid is echter nooit over gegaan en ik heb mij vaak enorm slecht gevoel hierover. Echt heel vaak zitten huilen, wanneer ik hem zag dansen ofzo met een ander meisje. Ik heb hem echter nooit verteld over deze gevoelens, dat durf ik niet. Nu vrijt hij met een ander meisje, nog maar pas, maar ik vind dit wel redelijk erg. Wat ook eigenaardig is, is dat als ik bij hem ben, ik niet zo heel verliefd ben, maar als ik terug denk aan die twee dagen dat ik met hem heb zitten kussen, voel ik mij weer heel verliefd. wat kan ik doen dat dit zou overgaan ?
Kan verliefdheid ook binnen een half jaar al ophouden?(2 )2007-11-09 00:09:00
Ik heb nu een half jaar verkering en in het begin vlogen de vonker er van af. We vreeen heel vaak en waren zoveel mogelijk bij elkaar als we maar konden. Nu merk ik dat mijn vriend steeds vaker alleen met zijn vrienden uit wil gaan. Ook doen we niet meer zoveel samen hoewel hij aangeeft dat hij nog wel veel van me houd. Maar ik merk er steeds minder van. Hij wil me absoluut niet kwijt zegt hij maar wel zijn eigen leven een beetje houden. Dat doet me vak verdriet. Zou het zo zijn dat bij hem de verliefdheid al weg is en dat hij me gewoon voor zijn eigen plezier an het lijntje houd? Ik weet het soms niet meer, weet u wat ik het beste kan doen? gr. Ilse


Last update: 10-12-2014
 

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com)