Hein Pragt Heinpragt.com    © Hein Pragt ( Facebook ,  )
Taalfoutje melden 
Volg site op Facebook 
 

Liefde en jaloezie

Jaloezie is een gevoel waarbij men afgunst voelt voor wat een ander heeft gekregen of bezit, of een gevoel van angst om iets wat hem of haar toebehoort te verliezen.Volgens het woordenboek van Dale is jaloezie: "gevoel van leed of spijt over het goede dat een ander te beurt valt en dat men hem niet gunt". Hier spreekt men dus duidelijk alleen over jaloezie in de vorm van afgunst, in de liefde gaat het meestal om de angst iemand te verliezen of de boosheid dat iemand (buiten de relatie) de aandacht heeft gekregen die hem of haar niet toekomt. Jaloezie wordt ook wel gezien als monster met de groene ogen, de kleur groen heeft een associatie met jaloezie. Deze pagina gaat over jaloezie in de liefde. vriendelijke groet, Hein Pragt

Jaloezie in de liefde

(C) 2006 Hein Pragt

jaloers zijn Jaloezie binnen een relatie is een mechanisme van gedrag en gevoel dat zich ontwikkeld heeft om ontrouw van de partner te voorkomen. Deze ontrouw kan zowel lichamelijk als emotioneel zijn, in het tweede geval hebben vrouwen hier meer last van wanneer hun man bijvoorbeeld iets intiems bespreekt met een andere vrouw. Extreme jaloezie kan zelfs leiden tot geweld en (zelf)moord, in minder extreme gevallen kan het conflicten, depressie en wraakgevoelens tot gevolg hebben.

Jaloezie is wel onlosmakelijk verbonden met liefde

In mijn ogen is jaloezie onlosmakelijk verbonden met liefde Veel mensen zien jaloezie als een negatieve emotie maar volgens een bekende Amerikaanse psycholoog David Buss is jaloezie niet alleen normaal, maar zelfs een noodzakelijke prikkel om een liefdesrelatie in stand te houden. Dit noemen we gemakshalve maar "gezonde jaloezie". Ondanks de "moderne" opvatting van vrijheid binnen een relatie ben ik van mening dat het belangrijkste ingrediënt voor een geslaagde relatie trouw zijn aan elkaar is. Een gezonde dosis jaloezie zorgt er juist voor dat de liefde niet vanzelfsprekend is, in de juiste dosering houdt het de liefde en de relatie in balans. Wat de definitie is van een "gezonde" dosis jaloezie staat niet vast, dit is iets waar beide partners het over eens moeten zijn maar kan een aardig discussie punt zijn.

Jaloezie is een complexe emotie

Jaloezie is niet één enkele emotie maar in feite een hele verzameling gevoelens. Jaloezie kan zich uiten in boosheid, angst, pijn, verdriet, het gevoel verraden te zijn, bezorgdheid, wantrouwen, depressie, eenzaamheid, afgunst, hebzucht, machteloosheid of minderwaardigheid. Jaloezie heeft veel te maken met angst, angst voor het onbekende of voor verandering, angst voor het verliezen van macht of controle in een relatie en verlatingsangst. In dit opzicht is jaloezie het een gevolg van de eigen onzekerheid met betrekking tot de eigen waarde als partner en twijfels over de eigen begerenswaardigheid. Een beetje jaloezie in een relatie is goed omdat het aangeeft dat men belangstelling heeft voor de ander en het is eigenlijk een verkapt compliment. Maar ernstige jaloezie is over het algemeen benauwend en verstikkend voor de liefde.

Jaloezie binnen een relatie

Elkaar een beetje plagen met jaloezie kan een relatie levendig houden echter spelen met andermans gevoelens kan echt gemeen zijn en een relatie om zeep helpen. Uw partner uittesten of op de proef stellen is ook een gemeen spelletje waarbij meestal alle partijen verliezen. Vanuit de eigen jaloezie (vaak toch overtrokken gevoelens) de ander terugpakken door de ander ook jaloers te maken is ook een bom onder iedere relatie en dingen maar achter iemands rug om doen omdat de ander jaloers is beschadigd ook het vertrouwen en drijft partners uit elkaar in plaats van naar elkaar toe.

In een gezonde relatie hebben beide partners de vrijheid die ze nodig hebben doordat er een relatie van vertrouwen is. Wanneer dit vertrouwen een keer beschadigd is het de verantwoordelijkheid van de partner die dit gedaan heeft om het vertouwen weer te herstellen. Vooral veel praten en de ander weer het gevoel in woord en daad geven dat er weer vertrouwen is. Dit kan enige offers vergen maar zal wel noodzakelijk zijn om de vertrouwensband in de relatie te herstellen. Zonder vertrouwen in elkaar is elke relatie gedoemd te mislukken.

Jaloezie, verschil tussen mannen en vrouwen

(C) 2011 Hein Pragt

Jaloezie kan voor mannen en vrouwen heel verschillend zijn, en evolutiebiologen hebben hiervoor ook een logische verklaring. Jaloezie wordt bij mannen vaak opgewekt als de partner een seksuele escapade pleegt of zich intiem presenteert aan andere mannen. De gedachte dat de ander 'het' met een ander doet kan al tot enorme wanhoop, woede en agressief gedrag leiden. Vrouwen zijn meestal jaloers door emotionele ontrouw, bijvoorbeeld als een man meer aandacht geeft aan een andere vrouw of intieme zaken bespreekt met een andere vrouw. Verlies van zijn liefde kan de vrouw tot razernij brengen.

De verklaring zou liggen in het genetische eigenbelang van individuen. Het genetische eigenbelang van de man wordt bedreigd als zijn vrouw gemeenschap heeft met een andere man waardoor hij het risico loopt voor het kind van een ander te moeten opdraaien. Hij zou dan zijn tijd en energie in de nakomelingen (genen) van een ander investeren. Onder mannen bestaat van nature ook de competitie om de vrouw te bevruchten. Hierdoor zijn bij mannen de gevoelens van jaloezie extra sterk als de andere man meer prestige en status heeft.

Het genetische eigenbelang van de vrouw wordt veel minder bedreigd als haar man 'het' doet met een andere vrouw, een eventueel kind is het probleem van die andere vrouw. Voor de vrouw is het wel een bedreiging voor het genetische eigenbelang als haar man die andere vrouw meer aandacht en genegenheid geeft. Hierdoor zou de man minder energie in haar nakomelingen (genen) steken. Vrouwen zijn vaak meer jaloers als haar rivaal jonger en aantrekkelijker is.

Deskundigen zijn het er over eens dat jaloezie een vorm van overlevingsmechanisme is hoewel over de effectiviteit getwist kan worden. Het meest ook de meest vernietigend hartstocht (een belangrijke oorzaak van moord en doodslag) en toch het minst bestudeerd. De oorsprong van deze emotie zit diep in ons evolutionele verleden en had als doel om vertrouwelijke verhoudingen te handhaven. Jaloersheid is geen afgunst, hoewel deze woorden vaak door elkaar gebruikt worden, jaloezie treed op als een rivaal u iets wil afnemen waarvan u vindt dat het rechtmatig aan u toekomt of waarvan u denkt dat het van u is. Afgunst daarentegen is het gevoel dat u iets zou willen hebben (bezit of eigenschap) wat de ander heeft en u niet.

Jaloezie is een signaal om eens naar binnen te kijken!

Jaloersheid is een hele pijnlijke emotie waarbij het niet uitmaakt of deze echt of ingebeeld is. Het kwetst de partner die jaloers is maar ook de partner die het ongemak van de beschuldiging ondergaat en het is vaak moeilijk te weerleggen. Vaak gaat het er toch over dat de partner meer aandacht heeft voor een ander en men zich tekort gedaan voelt. Vaak is de oorzaak de eigen onzekerheid en hoe meer onzeker men is hoe vaak onrealistischer de waarnemingen van bedreigingen en het maken van beschuldigingen kunnen zijn. Jaloersheid zegt dus meer over de jaloerse persoon dan over de beschuldigde partij, en het kan een goede reden zijn voor de jaloerse persoon om eens diep in het eigen hart te kijken. Jaloezie is een hele complexe emotie die kan bestaan uit angst, vrees, verdriet, woede en wraakgevoelens en het kan dermate overheersend zijn dat het elk gevoel van realiteit kan overheersen waardoor mensen die extreem jaloers zijn soms hele irrationele dingen kunnen doen. Het is een soort van alarm signaal dat in onze hersenen afgaat en tot actie dwingt omdat onze sociale banden en zekerheden worden bedreigd.

Jaloezie en controleren.

Vaak zet men het vervelende gevoel van jaloezie om in woede en probeert men koste wat het kost controle te krijgen over hun partner door bezittingen te doorzoeken, te spioneren of logbestanden door te zoeken. Wanneer de partner dit merkt zal deze nog voorzichtiger worden waardoor het gevoel van jaloezie alleen nog maar sterker zal worden en men de partner alleen maar verder van zich afduwt. Jaloersheid is vaak niet de beschermer van liefde maar meer de torpedojager die het om zeep helpt. Wanneer we jaloers worden komt dit vaak wel voort uit minder aandacht van de partner, maar is het de eigen onzekerheid die een mogelijke rivaal zo superieur maakt en de eigen angst om te verliezen gaat voeden. Ondanks dat de directe aanleiding wel bijvoorbeeld minder aandacht van de partner kan zijn is de werkelijk oorzaak van jaloezie meestal de eigen onzekerheid. Ook heeft jaloersheid niet altijd met liefde te maken, een man die zijn vrouw minacht kan toch jaloers worden wanneer een ander man haar positieve aandacht geeft. In deze gevallen is jaloersheid meer gerelateerd aan egoÔsme dan aan liefde. Ook kunnen mensen die extreem jaloers zijn zulke waanideeŽn krijgen en zulke irrationele dingen ondernemen dat men precies het tegenovergestelde bereikt van wat men eigenlijk wil en de partner echt kwijtraakt.

Desondanks kan een zeer beperkte vorm van jaloezie waarbij men er zonder beschuldigingen over kan praten en het niet laat oplopen en zich realiseert dat het een probleem van de jaloerse persoon zelf is, ook een verkapt compliment en een liefdesbetuiging zijn voor de partner. Zo lang als men niet beperkingen gaat opleggen of sterk controlerend gedrag of irrationeel gedrag gaat vertonen naar de partner, kan een beetje jaloezie de liefde ook stimuleren. Maar jaloezie die leidt tot het beperken van de partner, het controleren en permanent wantrouwen zal de relatie in veel gevallen laten verstikken. Jaloezie kan dus en echte relatie killer zijn.

Omgaan met jaloezie in de liefde

(C) 2007 Hein Pragt

Het klinkt een beetje vreemd maar een beetje jaloezie is goed voor een gezonde relatie. Door middel van gezonde jaloezie geven we aan dat we van onze partner houden. Blijft de vraag over wat gezonde jaloezie dan wel is! Dit is geen absoluut begrip maar wanneer de ander zich er niet aan stoort en het zelfs een beetje als compliment kan zien is het gezond. Wanneer de ene partner de ander doorlopend controleert, of de andere partner zich irriteert aan de jaloezie kan het zeer beklemmend en beperkend gaan voelen. Jaloezie lijkt vaak een mengeling van angst, gevoelens weinig eigenwaarde, achterdocht of onmacht. Maar jaloezie kan ook gezien worden als een soort waakzaam binnen de relatie om de ander duidelijk te maken dat de relatie niet iets vanzelfsprekend is. Vaak is jaloezie gebaseerd op de angst om iemand te verliezen of kwijt te raken aan iemand die mooier of leuker is dan uzelf. Deze angst komt vaak voor uit de eigen onzekerheid of een laag zelfbeeld. Om u heen ziet u overal mensen die leuker, aardiger, knapper, sympathieker en slimmer zijn dan u. Jaloezie kan dan zelfs al ontvlammen als uw partner maar even te glimlacht tegen of een goed gesprek heeft met iemand anders.

Omgaan met de eigen jaloezie

Omgaan met uw eigen jaloezie valt meestal niet echt mee. Het is vaak moeilijk uw jaloezie onder controle te houden zeker wanneer uw vertrouwen al eens geschaad is. Vaak moet u goed nadenken of het gevoel van jaloezie wel terecht is en dat het niet altijd het probleem van uw partner is maar meestal een probleem van uzelf. Het eerste wat u moet doen is toegeven dat u jaloers bent. Het heeft geen zin om het te verdringen of te onderdrukken, het zal er dan wel op een andere wijze uitkomen die ook niet prettig voor u of uw partner zal zijn. Bedenkt u ook dat liefde en jaloezie meestal samen gaan, wanneer u geen enkele jaloezie wilt toestaan kunt u beter geen relaties hebben.

Ga vooral niet controleren (email of smsjes lezen), vaak zult u dingen zien die niet eens relevant zijn maar door uw jaloerse bril zult u bevestiging van uw angsten vinden. Dit zijn vaak uw eigen aannames die u als bevestiging gaat gebruiken en die daardoor ineens de waarheid zullen worden. Dit doet u uzelf dan aan en vaak is het resultaat een partner die boos en onmachtig is omdat deze zich moet verdedigen tegen uw (vaak onterechte) aannames.

Accepteer dat uw partner recht op een eigen leven heeft, hoe harder u probeert uw partner te controleren en te binden, hoe groter de drang naar vrijheid zal worden. Wanneer u uw partner erg gaat controleren zal deze zich bewust aan uw controledrang gaan onttrekken waardoor u nog meer het gevoel zult krijgen dat u partner dingen voor u verzwijgt. Accepteer dat het probleem bij u ligt en probeer er in een open gesprek een middenweg in te vinden.

Iets wat u zeker niet moet doen is oog om oog en tand om tand. Wanneer u jaloers bent en wraak wilt nemen op uw partner door deze ook jaloers te maken dan levert dit alleen maar verliezers op.

Ook moet u zich niet te afhankelijk maken van uw partner, zorg er voor dat u voldoende andere sociale contacten en bezigheden heeft, dit is zeker ook goed voor uw eigen eigenwaarde. Laat uw eigenwaarde niet afhangen van de liefde van uw partner en leer dat overdreven jaloezie komt vaak voort uit een gebrek aan zelfvertrouwen. Denk eens goed na over uw gevoelens en laat het verstand zegevieren en leer dat een relatie op het gevoel van samen sterk met vrijheid met vertrouwen gebaseerd moet zijn.

Hoe kunt u omgaan met een jaloerse partner

Het kan natuurlijk ook zijn dat u last heeft van een jaloerse partner. Hoe kunt u daar dan het beste mee omgaan? Het is natuurlijk mogelijk dat uzelf een bijdrage levert aan de jaloezie bij uw partner, realiseer u vooral dat niet uiting van uw jaloerse partner onredelijk is. Het is gemeen om uw partner bewust jaloers te maken, maar soms gebruiken partners het om de eigen onzekerheden te compenseren en te testen of iemand nog wel van hem of haar houdt.

Ook kan het voorkomen dat u er alles aan doet om uw partner maar niet jaloers te maken, maar vaak heeft dit tot gevolg dat deze alleen maar achterdochtiger zal worden. Deze zal denken dat u bewust iets aan het achterhouden bent. Zoals ik al zei bewust jaloers maken is gemeen, de liefde is geen spelletje. Bedenk dat de jaloezie van uw partner meer zegt over uw partner dan over uzelf. Wanneer uw partner overdreven jaloers is, dan is dat niet uw probleem hoewel u wel degene bent die er onder kan lijden. Ga niet in op een ondervraging, wanneer u alle (soms zelfs belachelijke) vragen van uw partner beantwoord, beloond u deze voor zijn of haar vraaggedrag. Bepaal voor uzelf wat u wel wilt beantwoorden en voor welk gedrag u zich wel wilt verantwoorden maar stel duidelijk een grens, zeker voor uzelf.

Maak uw partner duidelijk dat de jaloezie niet altijd uw probleem is maar dat het een probleem is waar uw partner ook zelf iets tegen kan doen. Probeer in ieder geval geen strijd aan te gaan, uw liefde en vertrouwen uit te spreken en te proberen de gevoelens van de ander rustig te bespreken en een compromis te vinden.

Een ziekelijk jaloerse partner

In het toneelstuk Othello, een zeer bekend drama van William Shakespeare lijdt de hoofdpersoon aan een vorm van ziekelijke jaloezie. Deze jaloezie neemt zeer extreme vormen aan en uiteindelijk zelfs leidt tot de dood van zijn geliefde Desdemona. Naar aanleiding van dit stuk heet pathologische jaloezie of ziekelijke jaloezie ook wel het Othello syndroom. Het is een soort van waanstoornis waarbij men meestal zeer onterecht de partner verdenkt van ontrouw.

Het verschil tussen "normale" en ziekelijke jaloezie is soms niet geheel duidelijk. In principe kan men spreken van ziekelijke jaloezie wanneer iemand constant bezig is met de ontrouw van zijn of haar partner terwijl daar geen echte reden voor is. De angst dat de partner overspel pleegt wordt een obsessie voor de ziekelijk jaloerse partner. Mensen die lijden aan ziekelijke jaloezie reageren ook zeer heftig bij verdenking van ontrouw, bijvoorbeeld als de partner onschuldig lacht naar een onbekende. Ziekelijke jaloezie heeft ingrijpende gevolgen voor de relatie en het zelfbeeld en het leven met een ziekelijke jaloerse partner is dan ook best moeilijk.

De gevolgen van pathologische jaloezie kunnen zeer ernstig zijn, zelfmoord, moord en geweld zijn zelfs mogelijke gevolgen van de stoornis, het is dan ook heel belangrijk om in een vroeg stadium in te grijpen. Er bestaat een verband met depressie en soms is er ook een lichamelijk oorzaak zoals een hersentrauma, dementie of overactieve schildklier. Een borderline persoonlijkheid is een belangrijke predispositie voor alle vormen van morbide jaloezie. Ook kunnen mensen met een paranoÔde persoonlijkheid dit soort waangedachten ontwikkelen. Veel voorkomend gedrag is het tot in kleine details controleren van de partner, de computers doorzoeken, mailboxen hacken, kleding, telefoon, tassen controleren en zelfs schaduwen. Ook kan de ziekelijk jaloerse partner de ander herhaaldelijk gaan ondervragen, vaak telefoneren naar het werk van de partner en verrassingsbezoekjes afleggen. Er zijn gevallen bekend van partners die zelfs opname apparatuur gebruikten om hun partner te controleren.

In uiterste gevallen gaat de ziekelijke jaloerse partner zelfs over op geweld om een bekentenis uit de partner los te krijgen, zeker bij de mannen die aan deze stoornis lijden. De herhaaldelijke ontkenningen door de andere partner kunnen enorme woede en geweld uitlokken bij de ziekelijk jaloerse partner, Maar ook kan het zijn dat de partner van de ziekelijk jaloerse persoon de emotionele kwelling niet langer trekt en tot geweld overgaat.

Er zijn enkele vormen van behandeling voor ziekelijke jaloezie zoals medicatie, psychotherapie en zelfs (vrijwillige) opname. Wanen van ontrouw kunnen goed behandeld worden met antipsychotica als medicatie. Psychotherapie kan ook effectief zijn bij ziekelijke jaloezie, ook kan men denken aan relatietherapie. Wanneer er gevaar is voor de patient of zijn omgeving kan men kiezen voor een vrijwillige opname.


Boeken over jaloezie in de liefde

boek boek bestellen Jaloezie - Vrijwel iedereen kent het fenomeen jaloezie uit eigen ervaring. Hoewel het een alom bekend verschijnsel is, lijkt jaloezie in verschijnings- en uitingsvorm sterk gebonden te zijn aan tijd en cultuur. In de tijd voor de seksuele revolutie was jaloezie een 'normaal' verschijnsel. Tijdens en na deze periode gold jaloezie als een teken van neuroticisme, bezitterigheid, of emotionele onrijpheid. Vandaag de dag lijkt jaloezie weer te mogen. De uitspraak dat 'wie niet jaloers is, niet bemint' wordt weer meer en meer geciteerd en series zoals Jerry Spinger zijn vrijwel geheel gebaseerd op jaloezie. Hoewel jaloezie als uitingsvorm en intensiteit enorm kan variŽren, zijn de gevolgen veelal zonder uitzondering negatief. Stukgelopen of verwrongen relaties, depressie en agressie (variŽrend van verdachtmakingen en scheldpartijen tot moord) zijn niet zelden het resultaat. Dit boek biedt een effectieve manier om te leren omgaan met jaloezie. In het eerste hoofdstuk gaat Jan Verhulst in op de verschillende definities en theorieŽn van jaloezie. In het tweede hoofdstuk schetst hij de relatie tussen persoonlijkheidstrekken en jaloezie. In het derde hoofdstuk zijn verschillende tests opgenomen waarmee de lezer in staat wordt gesteld zich een beeld te vormen van zijn of haar eigen mate van jaloezie. Het vierde hoofdstuk, ten slotte, handelt over de praktisch omgang met jaloezie: het bevat vele tips en adviezen om jaloezie onder controle te krijgen.


boek boek bestellen Omgaan met ziekelijke jaloezie - Iedereen is wel een jaloers en bang dat zijn/ haar partner vreemdgaat, ook als achteraf blijkt dat er niks aan de hand was. Jaloezie wordt echter ziekelijk als je voortdurend jaloers bent terwijl daar geen aanleiding voor is. Ziekelijke jaloezie heeft ingrijpende gevolgen voor je relatie en je zelfbeeld. Leven met een ziekelijke jaloezie of met een partner die daar last van heeft is dan ook niet altijd even makkelijk. Pieternel Dijkstra geeft je inzicht in oorzaken, gevolgen en behandelmogelijkheden van ziekelijke jaloezie. Wat betekent ziekelijke jaloezie voor de relatie tussen jou en je partner? Wat is de rol van het uiterlijk en het zelfbeeld bij jaloezie? Wat is de beste behandeling? Gelukkig is er ook veel wat je zelf kunt doen om van je jaloerse gevoelens af te komen. Ook op deze zelfhulptechnieken gaat het boek in. Omgaan met ziekelijke jaloezie verschijnt in de reeks Van A tot ggZ.Reacties op het onderwerp: Jaloezie in de liefde


2015-05-20 22:26:00
Reacties op de pagina: Jaloezie in de liefde
Hier kunt u reageren op het onderwerp: Jaloezie in de liefde. Alle vragen en reacties worden gecontroleerd voor ze geplaatst worden. Wanneer een vraag of reactie kwetsend, beledigend, neerbuigend, provocerend of grof taalgebruik bevat, zal deze niet geplaatst worden. Ook is het gebruik van websites adressen, email adressen en huisadressen alleen in overleg met de beheerder toegestaan om uzelf en de lezer te beschermen.

Reacties:
Er zijn: 1 reacties!
2015-05-20 22:26:00
Wat een goed stuk en helaas heel herkenbaar voor mij. Ik ben een vrouw van 37 die nu 2 jaar een relatie heeft met Rob. Eerst hebben we een paar maanden samengewoond maar dat ging gewoon niet. Denk dat we te snel zijn gaan samenwonen. Maar we hebben nu een lat-relatie. Wat voor mij erg wennen is want dat is nieuw voor mij. Hij heeft na zijn scheiding alleen maar lat-relatie's gehad.

Voor Rob was ik 11 jaar getrouwd met een andere man. In dit huwelijk heeft mijn vertrouwen toch wel een deuk opgelopen. In deze relatie met Rob ben ik veranderd in een jaloers en achterdochtig iemand. Ik ben er achter gekomen dat Rob nog contact had met zijn vriendin die hij voor mij had. Hij zegt dat het alleen maar koffie drinken is en verder niets. Hij had mij dit niet verteld omdat hij dacht dat ik dat niet zou begrijpen. Ik vind het erg moeilijk om hem te vertrouwen omdat hij in 2 eerdere relaties voor mij niet helemaal eerlijk is geweest.

Toen we nog samen woonde controleerde ik waar ik kon. Mobiel had ik graag gecontroleerd maar daar mocht ik absoluut niet op van hem. Dat was zijn prive en ik had daar niets te zoeken. En hij heeft daar ook gelijk in. Het is ook nog eens een man die er erg graag alleen op uit gaat. En dat gun ik hem ook natuurlijk.

Maar als hij weg is en hij stuurt geen berichtjes raak ik helemaal in paniek. Het is ook al een aantal keren voor gekomen dat ik hem daar mee heb lastig gevallen als hij weg was. Ik ben gek op deze man en ik hou van hem en ik ben nu alleen maar bang dat ik hem van mij af duw. Heeft u misschien tips voor mij?
Reactie van een bezoeker van de site!


Vragen en reacties m.b.t. dit onderwerp

Hier kunt u de vragen over dit onderwerp lezen van andere bezoekers van deze site en eventueel een antwoord of reactie plaatsen. Om de volledige vraag te lezen en alle reeds gegeven reacties kunt u op de vraag klikken! U kunt alleen de vraag en reacties lezen, u hoeft niet te reageren!

03 - Liefde  -  Jaloezie in de liefde
Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
Ben ik nu jaloers op mijn stiefdochter van 6, of is het omgekeerd?(0 )2013-10-28 15:17:00
Sinds een half jaar ben ik samen met mijn nieuwe vriend. Alles loopt supergoed en we zouden graag gaan samenwonen en zelfs een huwelijk staat binnen een paar maanden op het programma. Hij heeft 3 kinderen, 2 jongens en een meisje van 6. Met de jongens totaal geen probleem, zij eisen af en toe ook aandacht op, maar vind ik geen probleem. Het meisje is wat anders. Telkens ik en mijn vriend mekaar eens vastpakken, komt zij ertussen en pakt onze benen vast. Als we dit negeren gaat ze wel weer weg. Nu waren we onlangs naar een pretpark en daar heb ik wel problemen mee gehad. Telkens wij hand in hand lopen, of mekaar eens vastpakken, komt zij ertussen met de flauwste verhaaltjes en excuses om de aandacht van haar vader toch maar op te eisen (ze heeft het koud en moet opgepakt worden, of ze komt gewoon tussen ons lopen en neemt zijn hand van me over, vraagt om in attracties te gaan met hare papa, die daar dan ook steevast aan toegeeft). Ik voel me op zo'n momenten uitgesloten, aan de kant geschoven tov zijn dochter. ...
Jaloerse naasten?(2 )2013-04-24 15:00:00
Hallo. Ik ben ene vrouw van 43 jaar en al hťťl mijn leven heb ik het gevoel dat mijn moeder en broer afgunstig op me zijn. Als kind was mijn broer "onze Piet" bij mijn ouders, en alles werd met hem besproken....waar te gaan op vakantie...welke auto te kopen enz... Ik moest altijd mijn mond houden en asl mijn broer me kon verraden o.i.d. dan kreeg ik slaag. Ik mocht niet leren van mijn ouders en ik was te dom en te lelijk..en dat is me met de paplepel ingegoten. NU na al die tijd, ben ik er al bijna 10 jaar achter, dat ze gewoon ordinair jaloers waren op mij!! Ik heb vreselijk geleden onder angsten en een grote minderwaardigheidscomplex. Maar nu pas besef ik me de " grote ontrafeling van al die tijd!!" Toen ik mijn rijbewijs haalde op mijn 32e, werd mijn broer belachelijk boos..samen met mijn ouders.. En toen ik een eigen zaak begon als alleenstaande moeder...konden beiden dat moeilijk hebben, en kwamen (omdat dat zo hoort) pas na een maand even kijken. Ik woon in dezelfde woonplaats als mijn broer met ...
hulp bij mijn exstreme jaloerzie(1 )2012-08-11 21:19:00
Goede Middag, Ik ben een vrouw van 48 en heb al sinds ik 20 jaar gelleden gescheiden ben last van hele ergere jaloerzie.Ben er voor bij verschillende hulpinstaties geweest,en zij gooien het op een verlantingsangst.Maar dat zou best eens kunnen.Ik wil gewoon hulp en weten ermee om tegaan.Ook voor mijn partner.Ik ben niet zo dat ik hem exstreem controleer,maar hou hem wel in de gaten als ik andere vrouwen zie.Ik weet ik ben heel oplettend,maar zodra ik een vrouw zie die in mijn catogorie vrouwen staat ( denkbeeld) dan slaat mijn hart op hol en vole ik een exstreeme angst.En dan zeg ik tegen me partner ik zag wel dat je keek? en ik geloof niet dat als hij zegt ik kijk nooit en zegt geloof me.Ik vertrouw hem daarin niet.Ik hoop dat U mij op weg kan helpen..ik ben het behoorlijk zat. groetjes Maaike
jaloers op ex van vriend(2 )2012-07-22 22:58:00
hi, ik ben 2 jaar lang gelukkig met mijn nieuwe vriend. hij steunde mij door dik en dun toen ik in mijn vorige relatie te maken kreeg met huiselijk geweld en hielp mij om er vanaf te komen. soms heeft hij het over een ex van hem met wie hij omging maar niet verliefd op was andersom wel. ik ben erg jaloers geworden nadat hij vertelde dat hij ooit met haar naar een hotelletje ging hij plande van zo'n tijd tot zo'n tijd om met haar door te brengen. mijn vriend zegt vaak dat hij nog nooit zo'n iemand als ik meegemaakt heb. we zijn echt smoorverliefd op mekaar. bij mij is het probleem dat hij het naar zijn zin had met haar terwijl niet verliefd was. ken je nagaan dat het lang lang geleden is. voordat wij wat kregen. hij zegt dat ik niet jaloers hoefde te zijn wat geeest was is geweest. terwijl ik denk van nou was ik maar in de plaats van haar, ik wil degene zijn met wie hij het meeste naar zijn zin heeft. wat moet ik nou doen om er niet op jaloers te worden als hij wat vertelt over 1 van zijn exen?????
Onzekere partner(1 )2012-06-14 10:08:00
Goeienavond allemaal, Ik zit al een tijdje met heel wat twijvels over mijn partner. We hebben al een relatie van 2 jaar.maar het gedrag van hem begint nu wel wat overdreven te worden.het zit zo dat Zodra Ik ergens heen ga,hem op de hoogte moŽt stellen.en wel heel onschuldige dingen als Naar de winkel gaan of boodschappen MoŽt doen.de plaats Waar Ik ga is Dan ook gewenst.laatst heb Ik het bewust niet gedaan omdat Ik het niet altijd nodig vindt.dat is mij niet in dank afgenomen en kreeg verwijten dat ik als vrouw geen principe hebt.in mijn hart weet Ik dat hij het goed fout heeft.maar wil het wel proberen the begrijpen.hoe MoŽt Ik omgaan met zulke overdreven jaloezie gedragingen?
ex vriendin wil hem niet loslaten(3 )2012-05-22 22:47:00
Ik heb een heel raar probleem vind ik zelf. Tenminste, nooit zoiets meegemaakt. Een aantal weken geleden heb ik een relatie gekregen met een (gescheiden) man. Dat leek heel leuk tot een paar dagen geleden. Hij had hiervoor een relatie met zijn secretaresse. Die ziet hij nu nog elke dag op het werk. Ze hadden 2 maanden geleden samen besloten een eind aan te maken aan de relatie en daarna heeft hij dus mij ontmoet. Nu blijkt dat deze secretaresse jaloers is en hem niet los kan laten. Ze belt hem vaak op in het weekend en 's avonds laat. Ook als hij bij mij is. En de afgelopen dagen was hij voor mij plotseling onbereikbaar. Nu blijkt ze zo op hem te hebben ingepraat, dat hij in verwarring is over wat hij wil. In principe wil(de?) hij mij, maar nu weet hij het niet meer. Hij moet natuurlijk kiezen, maar zelfs als hij voor mij zou kiezen dan nog lijkt het probleem niet opgelost. Ze werken fulltime intensief samen en hij heeft haar destijds beloofd niet om deze reden te ontslaan. Wat doe ik???
Jaloezie en rekening houden met elkaar.(2 )2012-02-01 16:29:00
Ik heb een vraag die me al lang bezig houd: Ik heb vroeger een vriendin gehad, die graag topless lag en naar de sauna ging en toen ze op dag ook besloot om model te worden en daarbij ook in lingerie, topless en soms (bedekt) naakt poseerde, had ik daar wel moeite mee. Toen ik aan haar vroeg: Je mag het van mij, maar als ik het daar nou heel moeilijk mee heb of krijg zou je het dan voor mij over hebben om er mee te stoppen?, gaf ze aan het anders toch te blijven doen, omdat ze dit graag deed. Dit heeft me altijd dwars gezeten, mijn vraag is dan houd ze wel genoeg van me als ze zoiets niet voor me over heeft om er mee te stoppen als ik het er echt heel moeilijk mee heb? Mijn huidige vriendin is ook best vrij en gaat ook naar de sauna en heeft ook wel eens geposeerd, maar ik weet bij haar dat als ik het ergens heel moeilijk mee zou hebben, dat ze rekening met mij zou houden en dat geeft me een veilig gevoel waardoor ik ook meer goed vind. Mijn vraag is: houden ze wel genoeg van je als ze zoiets niet voor hun pa ...
Jaloezie ? wat te doen(3 )2012-01-18 11:13:00
Hallo mensen ik ben een man mijn naam doet er niet toe en mijn leeftijd ook niet aangezien meer mensen dit lezen en enige vorm van herkenning door derden niet nodig is. Ten eerste is jaloezie een verschrikkelijke emotie/gevoel wat iemand innerlijk kapot kan maken en ik kan het weten. Ik ga hier verder ook niet op in maar geloof me als ik zeg dat ik hier genoeg ervaring mee heb en heb ondervonden. Laat ik beginnen om te zeggen dat ik niet jaloers ben aangelegd maar dat je jaloers wordt gemaakt dat is de realiteit althans in mijn geval. Het beste wat je kan doen is meteen de relatie te doen stoppen mocht er iets gebeuren waardoor je jaloezie wordt opgewekt voordat je helemaal wordt meegezogen in ellende en verdriet,want dat staat er te gebeuren. Ik weet dat dit verschrikkelijk moeilijk kan zijn en bij mij heb ik het ook veel te ver laten komen maar laat dat niet bij jou gebeuren. Elke keer klap op klap te moeten verwerken omdat er weer iets gebeurde wat in mijn ogen een teken van verraad was is een bij ...
ik ben zo wanhopig jaloers(5 )2012-01-11 20:19:00
ik ben een meisje van 22 ik heb bijna 3 jaar een relatie met mijn vriend en we wonen bijna 2jaar samen.. ik hou ontzettend veel van mijn vriend maar ik ben ontzettend jaloers! als we ergens naartoe gaan begin ik me al van te voren zorgen te maken.. ik krijg allerlei rare gedachten in mijn hoofd mijn maag begint pijn te doen en dan eindigt het uiteindelijk met tranen!! mijn vriend heeft nog nooit iets misdaan en is denk ik over alles eerlijk maar toch kan ik er niet mee omgaan als hij nog maar een blik gooit naar een ander meisje!! onlangs op een feestje kwam er iemand binnen die hij kende van vroeger! hij zij enkel goededag tegen haar en toch was ik enorm boos ik besef dat hij niks verkeerd deed maar het is sterker dan mezelf! ik denk nu al dagen dat hij smst of afspreekt met dit meisje terwijl dit echt een zotte gedachte is want hij zou zoiets nooit doen maar hoe meer ik me tegen deze gevoelens probeer te verzetten hoe erger het word!! tis voor mijn vriend wss verschrikkelijk om met zo iemand te moeten leven ...
oplossing gevraagd aub, ben wanhopig(2 )2011-12-26 15:47:00
Mijn vriend chat met me via de pc maar heeft er geen flauw idee van dat ik het ben. Nu heeft hij gevoelens voor die nep mij gekregen en heel behoorlijke. Hij heeft het zwaar te pakken. Reden omdat we via de pc zo goed kunnen praten. Terwijl ik eigenlijk voor 99 % me daar hetzelfde gedraag als ik in het echt tegenover hem doe. Nu wil ik natuurlijk mijn dubbel zo snel mogelijk laten verdwijnen maar wel zonder dat mijn vriend nog gevoelens voor die nep persoon blijft hebben. Anders is onze echt relatie ook niks meer waard. Moet er nog bij zeggen dat hij normaal nooit op msn en zo zit. Dus heb zelf een schuldgevoel want als ik niet met hem was beginnen praten was dit nooit gebeurd. Hij geeft ook aan dat hij tot hier toe perfect gelukkig was. Het was nooit de bedoeling, wou even praten en dan zeggen dat ik het ben maar had heel snel door dat dat fout zo aflopen. Op het moment is het zo dat hij mij, de echte dan, direct in de steek wil laten voor de nep. En dat kan ik hem niet aandoen. Het is tenslotte mijn schuld. ...
jaloers verdrietig enz.(1 )2011-11-25 18:35:00
hoi ik heb al bijna een jaar een relatie, in het begin waren we leuk onschuldig en heel verliefd.. tot er op een moment hij contact had met 1 van mijn beste vriendinnen en hij dacht dat hij later met haar zou trouwen en in principe soort van vreemd ging.. ik heb het hem vergeven en tijdje wel wat afstand genomen. daarna weer veel met elkaar omgegaan. het ging heel goed totdat ik dacht dat hij over dingen loog.. praate er met hem over praatte er niet over dan ging ht goed tussen ons en dan weer minder. poosje terug heb ik de boel laten klappen en is het evnen uitgeweest, maar nu hebben we weer wat. ik had me voorgenomen me er niet meer door laten leiden en dat ging heel goed. totdat hij veel begon om te gaan met iemand die ik niet vertrouw.. en ik 2 condooms mis en niet weet of dat ze wel in het pakje zaten of niet.ben ik nu een beetje hysterisch..? hat is irritant om zoveel angst en jaloezie en verdenkingen te hebben en ondertussen zoveel van die persoon te houden! i just hope he is always telling me the trut ...
wat is redelijk om te vragen(3 )2011-11-21 17:11:00
Wel ik ben getrouwd en mijn vrouw en ik hebben duidelijke afspraken gemaakt omtrent uitgaan en vrienden. Mijn vrouw is een uitgaans type en gaat niet overdreven uit maar toch ik heb daar moeite mee. Nu is er een jongen die mijn vrouw een keer achter op de fiets naar huis heeft gebracht en terwijl we besproken hebben dat ze dan eerder met een taxi naar huis zou gaan.Dat was goed de eerste keer heeft ze dat verzwegen niks gezegd ben daar zelf achter gekomen en ben blijven vragen de hele dag heeft ze niks gezegd en uiteindelijk aan het eind van de dag kreeg ik antwoord. Ik zeg we hadden duidelijke regels opgesteld samen en nu dit. Nu gaat het even niet hebben we ruzie gehad en vervolgens ben ik heel erg jaloers en is dat mijn probleem en nu beslist zij dat ze door hem naar huis mag worden gebracht en ze mag hem zoenen op de wang aan het eind van de rit. Deze jongen heeft een kennis gemaakt weet wel wie hij is maar nooit gesproken wel mijn vraag in hoeverre moet ik dit toelaten ze heeft geld voor een taxi bij zic ...
meer aandacht(2 )2011-11-21 15:55:00
onze relatie is nogal ingewikkeld. Wij zijn bijna 12,5 jaar getrouwd en we doen ruim 8 jaar aan partnerruil. Natuurlijk alles in overleg. Nu hebben we voor het eerst een hele goede klik met een stel en we gaan hier ook vriendschappelijk mee om. Nu spreken we vaak af om te daten met zn vieren. Ik heb begin ging dat erg leuk, maar naarmate we afspreken hebben die ander man en ik weinig s&x en mijn en zij altijd. Ook de manier waarop hij s&x heeft met haar lijkt anders. Het lijkt erop dat zij meer aandacht krijgt? Als ik met hem daarover praat ziet hij dat niet zo en komen we niet verder.
Controleren van mijn partner(1 )2011-11-13 16:28:00
Sinds kort heb ik een relatie met een hele lieve jongen. Hij is heel liefdevol en is erg lief voor mij en doet er alles aan om mij een goed gevoel te geven. In het verleden heb ik vaak meegemaakt dat partners mij verlieten voor iemand anders. Daardoor ben ik erg wantrouwig geworden en durf eigenlijk niet zo goed deze liefde te accepteren. Nu heb ik laatst zijn mobiel gecheckt en hij was vergeten zijn emailaccount af te sluiten, waardoor ik zijn mail heb gecheckt. Daardoor weet ik nu wat meer over zijn vorige relatie en ook dat hij nog contact met haar heeft (waar hij heel eerlijk over is geweest). Ik schaam me dat ik hem gecontroleerd heb, vooral omdat hij er alles aan doet om me goed te laten voelen en ik durf het niet te vertellen tegen hem. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan, zonder het aan hem te hoeven vertellen?
wat is er met mijn ''vriendin''?(2 )2011-10-27 23:14:00
jaren geleden ontmoette ik een meid die zich vriendin ging noemen.. Ik was altijd ''haar vriendinnetje''. We hadden zoveel lol.. Net na ik haar leerde kennen , ontmoette ik mijn vriend. Na een intense periode, hebben we pieken en dalen gekend en nu na ongeveer tien jaar staat onze relatie als een paal.. Mijn ''vriendinnetje'' vond me lief en bood me aan om tegen me aan te gaan liggen ? ze vond dat ik verwaarloosd was en dat er te hard met me is omgegaan vroeger. vervolgens dat een zus van haar vriendin lesbisch is en dat haar vriendinnetje wel lesbischen herkent aan hun uiterlijk. Ik legde haar uit dat ik weleens gevoelens had voor een man die getrouwd was en hier niets mee heb gedaan..( als hint dat ik op mannen val..) Vervolgens zei ze dat ze weleens eens gestoord iemand zou kunnen zijn en dat ik daar misschien na jaren achter zou komen ? ook dat ze iemand had ''geslagen met een bijl''? Haar zoontje met ''stoornissen'' ( adhd , odd ? ) begrijpt ze niet en hij zegt me weleens ;; jij bent anders he en knuff ...
goeie vriend(1 )2011-10-14 09:43:00
Ik heb een goeie vriend van mij die ik al me hele leven ken waar ik nu steeds meer mee om ga, nu is het zo dat zijn beste vriend ook een hele goeie vriend van mij die ik al me hele leven ken en ook veel mee om ga verandert is in de vriendschap.Nu sinds een half jaar voel ik me steeds minder op mn gemak bij hem omdat hij me moeilijk aan kan kijken, dit merk ik dat als we praten de gesprekken veel meer kortaf zijn en hij me anders aankijkt dan je van een vriend zou verwachten. Ik heb het gevoel alsof dit komt doordat ik steeds meer met die beste vriend om ga. Toen ik het hem er naar vroeg zij die dat er niks was en nog steeds goed met mij kan omgaan, maar dit voelt nog steeds niet goed. hoe kan ik hier het best mee omgaan en handelen om dit weer in de normale situatie te krijgen?
Mijn vriendje en zijn bestevriendin/ ex lief(1 )2011-09-12 14:18:00
ik ben al bijna 1 jaar samen me en kei lieve jonge , wij hebben nog nooit ruzie gehad of nix , maar waar ik mij aan irriteer is zijn beste vriendin/ex-liefje , me wie hij 2 jaar samen was , Oze fb en Skype vaak, ze praten regelmatig me elkaar en zij noemt hem nog schat en liefje en ze praten soms ook over hoe hun relatie was van vroeger dit en dat . En ik kom daar altijd achter als zijn Fb is openstaat op mijn pc of zo , en ik maak mij daar altijd druk over , en hij zegt da da nix betekent . Maar natuurlijk weet ik niet wat er alml gebeurt als ze skype me mekaar . Moet ik me zorgen maken, overdrijf ik?
Jaloers op jongere medewerkster(3 )2011-08-12 00:03:00
Hallo ik ben een vrouw van 60 met een bedrijfje, samen met man en enkele medewerksters. van 30. Nu gedraagt 1 medewerkster zich erg flirterig naar mijn man toe. Bloesje beetje ( te ver ) open, lachen om alles , altijd aanraken, of bijna met knie tegen hem aan, als ik er niet ben, altijd Bijna boven op zn lip zitten en indringende gesprekken houden, enz. enz. Mijn man merkt er zogenaamd niets van en/of kan het niet geloven. Ik ben achterdochtig want een tijd geleden is hij ook eens vreemdgegaan.Hebben we veel en lang over gepraat en hij wil me echt niet kwijt en zal het Nooit meer doen!!! MAAR ik ben 1 en AL ACHTERDOCHT dus! Soms , reageer ik een beetje boos op haar en dat snapte zij dan niet en toen heeft mn man uitgelegd dat dat kwam omdat hij eens vreemdgegaan was, dat ik daarom nu achterdochtig reageer op haar. Maar het lijkt erop zoiets van: ik stond erbij en ik keek ernaar"! Zij heeft een vriend en wil graag trouwen en kindjes enz. Ik denk; het maakt niet uit met wie, desnoods met mijn man!! Ze zegt d ...
Een ziekelijke jaloerse vriend(2 )2011-08-10 15:53:00
Mijn vriend is zo jaloers dat het ernstige vormen aan neemt.Zo maakt hij ruzie met al mijn vriendinnen en als ik dan een keer bij ze op visite ga krijg ik het ene nare berichtje naar het andere.Zijn humeur slaat om in woede en zegt dat de relatie over is.Het is in een jr tyd misschien al 5o keer over geweest.Hij controleert mijn berichtjes en zegt dat ik naar alle mannen kijk.tijdens zijn woede buien valt hij mijn vriendinnen lastig door ze te bellen en uit te schelden.Ook stelt hij dan iedereen op de hoogte dat het over is en praat slecht over me.hij heeft ooit wel eens een voetspoor op een handdoek op de foto genomen en me ervan beschuldigt dat ik een man in huis heb gehad terwijl het een schoenafdruk van mijn dochter was.Hij laat de foto aan iedereen zien.Zolang ik alles met hem doe is hij de liefste man die ik me maar kan wensen.hij geeft toe dat hij jaloers is en dat het niet aan mij ligt.Ik heb totaal geen behoefte aan aandacht van ander mannen,wil mijn eigen man terug maar ik heb geen leven meer zo!Hij ...
Jaloezie niet altijd bewijs van liefde.(1 )2011-07-20 14:36:00
Mijn vriend ging o.a. vreemd omdat ie meende zeker te weten dat ik vreemd ging. Hij werd hierdoor regelmatig 's nachts wakker. Op mijn vraag wat de boventoon vierde, de liefde voor mij of zijn jaloezie, antwoordde hij jaloezie. Voor iemand die in zijn jeugd (9 jaar was ie na het overlijden van zijn vader besloten heeft nooit te hechten geen onlogisch antwoord. Maar in hoeverre klopt dit?
Vriend die close is met ex-crushes(1 )2011-07-09 14:24:00
Ik vroeg me af of iemand tips heeft voor mij.. Mijn gedachtegang te veranderen.. veel weet ik al maar ik vind het moeilijk het toe te passen.. Ik heb nou al weer eventjes met mijn vriend en we hebben een goede relatie waarin we veel met elkaar praten en goed naar elkaar kunnen luisteren. Nou leer ik steeds meer vriendinnen van hem kennen die hij allemaal een jaar terug of meer jaren terug leuk vond en zij hem ook. Toen heeft hij er niets aan gedaan maar hij is er nog steeds close vrienden mee en knuffelt ze ook vaak. Soms betrap ik mezelf er dan ook op dat ik expres ga letten op de manier waarop hij naar ze kijkt, en ik let er al helemaal op of zij mooier is dan mij, of wat er minder mooi is aan haar om mezelf gerust te stellen. Waarschijnlijk hou ik mezelf daar juist mee voor de gek want misschien is er wel niks! Mijn jaloersheid is ook weer niet zo dat ik alles van hem ga checken, ik vertrouw hem er wel op dat hij niet vreemdgaat. Het is meer dat ik niet begrijp.. hoe je goed bevriend kan blijven met iem ...
jaloezie neemt alleen maar toe(3 )2011-05-29 22:01:00
Hallo, ik heb een vraag over mijn jaloerse partner. In het begin van onze relatie werd mijn vriend af en toe jaloers. Na 3 jaar is hij continu jaloers. Hij controleert alles, ondervraagt mij continu en checkt mijn telefoon op alle smsjes, gesprekken etc. Onder het mom van: ik wil alles van je weten, niemand mag jou iets aandoen, bij mij mag je ook alles bekijken. Waar ik vroeger ontspannen was en nooit nadacht over dingen zoals even een krabbel sturen op hyves is nu een uitdaging. Ik moet hem alles vertellen, als ik iets vergeet is het hek van de dam. Zelfs douchen is een probleem want dan kan ik mijn telefoon natuurlijk niet opnemen! Boze smsjes volgen en hij neemt dan niet meer op als ik terugbel. Ook begint hij te bepalen wie goede vrienden voor mij zijn, wie niet kunnen, etc etc. Wanneer ik een weltrusten sms stuur belt hij standaard om te controleren of ik wel in bed lig! Meerdere malen heb ik mijn grenzen aangegeven, dit werkt voor een paar weken en dan is het als vanouds. Hij geeft toe jaloe ...
Overdrijf ik?(3 )2011-05-03 20:21:00
ik ga mijn verhaal probeer kort te houden. 5 jaar geleden op een trouwfeest heeft mijn man een hele avond staan aandringen bij 1 van mijn beste vriendinnen. Hij was toen redelijk dronken en zegt dat ik er niks achter moet zoeken. Ik heb er toen nooit een probleem van gemaakt, ik vertrouwde mijn man en wist diep in mijn binnenste dat hij me nooit zou bedriegen. 3 jaar geleden is mijn ma ziek geworden, ondertussen overleden. Hierdoor is mijn angst om iemand dierbaar te verliezen enorm gegroeid. Resultaat: ik ben heel jaloers geworden tegenover mijn man, overbezorgd voor man (fiets veel) en kinderen. Nu heeft mijn man 3 vrouwelijke collega's waar hij heel nauw mee moet samen werken. Vrouw A is iemand die mooi is en dat weet en graag in de belangstelling staat. Vrouw B is een heel knap iemand, een heel tof iemand, is steeds zichzelf. Vrouw C is de minst knappe. Mijn man gaat altijd naar vrouw A, belt tijdens de werkuren altijd naar haar, ontvangt smskes van haar (ook als we op vakantie zijn). Onlang ...
Jaloers op iedereen(1 )2011-05-03 20:05:00
Overal op Internet lees ik over jaloezie in relaties en dat het komt door onzekerheid. Ik heb al 8 jaar een relatie en ben niet "ongezond" jaloers. Ik ben ook niet onzeker en eigenlijk best tevreden met mijzelf. Toch ben ik vaak jaloers op mensen die belangrijker gevonden worden dan ik. Ik voel me dan afgewezen en daar wordt ik heel verdrietig van. Ik sluit mensen buiten om maar niet gekwetst te worden. Ik haat die gewoonte en al helemaal hoe ik er mee omga... waar komt dit vandaan? Ik ben nooit echt afgewezen of in de steek gelaten.
jaloers op men vriendje(1 )2011-04-13 14:29:00
hey ik ben dus sanne en ik had 2 jaar een relatie met een lieve jongen. Ik heb het toen uitgemaakt om dat ik jaloers was als hij met iemand praatte. Nu heb ik terug een relatie met die jongen, maar ik ben nog steeds jaloers en zou er graag van af willen kan iemand me helpen aub alvast bedankt groetjes sanne.
Ziekelijk jaloers op een meisje waar hij 4 jaar geleden verliefd op was.(2 )2010-11-19 18:03:00
Ik kreeg zes jaar geleden een vriendje. na twee maanden maakte hij dit uit en dat hakte er heel erg in. ik was namelijk heel erg verliefd op hem. Bij alle jongens die ik de vijf jaar daarna heb gehad ben ik vreemdgegaan, met deze jongen. Ik verkoos hem eigenlijk boven alle anderen. Toen ik op een gegeven moment in de klas kwam bij een meisje waar hij heel erg verliefd op was geweest begon ik haar te bestuderen. ik vroeg me af wat hij in haar zag. De manier hoe ze zich bewoog, hoe ze zich kleedde, hoe ze reageerde, hoe ze liep, ze praatte, etc . toen kwam hij ook bij ons in de klas en hij keek erg veel naar haar. dit deed heel erg veel pijn en ik raakte compleet geobsedeerd door haar. ik controleerde zijn telefoon op smsjes van haar en bekeek meerdere malen per dag haar hyves om te kijken of ze contact hadden of niet en ook om haar foto's te bekijken. Dit laatste was altijd heel pijnlijk omdat ik het gevoel had dat ze veel mooier en beter was dan ik, en daar confronteerde ik mezelf constant mee. Als ik ze ...
Onzeker / Jaloers over zijn exen(2 )2010-11-08 21:34:00
Sinds een tijdje heb ik een hele lieve vriend. Na verschillende vervelende ervaringen met exen, kwam ik nu dan eindelijk een leuke man tegen die mij precies geeft wat ik nodig heb. Er is alleen een groot probleem: ik ben heel, heel erg onzeker over zijn vroegere exen. Het zijn allemaal hetzelfde type meisje (klein en blond) en ik ben precies het tegenovergestelde (brunette en redelijk lang). Hij zegt zelf niet op een type meisje te vallen, maar helaas wijst de praktijk anders uit. Ook in openbare gelegenheden (zoals de kroeg, etc.) kijkt hij altijd naar meisjes die klein zijn en blond, lang haar hebben. Hoewel ik het heel erg kinderachtig van mezelf vind, blijft dit maar knagen en blijf ik er maar over huilen. Ik vind mezelf zeker niet onaantrekkelijk, maar bij hem vaak wel om deze reden. En als ik iets belanrgijk vindt in een relatie is het dat ik weet dat degene met wie ik ben mij echt aantrekkelijk en mooi vindt. Heeft iemand tips hiervoor of misschien een verklaring waardoor het zou kunnen komen en hoe ik ...
help! ik ben jaloers(2 )2010-09-01 08:55:00
ik heb al bijna 3 jaar een relatie met mijn vriend. Ik ben 21 en hij is bijna 26. nog nooit heeft hij mij een reden gegeven om jaloers te zijn. Hij heeft een klasgenoot met wie hij veel samen doet. Hij heeft mij al zo vaak duidelijk moeten maken dat er niets tussen hen is en zij is zelfs lesbisch. Maar lesbisch of niet, ik heb gewoon een laag zelfbeeld van mezelf. Ik kan niet geloven dat ik leuker kan zijn dan iemand anders. Doordat ik daar zo meer zit, ben ik de laatste tijd ook niet echt de vrolijkste. Dan komt weer dat hij met haar meer lol heeft dan met mij. En dan gaat het vervolgens nog slechter. Binnenkort ga ik op een assertiviteitstraining, maar heeft iemand nog meer ideetjes wat ik zelf kan doen? misschien iets om voor mezelf op te schrijven en vervolgens aan te werken of iets? Ik wil er zo graag wat aan doen voor het te laat is, want ik wil hem niet kwijt raken.
Hallo, de laatste weken negeert mijn vriendin me meer en meer..ook als we uitgaan(1 )2010-03-04 10:55:00
Na een moeilijke scheiding van mijn ex liep ik zowat 8 maanden op de dool toen ik een vroegere vriendin toevallig terug tegenkwam. We waren op slag verliefd, de passie laaide hoog op. Zij komt ook uit een scheiding, heeft twee kinderen en heeft al tientallen relaties achter de rug die steeds weer stuk lopen. Vanuit die context is ze een vrije vrouw, ik kom eigenlijk nog maar pas uit een 'warm nest', alhoewel ik ook wel altijd een bepaalde vrijheid wou hebben. Steeds weer zei ze dat ze genoeg gehad heeft van knipperlichtrelaties en dat ze met mij een hechte relatie wil. We zijn nu net iets meer dan een jaar samen en ondanks kleine discussies geraakten we er altijd uit. We matchen ongelooflijk goed, doen veel dingen samen. We hebben een apart huis zodat we elkaar wat rust gunnen. t is wel zo da' een viertal dagen bij haar slaap en we dan ook intiem zijn. We zijn op reis geweest en t was fantastisch..maar nu de laatste weken loopt het fout. Ze vindt da'k haar verstik, te dicht bij haar staat en dat ze niet weet ...
Vriendje jaloers op ex-vriend.(2 )2010-03-01 11:20:00
Ik heb sinds 5 maanden een relatie met een lieve jongen. We komen echt super overeen enkel over een ding raken we het niet eens. Ik heb een ex-vriend die nog steeds achter me aan loopt, ookal is het al meer dan 2 jaar gedaan tussen hem en mij. Voordat ik en mn huidige vriend een koppel werden, praatte ik veel met hem over mn ex. Hij weet dat mn ex de liefde van mn leven was, maar ook dat ik nooit meer iets met hem zou willen beginnen door al de problemen die we toen kenden. Ik geef ook nog steeds wel om mn ex, maar we praten amper nog en spreken heel erg zelden eens af om wat te drinken en bij te praten. (nog maar 2 keer ofzo dit jaar) Maar telkens als mn vriend nu mn ex ziet of het komt ter sprake, begint hij over hem te klagen en triest te doen en dan verlangt hij van mij dat ik hem troost. Ik begrijp dat hij mn ex niet kan uitstaan, maar ik vind het erg belastend dat hij er telkens bij mij over komt klagen en triest doen. In het begin probeerde ik er nog begrip voor op te brengen en praatte ik erover met h ...
help jaloerse vriendin(2 )2010-02-13 14:21:00
ik heb nu bijna 2 maanden met mijn vriendin. Maar hebben onderhand al paar keer ruzie gehad. Voordat het officiŽl mijn vriendin werd zat ik met haar en een ander meisje in de flow. Heb uiteindlijk voor haar gekozen, maar het andere meisje kende ik al voor haar en is een hele goede vriendin van mij. ik bespreek bijna alles met haar dus we sms ook veel. we hadden ook vaak dirty talk zeg maar met elkaar..zo hebben wij altijd al tegen elkaar gepraat en er zitten geen bedoelingen achter. dus bleef ik dat in het begin een beetje doen. Ik heb nooit wat met haar gedaan, en ik ben ook helemaal niet van plan wat te gaan doen met haar of welk ander meisje dan ook. Maar mijn vriendin kan haar dus niet uitstaan en haat haar heel erg, en ze kent haar niet eens. Alleen vanwege het feit dat ik zo heb gedaan. mijn vriendin kan het al niet hebben als ik haar thuis breng van een feestje. of als ik met haar ga chillen. In de ogen van mijn vriendin ben ik fout geweest, maar ik heb nooit wat uitgespookt dus ze is gewoon hartstikke ...
wat is normaal?(1 )2009-12-20 19:21:00
Ik heb een relatie gehad met een man die 2 kinderen heeft. Kon goed met zijn kinderen overweg en hun met mij. Helaas kon ik niet goed met zijn ex overweg. Sorry, mag van hem geen ex zeggen, maar moet haar bij haar naam noemen. Wat ik hier niet zal doen. Maar ex is toch gewoon een Nederlands woord? Daar kan ik dan nog wel mee leven, maar niet met het vele contact wat ze hebben. Ze belde 3 tot 4x per week en daarnaast mailde ze ook nog eens. Ze belde bijna altijd als hij op zijn werk was. Als ze belde en ik was er, dan liep hij naar zolder zodat ik het toch zeker niet kon horen, want dat wilde zij niet. Ik had voorgesteld om een lijst te maken wanneer hij zijn kinderen zou zien, elke woensdag en om het weekend. Helaas, dat had ze door en zei tegen hem: "dat is zeker om minder contact te hebben". Hij zei nee, ik snap nog niet waarom, want dat was wel de reden. Ook durfde hij nooit nee te zeggen als ze belde, hij heeft 17 jaar naar haar pijpen gedanst (in mijn ogen dan) en doet dat nu nog. In het begin dacht ik, ...
relatie over en toch jaloers(1 )2009-11-26 12:25:00
mijn man(bijna 21j samen) heeft iemand anders ,zegt al van iets voor januari dat hij een woonst voor hem aan't zoeken is en dat het over is tussen ons en toch merk ik aan vele zaken dat hij nog steeds jaloers kan zijn,is dat normaal of heeft hij toch nog gevoelens voor mij,nogthans is hij niet echt jaloers aangelegd
Vrouw wandelt met andere man. Jaloers.(2 )2009-10-27 22:29:00
Mijn vrouw gaat steeds meer wandelen en heeft nu een man, vrijgezel/weduwnaar, ontmoet met wie zij steeds vaker weg gaat. Ik respecteer volledig dat zij graag wil wandelen, ben zelf niet zo'n wandelaar, maar heb hier toch moeite mee, omdat zij zijn dan soms een hele dag weg zijn. Speelt mee dat zijn overleden vrouw dezelfde naam heeft als mijn vrouw; ons huwelijk wat is ingedommeld en zoekende zijn hoe nu verder. Ik heb gezegd dat ik moeite met de situatie heb en gevraagd of er 'meer' speelde. Hierop is ontkennend geantwoord. Ben wel jaloers omdat zij nu leuke dingen doet met een ander en wijzelf daar niet aan toekomen. Hoe moet ik hiermee omgaan?
Ze maakt het me ook niet makkelijk(1 )2009-09-15 13:29:00
Ik ben 22 en de (ziekelijk)jaloerze vriend van een mooie meid van 18.. We zijn nu meer als 3jaar samen. me vertrouwen heeft ze geschaad met een vakantie en fotos van andere jongens op haar mobile ook heb haar wel eens betrapt op xtc in haar tasje. ze gaat veel stappen met haar vriendinnen drinkt dan (met mate, denk ik) en komt erg laat thuis.. Het gaat vaak goed en ik kan haar soms los laten. Ik maak me wel altijd zorge. Er zijn afgelope paar jaar ook verschilende dinge gebeurt, Soms dat ze teveel dronk soms dat ze ruzie maakte met andere mensen en soms dat ze danste met andere jongens die later op haar hyves reageerde hoe leuk ze het hadden met haar.. Soms worden de zorge die ik op zoeen avond maak te erg, en het word meer jaloezie, woeden en wantrouwe. Zelfs angst dat ze de meest gekke dinge doet zoals drugs vreemdgaan of erger. (ik kan dit soms relativeren en begrijpen dat het zo erg niet is). Toch blijven mij gevoelens komen en heb ze niet onder controle. Ze begrijpt mij kant van het verhaal tota ...
Een echte vent?(1 )2009-09-08 14:56:00
Na op het terras gezetten te hebben met vrienden die de boel opnaaide over vrouwen en de woorden je bent toch een vent, heeft mijn vriend mij die avond een tik in mijn gezicht gegeven en ook gezegd dat ik me maar niet te veel van mezelf voor moet stellen. Een week daar na begon hij te vertellen dat er niks zo lekker was als een ander. Als ik heb vroeg waarom hij eigenlijk bij mij wilde blijven was zijn reactie ach een man kan niet zonder een vrouw, moet je eens kijken wat ik de hele dag tegen kom dan is het fijn dat je het thuis kwijt kan. Ik moest maar eens goed rond kijken wat er nog meer rond liep. complimenten die ik kreeg werden afgedaan met ach daar moet je je niks van aantrekken dat kan tegen iedereen gezegd worden. Als ik iets leuks of uitdagend probeerde te doen om toch de passie terug te krijgen lachte hij me uit met de woorden ach probeer je het nu zo. Ik dacht dat ik gek werd ondertussen. Dit gebeurde allemaal ineens na 10 jaar relatie. Toen ik heb later met zijn kruis tegen een meisje aan zag ...
beste vriedin maakt me jaloers(1 )2009-08-04 10:22:00
Vroeger konden we elkaar niet missen we waren echt beste vrienden, maar meer en meer begon ze van me te profiteren. Ze wou dat ik alles kocht voor haar, al haar kleren, eten, snoep,... Ik heb haar een tijdje ontweken. Na een week zag ik ze terug ze gaat nu veel om met een andere jongen. Vandaag bekeek ze me bijna niet en probeerde ze me jaloers te maken me die andere jongen toen ik bij haar in de buurt kwam. Ze knuffelde hem en zei tegen hem dat ze goede vrienden waren en ze deed het zo opvallend mogelijk. Ik ben echt ten einde raad kan iemand me helpen?? Snel antwoord graag! bedankt!
jaloers op mooie vrouwen(6 )2009-07-29 09:44:00
ik ben jaloers als mijn vriend naar mooie of naakte vrouwen kijkt dan krijg ik het gevoel dat ik niet meer mee tel dat ik niet mooi genoeg ben. Heb een zeer laag zelfbeeld ik heb het moeilijk om dat te overwinnen. Hoe moet ik dat oplossen om er geen angstgevoelens boosheid bij te voelen. groetjes lieve
Jaloezie die misschien een vriendschap zal kosten..(3 )2009-07-23 17:30:00
Al 13 jaar lang heb ik een beste vriendin. Wij zijn onlangs een 2 jaar samen geweest. Dolverliefd en onafscheidelijk. Plotsklaps was het gedaan, op een dag kreeg ik te horen dat ze op iemand uit een ander land verlieft is. Ze koos voor hem. Met veel vechten en doen met mijn eigen emoties is het me toch gelukt om beste vrienden te blijven. Toch kan ik het niet helpen... elke keer dat ze over hem praat word ik ontzetten boos.. jaloers dus eigenlijk. Dat is niet wat ik wil, want ik wil dat wij beste vrienden kunnen blijven en ze niets voor mij hoeft af te schermen. Binnenkort komt deze jongen naar BelgiŽ en ik weet geen blijf met mijn jaloezie. Heeft iemand misschien wat raad zodat ik onze vriendschap als dan nog kan redden?
HELP! Jaloers in mijn relatie.(3 )2009-07-23 17:27:00
Ik weet echt niet hoe ik hier mee om moet gaan... Mijn vriend en ik zijn nu een aantal maanden bij elkaar en zijn sinds kort ook (vrij snel, maar wel met zekerheid) gaan samenwonen. Ik weet wel dat mij vriend echt gek op me is...dat wordt ook heel erg bevestigd door zijn omgeving en door hem zelf. Ik heb zelf een probleem..ik ben gruwelijk jaloers op alles en iedereen. Vrouwelijk vriendinnen, collega's, exen... In mijn vorige relatie is mij toenmalige vriend verliefd geworden op zijn beste vriend (na een maand op vakantie samen, die voor mijn tijd geboekt was) Misschien komt mijn jaloezie daar vandaan. Ik word er chagerijnig van en reageer dat op mijn vriend af. Ik weet dat ik er iets aan moet doen, op deze manier keer ik me van hem af...maar ik weet niet hoe! Help!
Zij wel ik niet(1 )2009-04-04 15:23:00
Ik wil heel graag een 2e kindje maar mijn partner niet. Er zijn vriendinnen van mij zwanger van de 2e en dat vind ik echt geweldig voor hun. Gun het ze echt, ondanks de confrontatie met mezelf als het verteld wordt. Nu is er iemand in mijn omgeveing zwanger van de 2e die ik het niet gun. En door dit bericht heb ik het jaloerse gevoel, mijn maag draait om. En heb het idee dat ik met mijn acceptatie weer bij 0 sta. Ik kan het niet uitstaan dat zij wel een 2e krijgt. ik heb nog nooit iemand iets niet gegund, of jaloers geweest op iets. Maar nu kan ik er ( nog) niet mee omgaan, heel slecht, maar wel waar.
Jaloers in de ergste vorm die ik ooit gehad heb.(2 )2009-03-20 16:02:00
Ik ben 16 jaar samen geweest waarvan 3,5 jaar getrouwd. Mijn ex-vrouw is mij 2 keer ontrouw geweest, eerst in 1992 en daarna in 2003 nog een keer. Ik heb toen besloten om de relatie te beŽindigen en heb een scheiding aangevraagd. Na ongeveer 6 maanden kreeg ik een nieuwe relatie die bijna 2 jaar stand heeft gehouden, omdat zij niet met mijn kinderen om kon gaan heb ik de relatie verbroken en ging ik alleen verder (liever gelukkig in je eentje dan ongelukkig met z'n tweeŽn). Na 8 maanden leerde ik mijn huidige vriendin kennen via internet, wij zijn a.s juni 3 jaar bij elkaar en het gaat geweldig....ik ben nog nooit zo gelukkig geweest in een relatie, en nu komt het. Eerst heb je verliefdheid, en dat was ik dan ook in alle hevigheid maar ik durfde niet toe te geven aan mijn gevoel. Het duurde een paar weken voor ik mij volledig in een nieuwe relatie durfde te storten en toe kon ik toegeven aan mijn gevoelens, ik vind haar zo lief, geweldig en nog eens erg mooi ook, zowel innerlijk als uiterlijk. Helaas zit er ...
Is deze jaloezie niet erg gegrond?(3 )2009-03-12 23:42:00
Mijn vriend en ik zijn stapel op elkaar, al vier jaar lang. Toch is hij een keer met een vrouw voor de bijl gegaan; hij zei dat ze op hun werk signalen had afgegeven en gevraagd had of hij dat weekend bij haar zou willen blijven. Ik huilde toen hij me telefonisch vroeg wat ik daarvan zou vinden. Ik zou het vreselijk vinden, zei ik, en het zou afgelopen zijn tussen ons. Nee, hij zag nu ook wel in, dat hij dat niet kon doen. Hij zou haar die avond nog (het was al laat) meteen bellen en voor zijn eigen veiligheid zou hij van uit zijn werk die vrijdag rechtstreeks naar mij rijden, zodat hij niet aan haar verleidingen bloot kon staan De volgend ochtend belde hij me om te vertellen dat het al gebeurd was; die nacht was hij welbewust honderd kilometer naar haar huis gereden en daar waren ze met elkaar naar bed gegaan. "Het is zuiver er@tiek", voegde hij er aan toe, "het heeft niets met de liefde tussen jou en mij te maken". Ik zakte door de grond van angst en verdriet. En sterker: hij vertelde dat hij er nog het ...
Jaloerse stiefmoeder??(4 )2009-03-12 23:32:00
Sinds kort heb ik weer contact met mijn vader na hem 23 jaar niet gezien of gesproken te hebben. Ik ben nu 31. Om een heel lang verhaal kort te maken, mijn stiefmoeder zegt de meest vreselijke dingen tegen me, zo zegt ze me dat mijn vader altijd voor haar zal kiezen en niet voor mij en dat ik niet moet denken dat ik nu alleen contact met mijn vader zal hebben maar dat ik haar erbij krijg. Ik snap echt niet waar dit vandaan komt, dit is mijn bedoeling ook niet geweest maar het is toch niet gek dat ik nu eindelijk een beetje een band met mijn vader wil opbouwen? Mijn vader laat het zich allemaal gebeuren..ik ben teleurgesteld, verdrietig en boos..wat moet ik nu? Wat moet ik met mijn gevoel? Voor mijn verstand weet ik het wel maar oooo het maakt me zo verdrietig dat het zo moet, ik voel me als een stuk vuil dat weer aan de weg wordt gezet. Ik denk dat ze jaloers is mar ik begrijp het niet..ik betrek haar hier ook in maar jee zeg!! Ze wil ook dat ik haar bel enzo en ze wil leuke dingen doen..dit zegt ze in ť ...
Ik ben jaloers op mijn vriendinnen(2 )2009-02-16 12:12:00
Al jaren ben ik bevriend met amra, we zijn altijd hecht geweest. Totdat er een nieuwe vriendin bij is gekomen, Sanae is lief en aardig maar heeft mijn plek ingenomen. Hierdoor ontloop ik Amra en ben continu bezig met die twee 'zijn ze samen', vind ze haar leuker' etc. Ik word er helemaal gek van, er gaat geen minuut voorbij dat ik er niet aan denk. Ben bang Amra te verliezen!
Man jaloers op ``vrouwending``(1 )2008-12-23 02:37:00
Hallo, Als man van 24 heb ik het volgende probleem. Een goede vriendin van mij is in verwachting en verwacht dus, samen met haar vriend, haar eerste kindje. Het is sinds lange tijd dat ik dit weer van kortbij meemaak. Vreemd voor een man misschien, maar babys zijn gewoon echt mijn ding, misschien wel m`n alles. Ik gun het hun echt meer dan van harte, dat kleine wondertje dat komen gaat. Maar diep van binnen vreet het me op, waarom zij wel, en ik niet. Ik voel me zo klote, maar nog meer een enorm grote egoÔstische klootzak! Ik schaam me er heel erg voor, maar soms is dat gevoel zelfs zo erg, dat ik kotsend boven de plee hang en `s nachts geen oog dicht doe. Ik wil er voor ze zijn, het zijn tenslotte vrienden, maar iedere keer als ik er dan te fel aan denk, stort ik gewoon als een kaartenhuis in elkaar, geestelijk gezien. Wat moet ik hier mee aanvangen??
Niet jaloers(1 )2008-12-14 13:22:00
Mijn vriendin is totaal niet jaloers, en vind het ook leuk om met andere mannen contact te hebben. Toch zegt ze dat ik me hier niet druk over hoef te maken. Heeft ze nu gewoon gelijk. Of moet ik me zorgen maken over haar geflirt met andere mannen??
Ik mag mijn kinderen niet meer zien van vriendin(2 )2008-12-14 12:49:00
hoi ik heb een nieuwe vriendin leren kennen zij is 23 ik al 35. ik heb drie kinderen uit vorige relatie, in het begin leek ze mij kids te accepteren maar dat is nu anders. Zij is zwanger van mij geweest, zij heeft een abortus laten doen omdat het beter leek gezien haar toekomst en cariere. Zij kan er niet meer tegen als ik de kinderen bel of als de kinderen op weekend bezoek moet komen. Ik hou van haar maar de eisen die stelt wordt mij teveel, ze vind dat ik de kinderen niet meer moet zien, of heel weinig een keer per jaar. ik denk dat ze ziekelijk jaloers is geworden en weet niet wat ik hiermee aan moet.... Wie help mij met goede advies
Jaloerse schoonzus(11 )2008-11-24 18:12:00
Ik heb al 2 jaar een relatie. Deze jongen ken ik al een aantal jaar. Zijn zus ook. Sinds een paar maanden wonen we samen. Het is begonnen op t moment dat wij vertelden dat we wilden gaan samenwonen.. Volgens zijn zus wilde ik mijn vriend bij haar en dr moeder weghouden en mocht hy van my zn tel niet opnemen als zij belde. Ondertussen doet ze er voor mijn gevoel alles aan om ons uit elkaar te spelen. Mijn vriend ziet dit niet in en we hebben daarom ook regelmatig discussies. Ik heb en krijg het gevoel dat zij zelf zijn vriendinnetje wil spelen. Verschillende mensen hebben wel eens gezegd dat ze vinden dat ze doet alsof ze zijn vriendin is, echt ziekelijk! Laatst kwam myn puberende broertje met de opmerking of myn vriend 2 vriendinnen had.dus ik vroeg hoezo, toen zei die, heb je gezien hoe zyn zus doet, als jy zo zou doen zou ik gek van je worden! Ik kan hier niet goed meer mee omgaan.
ex_geliefden,maar ook soulmates(1 )2008-10-16 19:23:00
Ik heb een intieme relatie gehad met mijn beste vriendin. we vallen eigenlijk allebei op mannen, dus we zijn uit elkaar. nu is zij aan het daten en ik voel me lelijk en ben ervan bang dat ik nooit iemand zal krijgen. heb voor haar ook nog nooit een relatie gehad ook al ben ik al 27. ik wil met haar bevriend blijven, want ze beteken tsuperveel voor mij. MAAR IK WORD GEK VAN JALOEZIE! ik weet dat het probleem bij mij ligt en mijn zelfvertrouwen. maar HOE...
wat is de reden?(2 )2008-09-02 14:59:00
Ik heb een vraag waar ik zelf dus niet uitkom. Een man wijst me af omdat hij al 3 jaar een vriendin heeft. Hij heeft ook gezegd dat ik niets voor hem beteken. Maar als ik aandacht krijg van andere mannen wordt hij strontjaloers en maakt hij constant kutopmerkingen en gaat hij me erover uithoren. Het houdt hem zo enorm bezig. Hij heeft zelfs een aantal dagen elke keer 4 uur in de trein gezeten om naar mij toe te komen gelijk nadat ik hem verteld had dat ik iemand anders leuk vond, met altijd een of ander lomp excuus (ik ben er namelijk later achter gekomen dat hij het gewoon verzonnen had). Is dit een teken van verliefdheid die hij gewoon niet kan toegeven omdat hij een relatie heeft? of bestaan er op deze aardkloot gewoon serieus van die ziekelijk dominante mannen die de macht over je willen hebben om zichzelf beter te voelen? Dat hij dus helemaal geen zak om mij geeft? Wel raar toch? hij maakt het niet uit met zn vriendin maar ik mag geen kant op van hem. Aan de ene kant kan ik gewoon echt niet geloven dat ...
Ziekelijk jaloers in een relatie(9 )2008-04-04 23:27:00
hallo, ik ben een meisje van 18 jaar.. ik heb al een tijde een relatie. Alleen het probleem is dat ik erg onzeker ben omdat me vriend met veel meisjes omgaat.. hij begrijpt totaal niet dat ik jaloers ben.. hij verteld me ook niet veel als hij bijvoorbeeld iets gaat doen met een vriendin verteld hij dit nooit.. daardoor controleer ik alles, zijn smsjes, emails, zijn hyves.. ik weet echt niet meer wat ik moet.. hij rkijgt vaak berichtjes op zijn profiel van andere meisjes en dan heb ik het gevoel dat ie hun leuker vind.. ik weet echt niet wat ik moet, ik denk dat ik hem op deze manier juist kwijtraakt. wat kan ik hieraan doen :( ?? alvast bedankt. xx
Is het zo vreemd dat ik jaloers ben?(1 )2008-04-04 23:17:00
Mijn man ging in de eerst 2 maanden al vreemd van onze relatie en hij had er spijt van. Het duurde nog geen maand en hij zat te tongen met zijn ex vriendin. Wij zijn inmiddels getrouwd 5 jaar. Maar nu liegt hij me steeds voor met van alles . Hij zeg dan dat hij iets niet heeft gedaan waar ik later achter kom dat hij het wel gedaan heeft wat kan ik hier aan doen zodat hij mij niet meer voorliegt. Nu vindt hij het gek dat ik jaloers ben.
Jaloezie ex vriendinnen(2 )2008-01-10 12:11:00
Mijn vriend heeft wel 4 ex vriendinnen die hij spreekt of gebeld word ik wil niet dat zij door mijn relatie heen lopen het is een nieuw begin en zij hebben hun leven en wij de onze.
jaloers op schoonzus(1 )2007-11-30 18:22:00
hoi, ik ben een meisje dat al 3 jaar samen is met haar vriend, ik kan heel goed opschieten met zijn mama. sinds anderhalf jaar heeft zijn broer ook een vriendin, maar met dit meisje kon ik voor dat zijn broer er een relatie mee begon al niet goed vinden. Nu komt ze dus ook bij het huis van mijn vriend en het eerste jaar konden zijn ouders haar niet echt goed hebben omdat ze nooit iets zei en heel afstandelijk was door drugsgebruik, maar dat weten mijn vriend zijn ouders namelijk niet; nu sinds kort is ze heel open en sociaal en nu heb ik jaloerse gevoelens, ik kan er niet goed tegen dat mijn vriend zijn mama ook zo tegen haar doet als tegen mij, dit is wel begrijpelijk, maar hoe moet ik hier mee omgaan, ik heb het liefst van al dat mijn vriend zen broer het uitmaakt met haar, maar dat zal niet vlug gebeuren.. ik voel me hier altijd slecht door als zij daar is en met mijn vriend zijn mama praat, wat moet ik doen??


Last update: 10-04-2014
 

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com)